På siderne herunder finder du en samlet oversigt over råd og nævn i Furesø Kommune.

Indvielsen af ungekulturhuset

Furesø Ungeråd

I Furesø har vi et ungepanel, som er et ekspertråd af unge for alle mellem 14 og 25 år i Furesø Kommune. Når du er en del af Furesø Ungepanel, er du e…

Integrationrådet siddende rundt om et bord

Integrationsrådet

Integrationsrådet i Furesø har til formål at rådgive byrådet i integrationspolitiske spørgsmål. Integrationsrådet skal medvirke til, at byrådets integ…

Handicapkørsel

Handicapråd

Furesø Handicapråd rådgiver Furesø Byråd i alle handicaprelaterede spørgsmål og fungerer som kontaktorgan mellem borgerne og byrådet.

Miljødag På Farum Bytorv, april 2018

Miljørådet

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet.

Her kan du også være med
Stjernecup 2018, Farum Arena, skoleelever
Nyhed

Indkaldelse af idéer og forslag til ændring af kommuneplanen Farum Arena. Hvad mener du?

Furesø Kommune har brug for dine idéer og forslag til ændring af kommuneplanens rammer for Farum Arena.

Furesø Kommunes byvåben
Nyhed

Nye muligheder på Akacietorvet og Farum Hovedgade 77-85 – hvad mener du?

Furesø Kommune ønsker at forny planlægningen for området og indkalder idéer og forslag til områdets anvendelse og udformning, før arbejdet med nye pla…

Del: