Råd, nævn og bestyrelser

I Furesø Kommune er nedsat en række råd, nævn og bestyrelser, som har til formål at byde ind, når der skal træffes beslutninger omkring livet i Furesø Kommune.

På siderne herunder finder du en samlet oversigt over råd og nævn i Furesø Kommune.

Indvielsen af ungekulturhuset

Furesø Ungeråd

Furesø Kommunes Ungeråd skal rådgive byrådet i sager, som omhandler ungepolitiske emner for eksempel ungdomsboliger, kulturtilbud til unge m.m. i Fure…

Billede 1

Integrationrådet

Integrationsrådet i Furesø har til formål at rådgive byrådet i integrationspolitiske spørgsmål. Integrationsrådet skal medvirke til, at byrådets integ…

Handicapkørsel

Handicapråd

Furesø Handicapråd rådgiver Furesø Byråd i alle handicaprelaterede spørgsmål og fungerer som kontaktorgan mellem borgerne og byrådet.

Miljødag På Farum Bytorv, april 2018

Miljørådet

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet.

Her kan du også være med
Pressemeddelelse

Hvem skal have årets integrationspris?

Furesø Integrationsråd uddeler hvert år en pris til en frivillig, forening eller virksomhed, der har ydet en ekstraordinær og værdifuld indsats for in…

Pressemeddelelse

Bedre dialog med familier og unge med handicap

Furesø Kommune vil forbedre borgerdialogen med familier til unge mennesker med handicap og lette overgangen til voksenlivet. Handicaprådets formand hi…

Del: