Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Dagtilbud, skole og unge Skoler Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning

I henhold til Folkeskoleloven har forældre mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise.

I henhold til Folkeskoleloven har forældre mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisningen af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal dette meddeles Center for Dagtilbud og Skole skriftligt før undervisningen begynder (jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og privat grundskoler kp. 8. § 34).

Meddelelsen skal indeholde information om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene. Se anmeldelsesblanketten nederst på siden.

Når Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse har modtaget anmeldelsesblanketten kontaktes hjemmet inden 14 dage for at aftale et møde. På det første møde drøftes krav til hjemmeundervisning, hvad tilsynet indeholder og forældrenes overvejelser om hjemmeundervisningens tilrettelæggelse og faglige indhold.

Tilsyn
Hjemmeundervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der føres tilsyn af hjemmeundervisningen efter gældende lov (jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og privat grundskoler kp. 8. § 35 og § 36). Tilsynet føres af en skoleudviklingskonsulent fra Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse.

Der aftales et tilsynsbesøg pr. skole og efter hvert besøg skriver synsførende en tilsynsrapport, som sendes til forældrene via digital post. For nærmere information om tilsynet henvises til Bekendtgørelse af lov om friskoler og privat grundskoler, LBK nr. 785 af 21/06/2017 kp. 8. § 35 og § 36.

For mere information omkring hjemmeundervisning kontakt Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse.

Anmeld hjemmeundervisning

Skema til anmeldelse af hjemmeundervisning

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback