Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Råd, nævn og bestyrelser Grundlisten

Grundlisten

Er den tiltalte skyldig eller uskyldig? Og hvilken straf skal vedkommende i givet fald have? Spørgsmål som disse er almindelige borgere hvert år med til at afgøre i tusindvis af ved byretter og landsretter. De er nemlig udtrukket til at være domsmænd eller nævninge fra en grundliste.

Der er nu lukket for ansøgninger til grundlisten i Furesø Kommune.

Grundlisten sammensættes, så den indeholder et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på fx køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Hvis du har indsendt ansøgning, vil du senest primo juni 2023 få besked fra Furesø Kommune, om du er optaget på grundlisten.

Hvis du bliver udtrukket til at virke som domsmand, vil du få besked herom direkte fra Østre Landsret i løbet af efteråret 2023.

Nævninge og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten. Du kan læse mere om det at være nævning eller domsmand på domstolenes hjemmeside.

Grundlisteudvalget i Furesø Kommune skal indstille 137 borgere til Østre Landsret.

For at komme i betragtning skal du som minimum opfylde følgende krav:

 • Du er bosat i Furesø Kommune
 • Du er dansk statsborger
 • Du har valgret til Folketinget
 • Du har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • Du har en ren straffeattest
 • Du er født efter den 31. december 1947
 • Du må ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed.

Følgende personer er udelukket fra at være nævning og domsmand:

 1. Ministre,
 2. ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder,
 3. ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område,
 4. advokater og advokatfuldmægtige og
 5. præster i folkekirken og andre trossamfund.

Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027. Der er ingen garanti for, at du bliver udtaget til Furesø Kommunes grundliste, selvom du er egnet og opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Furesø Kommune, der ønsker optagelse på listen.

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg. I Furesø består grundlisteudvalget af følgende fem medlemmer: Lis B. Nielsen, Lotte Kristensen, Steen Autzen, Kate Jacquerot og Kristian Jensen.

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Ledelsessekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback