Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og natur Søer, vandløb og vådområder Farum Sø

Farum Sø

Den tredjestørste sø i Mølleåsystemet kan opleves langs en fantastisk rute på 10 km gennem et særdeles varieret og naturskønt terræn.

Oplev den smukke og alsidige natur

Farum Sø ligger i Mølleådalen nordvest for København, lige syd for Farum og nord for Værløse. Søen har i regionplanen en generel målsætning, hvilket betyder, at søen skal have et alsidigt plante- og dyreliv, der kun i ringe grad er påvirket af menneskelig aktivitet.
Du kan både løbe, vandre og cykle ad den 10 kilometer lange Farum Søsti rundt om søen, som går gennem fredede områder.
Langs søstien møder du smukke kilometersten skabt af kunstner Olafur Johannisson.

Fiskeri kræver tilladelse

Ansøg om lystfiskertegn

Lej en robåd

Åbent i skoleferierne

Vandreture

Udforsk området til fods

Udforsk fortiden

Gå i dine forfædres fodspor

Regler og tilladelser

Naturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om Farum sø

Farum Sø er et fuglebeskyttelsesområde, og søstien er del af EU's LIFE-projekt, der skal forbedre levebetingelserne og sikre beskyttelse af en lang række truede arter. Den store vandsalamander og skæv vindelsnegl er blandt de dyr, i dag kun findes få steder - et af dem er Farum Sø.

Det meget varierede fugleliv tæller blandt andet hvinand, troldand og stor skallesluger på søen og en masse sangfugle i rørskoven. De kan iagttages fra fugletårnet ved den sydlige søbred. Områderne Sækken og Sortemosen er ikke tilgængelige, fordi arter som rørhøg og plettet rørvagtel har brug for fred. 

Farum Sø er den tredjestørste sø i Mølleåsystemet (efter Furesø og Bagsværd Sø) og rummer to øer, Svaneholm og Klavs Nars Holm - sidstnævnte er privatejet og beboet. Farum Sø er en del af den mest markante tunneldal (Mølleådalen) i Nordøstsjælland og er dannet af smeltevand fra sidste istids store ismasser. Siden tidlig bondestenalder har her været en livlig tværgående trafik af vores forfædre, som blandt andet anlagde de seks dysser, som stadig markerer tre systemer af gamle hulveje. I gravkamrene er fundet skeletrester, lerkar og slebne flintredskaber. 

Medlemmer af kano- og kajakklubber kan sejle i søen efter aftale med Naturstyrelsen. Du må lægge til ved landgangsstederne, som er markeret med skilte. Sejlads med motor er ikke tilladt. Bredejere langs Farum Sø kan sejle i søen med tilladelse fra Naturstyrelsen.

I Pinsen, Kr. Himmelfart og skolernes sommerferie kan du leje en robåd ved Farum Sø.

Bredfiskeri er tilladt for alle med gyldigt lystfiskertegn fra SU (Sjællandske Sports- og lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg).
Færdsel i siv- og rørskov samt brug af waders er ikke tilladt.

Ved Doktorens Bugt finder du en lille kunstigt anlagt sandstrand. Badestedet har IKKE livredderopsyn. Du kan ikke parkere ved den nærliggende Søvej, så stil bilen ved eksempelvis Akacietorvet eller ankom til fods eller på cykel.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback