Skip til hoved indholdet

Plejeplaner

Furesø Kommune har udarbejdet plejeplaner for flere af kommunens fredede områder og andre grønne områder.

Plejeplanerne er udarbejdet for at kunne udføre naturpleje i området, og for nogle af områderne er det også lovbestemt i fredningsbestemmelserne, at der skal udarbejdes en plejeplan for det fredede område.

Fredede områder

Plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård

Plejeplan for Allerød Lergrav

Plejeplan for Baunesletten

Plejeplan for Farum Vest

Plejeplan for Præstesøfredningen

Plejeplan for overdrev ved Kong Volmers Vej

Plejeplan for Præstemosen

Plejeplan for Storebjerg og Præstegårdsjordene

Plejeplan for Oremosen

Andre grønne områder

Plejeplan for Søndersø

Plejeplan for Bringeslugten

Plejeplan for Ryget Skovby

Plejeplan for Skallepanden

Plejeplan for grønt område ved Birkevang

Plejeplan for Vesterled Sø

Plejeplan for Farum Kaserne

Aktuelt om Vesterled Sø

Vesterled Sø ligger i Hareskov på grænsen mellem Herlev og Furesø Kommune, og søen gennemskæres af Tibberup Å. Se plejeplanen i boksen herover.

Søen ejes af 2 grundejerforeninger og Furesø kommune med ca. 1/3 del til hver. Vesterled Sø modtager regn- og overfladevand, herunder vand fra de omkringliggende veje. Det er HOFOR, Vejdirektoratet og Novafos der udleder til Vesterled  Sø.

Grundejerforeningerne har gennem flere år bedt kommunerne om hjælp til at få forsyningerne til at rense søen op. Senest har der været dialog med Herlev Kommune om at få renset søen. Herlev Kommune har kun en rolle som myndighed og ejer ikke en del af Vesterled Sø.

Herlev Kommune har fået udarbejdet et juridisk notat af Bech og Bruun om Vesterled Sø, som er behandlet på  Herlev Kommunes Miljø- Klima og Teknikudvalg den 29. januar 2024. 

Konklusionerne i notatet er, at:

  1. Der er gældende tilladelser til alle udledninger til den del af Vesterled Sø, som er beliggende i Herlev Kommune.
  2. Hvis udledningerne sker i overensstemmelse med tilladelserne har udlederne ikke pligt til at oprense søen, og udleder kan derfor ikke påbydes at oprense søen.
  3. Miljøstyrelsen er tilsyns- og håndhævelsesmyndighed for forsyningernes udledninger. Kommunerne er her alene tilladelsesmyndighed uden hjemmel til at håndhæve.
  4. Kommunerne er tilsyns- og håndhævelsesmyndighed for øvrige udledninger, herunder Vejdirektoratets og de private udledninger.

I forhold til Furesø Kommunes del af Vesterled Sø gælder de samme regler.  Udledningstilladelserne og udledningerne i Furesø Kommune er synet af Miljøstyrelsen, og de har ikke nogen bemærkninger til dem.

Furesø Kommune kan ikke påbyde udlederne at oprense søen, da de har gyldige udledningstilladelser, og det er Miljøstyrelsen som er håndhævelsesmyndighed.

Tibberup Å løber gennem Vesterled Sø, og da vandet i Tibberup Å – på trods af sediment – kan strømme frit gennem søen, kan Furesø Kommune heller ikke efter vandløbsloven påbyde oprensning af søen.

Det står til enhver tid grundejere frit for at oprense deres sø og selv finansiere oprensningen.

Mere om søer, vandløb og vådområder

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback