Skip til hoved indholdet

Bekæmpelse af bjørneklo

Kæmpebjørneklo er en invasiv art, som skal bekæmpes i Furesø Kommune.

Fakta om bjørnklo

Kæmpebjørneklo er uønsket i naturen, fordi den danner store sammenhængende bestande. Det fortrænger andre plantearter, og med dem forsvinder mange insekter, fugle og andre dyr.
En enkelt kæmpebjørneklo kan sætte ca. 50.000 frø. Kæmpebjørnekloens frø spredes via luft og vandløb, hvor de kan transporteres flere kilometer med strømmen. Frøene kan ligge i jorden i årevis, før de spirer.

Kæmpebjørneklo er hjemmehørende i Sortehavsregionen (Kaukasus), og blev bragt til Danmark som prydplante for ca. 150 år siden. Især inden for de seneste 30-40 år har kæmpebjørnekloen spredt sig fra haverne og ud i naturen.

Kæmpebjørneklo bekæmpes mest effektivt med rodstikning, hvor roden skæres over med en spade under vækstpunktet, to-tre cm under jordoverfladen eller med græsning med får eller kreaturer. Forskellige bekæmpelsesmetoder er grundigt beskrevet i Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.

Husk altid at beskytte huden, da plantesaften i forbindelse med sollys kan give alvorlige forbrændinger. Hav kraftig beklædning og handsker på, og arbejd helst i overskyet vejr. Skyl hurtigt med rigeligt vand og sæbe, hvis du alligevel får plantesaft på dig.

I det tidlige forår, hvor planterne ikke er så store, er der mindst risiko for at få plantesaft på huden.

Giv os et praj

Furesø Borgertip er en app til din smartphone, der giver dig mulighed for at tippe kommunen digitalt med mobilen i hånden.

Læs kommunens indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback