Grundejere i Furesø Kommune har pligt til at bekæmpe bjørneklo på deres arealer. Det er vedtaget i Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo. Indsatsplanen omfatter bl.a. en grundig vejledning i, hvordan bjørneklo bekæmpes mest effektivt.

Kommunen bekæmper planten på de kommunale arealer. 

Hvad er invasive arter?

Invasive arter er arter, flyttet af mennesker fra en del af verden til en anden, hvor de fortrænger de hjemmehørende planter og dyr. Invasive planter er ofte bragt til landet som haveplanter. Herfra er de ”hoppet over hækken” og ud i naturen, hvor de ikke har naturlige fjender, og derfor truer eksistensen af hjemmehørende planter og dyr.

Hvad gør Furesø Kommune?

Furesø Kommune har stor fokus på bekæmpelse af invasive arter og arbejder for at få alle kendte invasive planter under kontrol, og på længere sigt stort set udryddet i kommunen.

Bestande med bjørneklo er kortlagt i hele kommunen. Andre invasive plantearter er kortlagt på kommunale arealer og langs vandløb.

Kortlægningen af invasive planter i kommunen (2013) peger på, at der i Furesø Kommune især er behov for at rette fokus mod pastinak, japansk pileurt, kæmpe-pileurt, rød hestehov, snebær og armensk brombær. Kortlægningen af gyldenris i kommunen (2011) viser, at kommunen er en af de kommuner i landet, der er mest invaderet af gyldenris.

Furesø Kommune slår gyldenris på kommunens egne naturområder.

Hvad kan du gøre?

 • Du kan hjælpe naturen ved ikke at dyrke invasive planter i din have.
 • Hvis du har invasive arter på din grund, skal du selv sørge for, at de bliver bekæmpet. Du kan få vejledning hos kommunen. I 'Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo' er der en grundig vejledning i, hvordan man bekæmper bjørneklo. Og i 'Kortlægning af invasive planter' er der beskrivelse af 12 øvrige invasive planter og vejledning i, hvordan man bekæmper dem.
 • Du kan bekæmpe bjørneklo og gyldenris i naturen sammen med arbejdsgruppen De Invasive.
 • Hvis du ser bjørneklo eller andre invasive arter, som kommunen ikke har registreret, kan du registrere dem på kommunens digitale kort.
Indberet invasive arter
 • Indberet invasive arter

  Hvis du finder bjørneklo, gyldenris eller andre invasive arter i naturen, vil Furesø Kommune meget gerne vide det.

  Ved at kende forekomsten af de invasive arter, kan kommunen bedre planlægge og gennemføre bekæmpelsen.

  Du kan let indberette dine fund på Furesø Borgertip.

  Sådan gør du:
  •Vælg indberetningstype landskabsukrudt
  •Indtast skadestype
  •Skriv eventuelt bemærkning
  •Indsæt eventuelt billede
  •Indtast eller marker stedsangivelse

  Tak for hjælpen!

  Din indsats betyder meget, og kommunen sætter stor pris på den.