Skip til hoved indholdet

Skoledistrikter, frit skolevalg og skoleindskrivning

Hvilken skole skal mit barn gå på? Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker en anden skole til mit barn? Hvordan skriver jeg mit barn op til skole?

Skoleindskrivning til skolestart i august 2024

Skoleindskrivningen til skolestart august 2024 er nu afsluttet.

Er du tilflytter til kommunen og ønsker plads på en af skolerne i Furesø, skal du kontakte skolen direkte. ​Bor du udenfor kommunen og ønsker plads på en af skolerne i Furesø, skal du kontakte pladsanvisningen@furesoe.dk

Hvis dit barn skal starte på et privat fritidshjem eller et fritidshjem i en anden kommune, er det vigtigt, at du melder dit barn ud af børnehaven. Dit barn bliver ikke meldt ud af børnehaven automatisk.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 15. eller 30. i en måned via Digital pladsanvisning.

Har dit barn bopæl og skal starte i folkeskole i Furesø Kommune, bliver barnet udmeldt af børnehaven automatisk.

I Folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

I oktober sender Furesø Kommune brev til forældrenes digitale postkasse, hvor forældrene - gerne i samråd med dagtilbuddet - skal tage stilling til om barnet skal indskrives i skole eller om der skal søges om udsættelse af skolestart.

Folkeskoleloven giver mulighed for udsat skolestart, hvis det vurderes, at et ekstra år i børnehaven giver barnet bedre betingelser for en god begyndelse i skolen.

Der er to muligheder for at søge om udsat skolestart

 1. Forældre og dagtilbuddet er enige om at søge udsat skolestart
 2. Forældre kan søge om udsat skolestart, selv om dagtilbuddet ikke er enig i forældrenes beslutning

Begrundet ansøgning

Som forældre skal I sende en begrundet ansøgning til Furesø Kommune, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for ønsket om udsat skolestart via dette link fra jeres digitale postkasse på borger.dk: https://post.borger.dk/send

Vedhæft gerne trivselsvurdering fra dagtilbuddet.

Ansøgningen vurderes af et udvalg bestående af:

 • Ledere på dagtilbud- og skoleområdet
 • Afdelingsledere i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Som forældre har I krav på, at jeres barn optages i skolen i det distrikt , hvor barnet bor eller opholder sig. Se alle syv skoledistrikter i Furesø Kommune på kortet.

Forældre har krav på, at deres barn optages i skolen i det distrikt , hvor barnet bor eller opholder sig. Forældre kan ønske en anden skole end distriktsskolen. I tilfælde af at der søger flere elever til en bestemt skole end der er er kapacitet til, gælder følgende kriterier for optagelse:

Elever med bopæl i skoledistriktet

Elever med bopæl i skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen. Dette gælder dog ikke, hvis undervisningspligten umiddelbart inden ønske om optagelse på skolen har været opfyldt på anden skole end distriktsskolen.

Elever, der flytter til skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen, hvis optagelsen søges i forbindelse med flytning.

Andre elever med bopæl i Furesø Kommune

Andre elever med bopæl i Furesø Kommune kan optages på en skole såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse.

I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger til én bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

 1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
 2. Børn der ved seneste sprogvurdering er placeret i "særlig indsats" (gælder i skoleåret 2024/2025 for Hareskov skole, Lille Værløse Skole, Syvstjerneskolen, Søndersøskolen og Solvangskolen)
 3. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
 4. Herefter lodtrækning

Elever med bopæl i andre kommuner

Elever med bopæl i andre kommuner kan optages i børnehaveklasse – 9. klasse, såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse og i 10. klasse, såfremt elevtallet på 10. klasseskolen (Egeskolen) er under 154 elever.

I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger en bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

 1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
 2. Børn optaget i daginstitutioner i Furesø Kommune går forud for andre børn
 3. Børn der ved seneste sprogvurdering er placeret i "særlig indsats" (gælder i skoleåret 2022/2023 for Hareskov skole, Syvstjerneskolen, Søndersøskolen og Solvangskolen)
 4. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
 5. Herefter lodtrækning

En elev, der er startet i en folkeskole, kan forblive i denne skole, uanset at der flyttes bopæl.

 

Hvis I flytter til et nyt skoledistrikt, har I altid ret til at få indskrevet jeres barn på distriktsskolen, hvis det sker senest 3 måneder efter, I er flyttet til den nye adresse.

Hvis ønsket om at skifte til distriktsskolen kommer senere end 3 måneder efter tilflytningen, vil det ske efter reglerne for frit skolevalg, og det betyder, at der skal værre færre end 24 elever i gennemsnit på den pågældende årgang, før der kan optages nye elever. Det er derfor vigtigt, at et eventuelt skifte til distriktsskolen overvejes umiddelbart i forbindelse med flytningen.

Private skoler i Furesø Kommune

Marie Kruses Skole

Farum Lilleskole

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback