Skip til hoved indholdet

Boliger til ældre

Hvis du ikke længere er i stand til at klare hverdagen i eget hjem, kan det være at du skal flytte i en ældre- eller plejebolig.

Hvilken bolig du skal søge om, afhænger af dit behov for hjælp og pleje. Tag guiden og bliv klogere på mulighederne og hvordan du ansøger.

Hvilken boligtype passer til dit behov?

En ældrebolig er til dig, der på grund af dit helbred har behov for en særligt handicapvenlig indrettet bolig, typisk fordi du er gangbesværet og bruger kørestol eller rollator indendørs. Hvis du har behov for vejledning eller rådgivning ift. dine muligheder er du velkommen til at kontakte Visitationen.

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Vælg imellem

Hvis du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig, kan en ældrebolig / handicapegnet bolig være løsningen. Det hjælper Visitationen i Furesø Kommune dig med at få undersøgt.

Godt at vide inden du søger:

I Furesø Kommune visiterer vi dig til ældre- og handicapegnede boliger ud fra en individuel helhedsvurdering af dit aktuelle behov. Boligerne tildeles ikke efter anciennitet, men ud fra en konkret vurdering af, hvilken ansøger der, på det givne tidspunkt, har det største behov.

For at blive godkendt skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du er ikke længere i stand til at bo i din nuværende bolig pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har derfor behov for en bolig med særlig indretning og/eller placering.
 • En visiteret bolig afhjælper og forbedrer i væsentlig grad din samlede situation
 • En visiteret bolig er et tilstrækkeligt tilbud kombineret med øvrige hjælpemuligheder.
 • Din situation kan ikke afhjælpes med øget hjælp og/eller boligændringer i din nuværende bolig.

At din nuværende bolig og/eller have er for stor og uoverkommelig, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til at blive godkendt.

Gedevasevang er inkluderet i boligkataloget for visiterede boliger til ældre- og handicappede, men har ikke helt samme status som de øvrige ældre- og handicapvenlige boliger i kataloget. Kriterierne for at blive optaget på ventelisten til Gedevasevang er anderledes, se nedenfor. En anden forskel er, at visitation til ventelisten til Gedevasevang ikke giver ret til at søge ældre- og handicapvenlig bolig i andre kommuner.

For at blive optaget på venteliste til Gedevasevang skal ansøgerne opfylde følgende kriterier:

 • har opnået retten til folkepension,
 • har en diagnosticeret varig sygdom, som har medført svækkelse,
 • har et ønske om og mulighed for at deltage i det sociale fællesskab og de aktiviteter, der er i og omkring centret på Gedevasevang, og
 • har svært ved at skaffe sig en bolig på almindelige vilkår.

Du kan du rette henvendelse til Visitationen, se kontaktinformationer nederst på denne side.

I Boligkatalog 2021 - Visiterede boliger til borgere med særlige behov- finder du en oversigt over visiterede boliger i Furesø Kommune.

Hvis du ønsker at flytte i ældre- og handicapegnet bolig i en anden kommune, sker dette også ved at kontakte Visitationen i Furesø Kommune. Bliver du godkendt, sender vi din ansøgning videre til den ønskede kommune, som efterfølgende skriftligt giver dig besked.

Furesø Kommune har 226 visiterede ældre- og handicapvenlige boliger.

Vil du flytte ind i en ældrebolig, skal du ikke længere kunne bo i din bolig på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du har brug for en bolig med særlig indretning og/eller placering.

Hvis du vide mere om kriterierne om opskrivning til visiteret bolig, finder du kontakt oplysninger nederst på siden.

 

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse
teambolig@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Plejeboliger er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg, og borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Kriterier for bevilling

Vi foretager altid en konkret og individuel vurdering af din situation, inden vi beslutter, om du kan få tilbudt en plejebolig.

Følgende kriterier indgår i vurderingen:

 • Du har en væsentlig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

 • Dine og/eller din ægtefælles ressourcer slår ikke til i det daglige

 • Du har behov for hjælp døgnet rundt

 • Du kan ikke få dækket dit behov for pleje og hjælp gennem leverandører af hjemmepleje

 • Din evne til at tage vare på dig selv er væsentligt nedsat.

Sådan søger du en plejebolig:

1. Søg plejebolig

Du eller dine nærmeste kan enten ansøge digitalt via ansøgningsskemaet på denne side eller printe ansøgningsskemaet ud og sende til visitationens mail (se nederste kontaktboks). Du er også velkommen til at ringe til visitationen (se kontaktboks nederst på siden).

1. Søg plejebolig

Du eller dine nærmeste kan enten ansøge digitalt via ansøgningsskemaet på denne side eller printe ansøgningsskemaet ud og sende til visitationens mail (se nederste kontaktboks). Du er også velkommen til at ringe til visitationen (se kontaktboks nederst på siden).

2. Besøg i dit hjem

Du eller dine pårørende vil blive kontaktet telefonisk af en visitator vedrørende planlægning af besøg i dit hjem. Under besøget vurderer visitator, om du kan få støtte på anden vis, kan kompenseres i eget hjem eller kan blive indstillet til en plejebolig.

