Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og natur Bjørneklo og andre invasive arter Hvad gør vi i Furesø?

Hvad gør vi i Furesø?

Furesø Kommune har stor fokus på at bekæmpe invasive arter. Hvis de ikke bliver bekæmpet, vil de sprede sig i naturen.

Furesø Kommune, frivillige borgere og lodsejere har succes med at bekæmpe kæmpe-bjørneklo og sildig/canadisk gyldenris. Opskriften er godt samarbejde og god oplysning. 

Hvad gør vi i Furesø Kommune

Gyldenris bekæmpes på flere kommunale naturområder, og har været bekæmpet siden 2012. Den slås mest effektivt omkring Skt. HAns. 

Furesø Kommune har i 2019 igangsat den første bekæmpelse af en stor bestand af japansk pileurt ved Paltholmvej. Bekæmpelsen omfatter overdækning med en særlig dug, der kvæler planten. I 2022 har forvaltningen udvidet projektet til også at omfatte pileurt langs Trevangsvej og ved Christianshøj Grusgravssø. I 2023 overdækkes flere bestande på Trevangsvej og langs Frederiksborgvej. 

Læs mere om projekterne.

Furesø Kommune bekæmper som udgangspunkt ikke pastinak.

Et efterhånden mangeårigt samarbejde mellem kommunen og aktive borgere er også et væsentligt element i bekæmpelsesarbejdet. Gruppen af aktive borgere går under navnet De Invasive og hører hjemme i Danmarks Naturfredningsforening Furesø.

Medlemmerne af De Invasive udfører bekæmpelse sammen i større eller mindre grupper, og de bekæmper både kæmpe-bjørneklo og de invasive arter af gyldenris. De Invasive, samt en række aktive borgere, har også “adopteret” mindre områder af de kommunale arealer, hvor de hvert år holder øje med forekomsten af invasive planter. I de fleste tilfælde sørger de aktive borgere selv for at sikre, at planterne bekæmpes og ellers kontaktes kommunen. 

De Invasive afholder endvidere som hovedregel en ”bekæmpelsesaften”, hvor de hjælper Naturstyrelsen med at bekæmpe gyldenris på skovens arealer.

Hvis du har lyst til at give en hånd med spade eller le – eller på anden måde vil være med til at gøre en indsats mod invasive planter - er du velkommen til at kontakte DN Furesø.

Giv os et praj

Furesø Borgertip er en app til din smartphone, der giver dig mulighed for at tippe kommunen digitalt med mobilen i hånden.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback