Skip til hoved indholdet

Furesø Klimaungeråd

Vores hverdag - vores valg!

Vidste du, at Furesø Kommune har en enorm indflydelse på unges hverdag? De råder nemlig over alt fra cykelparkering, stier, veje og busser til institutioner, naturområder, åbne aktivitetsområder og byplanlægning.

Furesø Klimaungeråd er din vej til at få indflydelse på egen hverdag.

Vi er en samling af 13-27-årige, der i fællesskab arbejder for en bedre og mere klimavenlig hverdag. Vi agerer som rådgivende organ for lokalpolitikerne, og vi går forrest for at vise, at unge kan sætte betydningsfulde aftryk på den kommunale såvel som den nationale klimadagsorden. Derudover stræber vi efter at inspirere lokale borgere til at gå aktivt ind i klimakampen.

Hver en lille handling tæller – kom og bidrag!

Om Furesø Klimaungeråd

Furesø Klimaungeråd har to overordnede formål:

-    Være et rådgivende organ for Furesø Kommune i forbindelse med kommunens løbende arbejde med Klimaplan 2022-2050.

-    Være et råd, der i fællesskab inspirerer andre unge til at fremme klimadagsordenen, herunder arbejder for, at Furesø Kommunes ungekulturaktiviteter får et skærpet klimafokus.

Furesø Klimaungeråd afholder oftest åbne møder, som alle – uanset alder – kan deltage i. Som udgangspunkt holder vi et åbent møde hver måned, og vi har også løbende sociale aktiviteter – det hele annonceres på vores Facebook-side.

Skriv til os på Facebook, hvis du gerne vil deltage på et møde, eller hvis du har input til vores næste mødedagsorden.

Furesø Klimaungeråd holder løbende møder med politikerne i Natur og Klima-udvalget, hvor dagsordenen er udarbejdet i et samarbejde mellem lederen af Natur og Klima-udvalget og Furesø Klimaungeråd. Formålet med møderne er at videregive unges input og anbefalinger til politikernes arbejde med klimarelaterede emner.

Vi har et tæt samarbejde med Klimasekretariatet, hvor medlemmerne kan komme med anbefalinger til sekretariatets arbejdsprogram, og medlemmerne kommer løbende med input til forvaltningens arbejde med klimarelaterede emner som fx transport. Derudover kan Klimasekretariatet støtte projekter og arrangementer, som vi gerne vil udføre, så der er meget kort fra idé til handling.

Vi er repræsenteret i Region Hovedstadens Klimaungeråd, hvor vi spiller en aktiv rolle i at forbedre Region Hovedstadens klimaindsats.

Er du mellem 13-27 år, og bor du enten i kommunen, eller har du haft daglig gang i kommunen i mindst et år, kan du blive medlem. Alle er dog velkomne til at bidrage til vores arbejde, og alle kan deltage i en arbejdsgruppe.

Skriv til os på Facebook eller til vores koordinator på klimasekretariatet@furesoe.dk, hvis du vil være med!

Kontakt

Furesø Ungeklimaråd


Klimasekretariatet@furesoe.dk

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback