Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Råd, nævn og bestyrelser Hegnssyn

Hegnssyn

Kan du ikke blive enig om hegn eller hæk med din nabo, kan du i sidste ende kontakte Hegnssynet og anmode om et hegnssyn.

Som udgangspunkt bør du og din nabo altid selv prøve at komme overens og lave en aftale eller et forlig om det hegn eller den hæk, I er uenige om. Du kan finde mere information om hegnsloven og hegnssynssager på Landbrugsstyrelsen hjemmeside eller på Hegnsyn.dk.

Spørgsmål, der ikke vedrører konkrete hegnssager, besvarer Landbrugsstyrelsen, herunder generelle spørgsmål om hegnsloven. 

Hvis du ønsker at få foretaget et hegnssyn, skal du indsende en begæring til Hegnssynet.

Det er op til parterne i en hegnssynssag at fremlægge evt. dokumentation for, at der gælder særlige bestemmelser om hegnsforholdene på parternes ejendomme. Det kan være regler i fredningsbestemmelser, lokalplaner, servitutter m.v.

Furesø Kommune stiller sekretærbistand til rådighed for Hegnssynet.

Du skal skrive til hegnsyn@furesoe.dk, hvis du ønsker at få foretaget et hegnssyn.

Begæringen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Dit navn, adresse og matrikelnummer.
 • En beskrivelse af de forhold, du ønsker behandlet af Hegnssynet.
 • De påstande, der agtes nedlagt (hvad ønsker du/I at få ud af Hegnsynet).
 • Anbringender (argumentationen for din sag).
 • Navn og bopæl på den, der ønskes indkaldt til hegnssynsforretningen.
 • Adresse på indklagedes tilstødende grund - og hvis det er dig bekendt, indklagedes matrikelnummer.

Hvis det hegn, du ønsker at klage over, samtidig danner kommunegrænse, skal du indsende klagen til Hegnssynet i den kommune, hvor indklagedes ejendom ligger.

Et hegnssyn koster pr. 1. januar 2024 2.100 kr. 

For hegnsager indbragt for hegnsynet før den 1. januar 2024 udgør vederlaget fortsat 2.009 kr.

Hegnsynet afgør, hvordan udgiften fordeles.

Hegnssynets medlemmer bliver udpeget af byrådet. Medlemmerne bliver beskikket for samme periode som valgperioden for byrådet.

Hegnssynet består på nuværende tidspunkt af:

 • Niels Bjerre Degn, Formand
 • Anne-Lise Thorsen
 • Bo Finsen
Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback