Coronavirus

Der er igen åbnet op for dagtilbud, skoler og FFO'er. Læs mere om principperne for genåbningen på furesoe.dk/corona

Coronavirus information in English

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Lyngholmskolen, sommer 2013, Mikkel Arnfred
Pressemeddelelse

Pulje på 2,5 mio. kr. skal løfte folkeskolen

Furesø Byråd vedtog den 2. september en række principper for fordelingen af 2,5 mio. kr. til løft af folkeskolen. Byrådet fulgte anbefalinger fra Udva…

Corona, skilt
Pressemeddelelse

Furesø reagerer på stigende smittetal

Smittetallet i Furesø Kommune stiger. Derfor har kommunens krisestab iværksat nogle forholdsregler, der betyder, at flere medarbejdere skal arbejde hj…

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…