Skip til hoved indholdet

Generelt om hjemmepleje

Her kan du læse om dine muligheder for at få hjælp i dit hjem, hvis det af fysiske, psykiske eller sociale årsager er vanskeligt for dig at klare de daglige opgaver, fx hjemmepleje, vaskeservice, indkøb mv.

Det er grundtanken bag den hjælp, du får som borger i Furesø Kommune, at du har indflydelse på dit eget liv og får mulighed for at udnytte dine ressourcer, så du kan bevare en aktiv og selvstændig hverdag så længe som muligt.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du kan blive visiteret til et rehabiliteringsforløb eller hjemmehjælp

Hvis du ønsker at ansøge om hjemmehjælp kan du, eller dine pårørende, kontakte Visitationen via sikker post eller tage telefonisk kontakt (se kontaktboks nederst på siden).

Visitationen giver vi dig generel vejledning og vurderer, om der kan træffes afgørelse i din sag, når du henvender dig.

Har vi brug for flere oplysninger i din sag, for at vi kan træffe afgørelse, indhentes de enten ved et møde med dig eller skriftligt fra eksempelvis sygehus eller speciallæge.

Vi vejleder dig naturligvis også, hvis du ønsker at klage over en afgørelse.

Furesø Kommune vil gerne støtte dig i at leve et sundt, aktivit og selvstændigt liv - hele livet.

Hvis vi vurderer, at et rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre din evne til at klare dig i hverdagen og dermed nedsætte dit behov for hjælp, tilbyder vi dig et korterevarende tidsafgrænset forløb. 

Du får støtte på baggrund af, hvad du selv kan klare, og hvad du har behov for, at andre hjælper dig med.

Hvis visitator vurderer, at der er behov for et besøg hjemme hos dig, tilbydes du det. Mødet har til formål at afklare, hvad du har behov for hjælp til. Du har naturligvis ret til at have en bisidder med ved visitationsbesøget. 

Hvis du er utilfreds med den hjælp, du modtager i dit hjem, har du mulighed for at klage - men vi anbefaler dig at tale din leverandør eller Visitationen om din utilfredshed først. På den måde får du ofte løst tvivlsspørgsmål både nemt og hurtigt.

Du kan klage over hjemmeplejen, hvis du er uenig i Visitationens vurdering af dit behov for hjælp mener, at du ikke har fået en ordentlig sagsbehandling mener, at du ikke får den hjælp, der fremgår af afgørelsen mener, at hjemmeplejen ikke udføres på en tilfredsstillende måde.

For at din klage kan blive behandlet hurtigst muligt, er det vigtigt, at du ved præcis, hvad du er utilfreds med.

Følg denne vejledning:

  • Hvis du ikke mener, at du får den hjælp, du er bevilget til, eller hvis du ikke mener, at hjælpen bliver udført tilfredsstillende, skal du kontakte din leverandør af hjemmepleje.

  • Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet om din hjælp, skal du kontakte Visitationen.

  • Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingen i Visitationen, skal du kontakte lederen af Visitationen.

Madservice (hjemmeboende)(2024)

Takst

Beløb

Servicepakke, madservice, hjemmeboende

Hjemmeboende, hovedret inkl. levering

Hjemmeboende, biret inkl. levering

61 kr. pr. dag


15 kr. pr. dag

Vask og indkøb (hjemmeboende)(2024)

Takst

Beløb

Vask

Indkøb

247 kr. pr. måned

126 kr. pr. måned

Skyd genvej til

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Ring til os

Hjemmeplejeplanlægningen:

Telefontid: mandag-fredag 8-9.30 og 12.30-14

Farum: 7235 5749
Værløse: 7235 5729

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback