Skip til hoved indholdet

Søndersø

Nyd naturen og det fantastiske dyreliv omkring Søndersø. Husk kikkerten og benyt fugletårnene, hvorfra du kan høre rørdrummens karakteristiske lyd, nyde nattergalens sang eller spotte en rørhøg.

Velkommen til Søndersø og området omkring

Stien rundt om Søndersø er 5,4 km lang og egner sig både til løb og hyggeture med barnevogn eller kørestol. Cyklister er velkomne, så længe de viser hensyn. Motoriseret kørsel og ridning er ikke tilladt, og hunde skal holdes i snor.

Af hensyn til dyrelivet er området inddelt i en beskyttelseszone og en aktivitetszone, hvor badning og svømning tilladt, men ikke paddle boards, kanoer, kajakker mv. Den offentlige badebro på nordsiden af søen syd for Søndergårdsvej ligger tæt på naboerne, så tag hensyn både ved ophold, parkering mv., og følg ordensreglerne, som du finder nedenfor. Få overblik over zonerne på kortet herunder.

Aktiviteter ved Søndersø

Af hensyn til fuglelivet er søen inddelt i 2 zoner. Der er rig mulighed for badning og svømning i aktivitetszonen, men af hensyn til fuglelivet må der ikke bades i beskyttelseszonen. Desuden må hunde under fuld kontrol svømme i søens aktivitetszone med en minimumsafstand på 25 meter til anlagte broer og under hensyntagen til andre badende. 

Organiseret svømmetræning og i den forbindelse udlægning af bøjer kræver tilladelse fra Furesø Kommune.


I aktivitetszonen er det tilladt at fiske for alle med lovpligtigt fisketegn og unge under 18 år samt personer over 65 år. Dog skal man være opmærksom på at fiskeri fra bredden skal foregå i en minimumsafstand af 25 meter fra anlagte badebroer og officielle badesteder. Det er ikke tilladt at vadefiske, færdes i rørskov eller at gøre brug af flyderinge o. lign. Desuden er det heller ikke tilladt at forfodre, af hensyn til søens økologiske balance. 

Fiskeri må foretages i aktivitetszonen hele året og i beskyttelseszonen i perioden 1. august til 1. januar.


Det er tilladt at med robåde på søen, hvis du er medlem af Sports- og Lystfiskerforeningerne med fiskeret i Søndersø.  Det er kun tilladt at bruge elmotor der har en maks. ydelse på 75 lbs. ved 12 volt. Motorens ydelse skal kunne dokumenteres på forlangende. Furesø Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til motorsejlads.Der er grusstier hele vejen rundt om Søndersø. Her kan man både gå rundt og cykle rundt om søen og samtidig nyde den skønne natur og dyrelivet. Hvis du er ude og gå kan du også benytte trampestierne. Det er også muligt at gå en tur med hunden, der dog skal holdes i snor hele tiden.  Der er derfor rig mulighed for at nyde omgivelserne omkring søen hele året rundt. Dog skal du være opmærksom på at det hverken er tilladt at færdes på motoriseret køretøj eller til hesteryg. 

Det er desuden heller ikke tilladt at holde åben ild eller at slå telt op. 

Organiserede aktiviteter med mere end 20 deltagere kræver tilladelse fra Furesø Kommune. Ansøgninger behandles løbende.
Der kan tillades op til 3 arrangementer årligt med 100 eller flere deltagere. På søfladen dog kun i september og oktober. Ansøgningerne skal være Furesø Kommune i hænde senest 1. november året inden stævnet skal afvikles, og vil blive prioriteret efter folkeoplysningsudvalgets kriterier. Herudover lægges der vægt på tilknytning til Furesø Kommunes foreninger samt hensyn til parkering, påvirkning af naturen og stisystemets andre brugere. 
Værd at vide

Søndersø er en af de tre store søer i Furesø Kommune. Den er ca. 8 meter dyb på det dybeste sted og har et overfladeareal på 123 ha, svarende til over 1 mio. m2 vand. Søen afvandes fra Tibberup Å og Værebro Å til Roskilde Fjord. Stort set hele søfladen og bredarealerne er ejet eller administreret af Furesø Kommune. Den indgår som et vigtigt led i hovedstadsområdets vandforsyning.

Vest for Søndersø ligger Præstesø, der også har et meget varieret fugleliv. Syd for Søndersø ligger den nedlagte Flyvestation Værløse, som er et stort, grønt og rekreativt område. Nord for Søndersø ligger villakvarterene tæt på søbredden, mens skoven grænser op til søens østlige ende. 

Søndersø ligger i en tunneldal dannet ved isens afsmeltning. Da isen trak sig tilbage, efterlod den tunneldalen fyldt med is, og da isen smeltede, opstod søen.

I jægerstenalderen gav området gode muligheder for jagt og fiskeri, hvilket mange fine arkæologiske fund vidner om, heriblandt fiskespyd og en stor økse af urokseknogle. Fra bronzealderen er fundet en stor bronzespydspids begravet ved søbredden. I oldtiden har egnens bønder haft deres kvæg på græs på de fugtige enge ved søen. Stisystemet er en del af en større oldtidssti, læs mere på oldtidsstier.dk.

Søen har været betydeligt større og strakte sig et godt stykke længere mod syd end i dag. Det skyldes, at der i 1865 blev foretaget en vandstandssænkning på omkring 2 meter i et forgæves forsøg på at tørlægge søen og omdanne den til eng. Store arealer - først og fremmest syd for den nuværende sø - blev tørlagt. Senere blev forskellige eksotiske græsblandinger udsået på de tørlagte arealer. De indeholdt mange for Danmark dengang nye eller relativt ukendte arter, og man kunne i mange år finde mange usædvanlige planter omkring søen. Der er kun få rester tilbage af denne eksotiske flora, især ved fældningsbassinerne ved søens sydvestlige hjørne.

Kort over Søndersø

Søndersø ligger ca. 1 km. fra Værløse S-togsstation, og der er cykelsti hele vejen fra stationen til søen. Kommer du i bil, kan du parkere på Sandet 77 i Kirke Værløse, hvor der er gode parkeringsforhold ved Naturstøttepunktet Hjortøgård. Alternativt kan du parkere ved Værløse Svømmehal (350 m fra Søndersø) eller benytte den lille parkeringsplads på Ballerupvej.

Kort over Søndersø

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback