Gå til sidens indhold

Råd, nævn og bestyrelser

I Furesø Kommune er nedsat en række råd, nævn og bestyrelser, som har til formål at byde ind, når der skal træffes beslutninger omkring livet i Furesø Kommune.

På siderne herunder finder du en samlet oversigt over råd og nævn i Furesø Kommune.

Indvielsen af ungekulturhuset

Furesø Ungeråd

Furesø Kommunes Ungeråd skal rådgive byrådet i sager, som omhandler ungepolitiske emner for eksempel ungdomsboliger, kulturtilbud til unge m.m. i Fure…

Billede 1

Integrationrådet

Integrationsrådet i Furesø har til formål at rådgive byrådet i integrationspolitiske spørgsmål. Integrationsrådet skal medvirke til, at byrådets integ…

Handicapkørsel

Handicapråd

Furesø Handicapråd rådgiver Furesø Byråd i alle handicaprelaterede spørgsmål og fungerer som kontaktorgan mellem borgerne og byrådet.

Miljødag På Farum Bytorv, april 2018

Miljørådet

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet.

Her kan du også være med
Nyhed

Tilladelse: Materialeskur på Kålundsvej 33A

Furesø Kommune har efter planloven givet landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 44 til at opføre et materialeskur på Kålundsvej 33A, 3520 Fa…

Nyhed

Byrådsmøder i 2019

Byrådsmøderne er offentlige og åbne for alle. Møderne foregår som hovedregel sidste onsdag i hver måned.

Del:
Menu