Hænder Ovenpå Hænder

Erhvervskontaktudvalg

Du kan her finde information om Furesø Kommunes Erhvervskontaktudvalg og dets baggrund, opgaver, medlemmer og mere.

Indvielsen af ungekulturhuset

Furesø Ungepanel

Furesø Ungepanel består af unge mellem 14 og 25 år, som alle på hver deres måde hjælper med at gøre Furesø til et meget federe sted at være som ung. V…

Handicapkørsel

Handicapråd

Furesø Handicapråd rådgiver Furesø Byråd i alle handicaprelaterede spørgsmål og fungerer som kontaktorgan mellem borgerne og byrådet.

Furesø Integrationsråd juni 2022

Integrationsrådet

Integrationsrådet i Furesø har til formål at rådgive byrådet i integrationspolitiske spørgsmål. Integrationsrådet skal medvirke til, at byrådets integ…

Miljødag På Farum Bytorv, april 2018

Miljørådet

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet.

Her kan du også være med
Eksempel på udnyttelse af lokalplan med opførelse af boligkarré og centerudvidelse med tagparkering. Farum Bytorv
Pressemeddelelse

Kom til borgermøde om Farum Bytorv den 10. oktober

Furesø Byråd har besluttet at udvide Farum Bytorv med flere butikker og nye boliger. Byrådet har tidligere godkendt en lokalplan for udvidelsen af omr…

Integrationsprisen 2023 2
Pressemeddelelse

Integrationsprisen 2023 hædrer I Tråd Med Verden

Furesø Integrationsråd uddeler Integrationsprisen 2023 til den socialøkonomiske virksomhed I Tråd Med Verden.

Del: