Generelt om hjemmepleje

Det er grundtanken bag den hjælp, du får som borger i Furesø Kommune, at du har indflydelse på dit eget liv og får mulighed for at udnytte dine ressourcer, så du kan bevare en aktiv og selvstændig hverdag så længe som muligt.

 • Forløb

  Har du som borger potentiale for at forbedre din funktionsevne, hjælpes du så vidt muligt til selv at klare dagligdagen og dermed forblive uafhængig af hjælp længst muligt.

  Indledningsvis fastlægger vi sammen med dig, i hvilket omfang træning, vejledning, hjælpemidler og en ændret indretning af dit hjem vil kunne give dig flere ressourcer til at klare hverdagen. Dernæst tilrettelægger vi et trænings- og vejledningsforløb, som vil gøre dig i stand til selv at klare så mange daglige gøremål som muligt.

  Den hjælp, du kan få under forløbet vil være aktiverende, støttende og motiverende, for den skal bidrage til, at du kan leve et aktivt liv så længe som muligt. Hvis der efter endt trænings- og vejledningsforløb er opgaver, du ikke kan blive i stand til at klare selv, tilrettelægger vi i samarbejde med dig hjemmehjælp med henblik på at kompensere for din nedsatte funktionsevne. 

  Selve hjælpen – også træning og vejledning - er gratis, men der kan være visse elementer forbundet med hjælpen, som du selv skal betale. Det sørger vi for, at du får besked om, hvis det bliver aktuelt.

 • Sådan ansøger du om hjemmepleje

  Kontakt visitationen på telefon 72355630

  Åbningstider:

  Mandag til fredag kl. 10-14

  Torsdag kl. 10-17

  Eller skriv til os via digital post (se kontaktboks nederst på siden)

 • Hvis du vil klage over din hjemmepleje
  Hvis du er utilfreds med den hjælp, du modtager i dit hjem, har du mulighed for at klage - men vi anbefaler dig at tale din leverandør eller Visitationen om din utilfredshed først. På den måde får du ofte løst tvivlsspørgsmål både nemt og hurtigt.
  Du kan klage over hjemmeplejen, hvis du
  • er uenig i Visitationens vurdering af dit behov for hjælp
  • mener, at du ikke har fået en ordentlig sagsbehandling
  • mener, at du ikke får den hjælp, der fremgår af afgørelsen
  • mener, at hjemmeplejen ikke udføres på en tilfredsstillende måde.

  For at din klage kan blive behandlet hurtigst muligt, er det vigtigt, at du ved præcis, hvad du er utilfreds med. Følg denne vejledning:

  • Hvis du ikke mener, at du får den hjælp, du er bevilget til, eller hvis du ikke mener, at hjælpen bliver udført tilfredsstillende, skal du kontakte din leverandør af hjemmepleje.
  • Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet om din hjælp, skal du kontakte Visitationen.
  • Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingen i Visitationen, skal du kontakte lederen af Visitationen.
Personlig og praktisk hjælp

Her kan du læse om de forskellige ydelser:

 • Rengøring

  Som udgangspunkt kan du få hjælp til rengøring af op til 65 m2 daglige opholdsrum som f.eks. opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré hver 14. dag

 • Tøjvask

  Hvis du har egen vaskemaskine og dagligt modtager personlig pleje, er det som hovedregel hjemmeplejen, der står for at vaske dit tøj. Ellers foregår tøjvask via vaskeservice.

 • Indkøb

  Du kan få hjælp til indkøb én gang om ugen og kan vælge mellem Intervare og Egebjerg Købmandsgård. 

 • Personlig pleje

  Du kan få hjælp til din personlige pleje hele døgnet, både din hygiejne og påklædning samt tilberedning og servering af dine måltider. Furesø Kommune tilbyder som udgangspunkt hjælp til bad to gange om ugen.

Tidsfrister

Visitationen vurderer dit behov for hjælp hurtigst muligt og senest 2-8 uger efter din henvendelse alt efter, hvilken type hjælp det drejer sig om. 

Hjemmehjælp
hjemmehjælp

Madservice (hjemmeboende)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, madservice, hjemmeboende

Hjemmeboende, hovedret inkl. levering

Hjemmeboende, biret inkl. levering

58 kr. pr. dag


14 kr. pr. dag

 

Vask og indkøb (hjemmeboende)(2023)

Takst

Beløb

Vask

Indkøb

171 kr. pr. måned

121 kr. pr. måned

 

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Hjemmeplejen

Tlf. 7235 5757

Hjemmeplejeplanlægningen:
Telefontid: mandag-fredag 8-9.30 og 12.30-14

Farum: 7235 5749
Værløse: 7235 5729