Coronavirus

Der er igen åbnet op for dagtilbud, skoler og FFO'er. Læs mere om principperne for genåbningen på furesoe.dk/corona

Coronavirus information in English

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Børn med skoletasker
Pressemeddelelse

Ekstra midler til Furesøs folkeskoler i 2022 - flere voksne og bedre fysiske rammer

Folkeskolerne i Furesø får endnu et løft. Udover kommunale midler til ekstra personale og bedre fysiske rammer, har udvalg for Skole og Ungdomsuddanne…

Corona, skilt
Nyhed

Corona-varianter gør deres indtog i Furesø

I Furesø Kommune følger vi retningslinjer og vejledninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere her om, hvordan vi håndterer smitte med variant…

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000