2. Besøg i dit hjem

Du eller dine pårørende vil blive kontaktet telefonisk af en visitator vedrørende planlægning af besøg i dit hjem. Under besøget vurderer visitator, om du kan få støtte på anden vis, kan kompenseres i eget hjem eller kan blive indstillet til en plejebolig.

3. Ønsk Bolig

Under besøget i dit hjem taler du og visitator videre om dine ønsker til en bolig. Du har følgende muligheder, når du skal ønske bolig: 

1. Du kan ønske ét eller flere specifikke plejehjem
Har du specifikke ønsker til plejehjem, kan det dog betyde, at du kommer til at vente længe på en bolig. 

2. Du kan bruge 8 ugers-garantien
Furesø Kommune har en 8 ugers-garanti til plejebolig. Det betyder, at vi kan tilbyde dig en plejebolig senest 8 uger efter, at en visitator har godkendt dig til en plejebolig. 

Det er dog en forudsætning, at du søger alle kommunens plejeboliger, for at være omfattet af garantien. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan stille krav til boligen og skal vælge den første plejebolig, du får tilbudt. 

3. Du kan søge plejebolig i en anden kommune
Når du er godkendt til en plejebolig, kan du også søge en plejebolig i en anden kommune. Ønsker du at flytte i plejebolig i en anden kommune, skal du også godkendes til en plejebolig hos dem. Du kan godt blive godkendt til en plejebolig i Furesø, men få afslag i en anden kommune, da kommunerne kan have forskellige kriterier for at visitere til en plejebolig.

3. Ønsk Bolig

Under besøget i dit hjem taler du og visitator videre om dine ønsker til en bolig. Du har følgende muligheder, når du skal ønske bolig: 

1. Du kan ønske ét eller flere specifikke plejehjem
Har du specifikke ønsker til plejehjem, kan det dog betyde, at du kommer til at vente længe på en bolig. 

2. Du kan bruge 8 ugers-garantien
Furesø Kommune har en 8 ugers-garanti til plejebolig. Det betyder, at vi kan tilbyde dig en plejebolig senest 8 uger efter, at en visitator har godkendt dig til en plejebolig. 

Det er dog en forudsætning, at du søger alle kommunens plejeboliger, for at være omfattet af garantien. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan stille krav til boligen og skal vælge den første plejebolig, du får tilbudt. 

3. Du kan søge plejebolig i en anden kommune
Når du er godkendt til en plejebolig, kan du også søge en plejebolig i en anden kommune. Ønsker du at flytte i plejebolig i en anden kommune, skal du også godkendes til en plejebolig hos dem. Du kan godt blive godkendt til en plejebolig i Furesø, men få afslag i en anden kommune, da kommunerne kan have forskellige kriterier for at visitere til en plejebolig.

4. Du modtager et afgørelsesbrev

Du vil modtage et afgørelsesbrev i din digitale postkasse. Er du fritaget fra digital post vil du modtage et brev i din postkasse. 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller hvis du er utilfreds med behandlingen af din ansøgning. Vi lærer rigtig meget af tilbagemeldinger fra Furesøs borgere, og i Visitationen tror vi på, at vi når længst med en god dialog. Vi skal have modtaget din klage senest 4 uger, efter at du har modtaget denne afgørelse. 

Når vi har modtaget din klage, ser vi på sagen igen inden for 4 uger. Hvis vi ikke ændrer vores afgørelse, sender vi din klage og de øvrige akter videre til behandling i Ankestyrelsen. Du vil samtidig modtage besked om, at klagen er videresendt.

4. Du modtager et afgørelsesbrev

Du vil modtage et afgørelsesbrev i din digitale postkasse. Er du fritaget fra digital post vil du modtage et brev i din postkasse. 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller hvis du er utilfreds med behandlingen af din ansøgning. Vi lærer rigtig meget af tilbagemeldinger fra Furesøs borgere, og i Visitationen tror vi på, at vi når længst med en god dialog. Vi skal have modtaget din klage senest 4 uger, efter at du har modtaget denne afgørelse. 

Når vi har modtaget din klage, ser vi på sagen igen inden for 4 uger. Hvis vi ikke ændrer vores afgørelse, sender vi din klage og de øvrige akter videre til behandling i Ankestyrelsen. Du vil samtidig modtage besked om, at klagen er videresendt.

5. Team Bolig anviser en bolig

Hvis du får en bevilling, sender visitator din sag videre til Ring til Furesø. De finder en bolig til dig ud fra dine boligønsker. Ventetiden varierer afhængig af, om du bruger 8 ugers-garantien eller ønsker en specifik plejebolig. Du vil blive kontaktet af Team Bolig telefonisk. Boligerne tildeles efter størst behov.

5. Team Bolig anviser en bolig

Hvis du får en bevilling, sender visitator din sag videre til Ring til Furesø. De finder en bolig til dig ud fra dine boligønsker. Ventetiden varierer afhængig af, om du bruger 8 ugers-garantien eller ønsker en specifik plejebolig. Du vil blive kontaktet af Team Bolig telefonisk. Boligerne tildeles efter størst behov.

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse
teambolig@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback