Skip til hoved indholdet

Forsøg med bekæmpelse af pileurt

Furesø Kommune forsøger at bekæmpe pileurt ved hjælp af en særlig dug.

De invasive arter japansk pileurt, kæmpepileurt og hybridarten (som er en krydsning mellem de to førstnævnte) findes mange steder i kommunen, både på kommunaltejede arealer og i private haver. Arterne er desværre et voksende problem i hele landet og også i Furesø Kommune.

Japansk pileurt (og hybridarten) er en trussel mod den øvrige natur i området. Planten gemmer meget energi i sit store rodnet, og den spirer tidligt og kraftfuldt om foråret, og udkonkurrerer andre arter på stedet. Japansk pileurt bliver høj og tæt, og kan derfor skygge for andre arter og udkonkurrere dem i et område. Derudover kan planten også skyde op gennem både asfalt og beton.

Furesø Kommune har i 2019 startet et forsøgsprojekt ved Paltholmvej med bekæmpelse af japansk pileurt ved udlægning af en særlig dug, der blokerer lys. Uden lys kan planten ikke skyde igen. I 2022 har forvaltningen udvidet projektet til også at omfatte pileurt langs Trevangsvej og ved Christianshøj Grusgravssø. I 2023 er der lagt dug på flere bestande langs Frederiksborgvej.

Læs om bekæmpelsen

Langs Trevangsvej i det nordlige Farum stod flere større bestande af japansk pileurt og hybridarten. Furesø Kommune har i 2022 overdækket de fleste af bestandene med dug, da de er en trussel mod både de omkringliggende marker, men også selve asfalten på Trevangsvej.

Vi forventer, at området skal være overdækket i mindst syv år.

Trevangsvej før rydning

Trevangsvej efter rydning

På Paltholmvej findes både japansk pileurt og hybridarten. Planterne stod højt og tæt, og store dele af området var derfor ikke farbart i sommermånederne, hvor den stod i flere meters højde.

Før området blev overdækket, fjernede vi den japanske pileurt og de træer og buske, der var i området. De træer, som havde det bedst, lod vi stå. Et af træerne væltede i 2020 på grund af vejret, men indtil videre klarer de resterende træer sig.

Vi forventer, at området skal være overdækket i mindst syv år.

Paltholmvej før rydning

Paltholmvej efter rydning

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback