Skip til hoved indholdet

Seniorråd

Seniorrådet er et folkevalgt råd. Enhver borger, der er fyldt 60 år og har bopæl i kommunen, kan både opstille til rådet og stemme ved valg til rådet. Seniorrådet er valgt for perioden 2022-2025.

Læs mere om seniorrådet

I hver kommune findes et Seniorråd eller Ældreråd. Seniorrådet er valgt ved direkte valg efter reglerne i §§ 30-33 i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område".

Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om alle forslag, der forelægges i fagudvalg og kommunalbestyrelser, og som vedrører ældres vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsenhed, og er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen. 

Seniorrådet holdt konstituerende møde den 22. november 2021 og begyndte arbejdet i januar 2022.

Seniorrådet består af:

  • Jens Rikardt Andersen

  • Marianne Kirchhoff

  • Solveig Bisgaard

  • Inge Storm

  • Judith Skriver

  • Birte Jakobsen

  • Hans Holm

  • Helge Larsen

  • Arne Rask


Formand
Hans Holm
Tlf:  2428 6041
E-mail: hans.holm@live.dk


Næstformand
Judith Skriver
E-mail: judithskriver@hotmail.com


Kasserer
Birte Jakobsen


Øvrige medlemmer


Helge Larsen


Inge Storm


Jens Rikard Andersen

Marianne Kirchhoff
Gedevasevej 7
3520 Farum
Tlf: 2248 1818
E-mail: marianne.kirchhoff@dadlnet.dk 

Arne Rask

Solveig Bisgaard

Seniorrådets opgave er at sikre, at ældres forhold, behov og ønsker hele tiden er kendt. Rådet arbejder for, at alle ældre får bedst mulig information og sikrer mulighed for debat og vejledning.

Seniorrådet har høringsret i sager om anvendelse af ressourcer, planlægning og udvikling vedrørende ældre. Ikke blot på det sociale område, men også vedrørende for eksempel budgetter, udbygningsplaner og forslag til aktiviteter.

Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner.

Samarbejde på landsplan

Seniorrådet deltager i samarbejdet med Region Hovedstadens øvrige ældreråd via Regions­ældrerådet. På landsplan samarbejder Seniorrådet med Danske Ældreråd, lokalt med Ældre Sagen - både koordinationsudvalget og de to lokalkomitéer.

Læs mere om regionsrådet her

5. januar 2024

5. februar 2024

4. marts 2024

8. april 2024

6. maj 2024

3. juni 2024

12. august 2024

2. september 2024

7. oktober 2024

4. november 2024

25. november 2024

 

Kontakt seniorrådet på nedenstående mail:

seniorraad@furesoe.dk

Eller skriv et brev og send det til: 

Seniorrådet

Att: CSS

Stiager 2

3500 Værløse

 

Referater fra møder i 2024

Referat fra Seniorrådets møde den 15. januar 2024

Referat fra Seniorrådets møde den 5. februar 2024

Referat fra Seniorrådets møde den 4. marts 2024

Referat-fra-Seniorrådets-møde-den-8.-april-2024(1).pdfHøringssvar fra Seniorrådet 2024

Høringssvar vedr. køkkenet på Lillevang

Høringsvar vedr. udviklingsplan Ny Vestergårdsvej

Høringssvar vedr. forslag til visitationskriterier for rehabiliteringscentret

2024-05-08_Bemærkninger-til-Letter-of-Intent(1).pdf

2024-05-08_Høringssvar-til--Forslag-til-Besparelser(1).pdf

Referater fra møder i 2023

Referat fra Seniorrådets møde den 9. januar 2023

Referat fra Seniorrådets møde den 6. februar 2023

Referat fra Seniorrådets møde den 6. marts 2023

Referat fra Seniorrådets møde den 8. maj 2023

Referat fra Seniorrådets møde den 31. maj 2023

Referat fra Seniorrådets møde den 14. august 2023

Referat fra Seniorrådets møde den 4. september 2023

Referat fra Seniorrådets møde den 2. oktober 2023

Referat fra Seniorrådets møde den 6. november 2023

Referat fra Seniorrådets møde den 27. november 2023

 

Hørringsvar Seniorrådet 2023

Hørringssvar vedr. Stiagergrunden 

Hørringssvar vedr. forslag om prognose for plejeboligbehov 

Hørringssvar vedr. besparelser på genoptræning

 

Seniorrådets oplæg

Seniorrådets overvejelser vedrørende forebyggelse af funktionstab

Plejehjemsudvalgets oplæg

Åbent brev til Byrådet fra Seniorrådet

Brev til Furesø Byråd vedrørende Sund Aldring og Budget

 

Forretningsorden og vedtægter for Seniorrådet Furesø Kommune

Forretningsorden for Seniorrådet i Furesø Kommune

Vedtægter for Furesø Seniorråd 2019

 

Kontakt

Furesø Seniorråd

Furesø Rådhus, Stiager 2
3500 Værløse
seniorraad@furesoe.dk

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback