Bidragsopgørelse

Du modtager en bidragsopgørelse for 2024 i starten af december 2023.

Her kan du se, hvad du skal betale for bidrag i hele år 2024. Betalingen vil være fordelt på to rater:

1. rate har sidste rettidige indbetalingsdato den 2. januar 2024.
2. rate ejendomsskat har sidste rettidige indbetalingsdato den 1. juli 2024.

Om bidrag
 • Betaling af ejendomsskat overgår til Skattestyrelsen

  Fra d. 1. januar 2024 skal du ikke længere betale ejendomsskat til kommunen. Skorstensfejer, renovation og rottebekæmpelse betales fortsat til kommunen.


  Ejendomsskat vil fremover blive opkrævet sammen med din ejendomsværdiskat via din personskat, og du kan se din nye boligskat på din forskudsopgørelse i din skattemappe på www.skat.dk

  Hvis du er uenig i beregningsgrundlaget for ejendomsskatten, kan du kontakte Vurderingsstyrelsen på mail vurdst@vurdst.dk eller tlf. 7222 1616.

  Du kan læse mere om ejendomsvurderinger på www.vurderingsportalen.dk

  Når du har modtaget din endelige vurdering fra Vurderingsstyrelsen, bliver der dannet nye skattebilletter i kommunen for skatteårene 2021-2023, som sendes til aktuel ejer.

  Denne regulering kan være en opkrævning eller en udbetaling og skal afregnes med kommunen, da kommunen stadig behandler skatteårene 2021-2023 på baggrund af den vurdering, vi modtager fra Vurderingsstyrelsen.

 • Din betaling

  Alle ejere af en ejendom modtager et indbetalingskort, medmindre der er tilmeldt til automatisk betaling. Automatisk betaling er enten Betalingsservice eller MobilePay.

  Hvis der står ”kopi” på dit indbetalingskort, kan det kun bruges til indbetaling. For at tilmelde til automatisk betaling, skal det originale indbetalingskort anvendes.

  Du kan også betale via kommunens selvbetjeningsløsning www.furesoe.dk/mitbetalingsoverblik. Her kan du også tilmelde dig til automatisk betaling. Kun indehaveren af den originale opkrævning kan tilmelde sig.

  Det kan betale sig at betale til tiden. Betaler du senere end sidste rettidige betalingsdato, tilskrives der renter pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen. Derefter sendes der rykkerskrivelser til alle ejere, hvor der tillægges et rykkergebyr. Hvis du efter 2 rykkerskrivelser forsat ikke har betalt, vil Furesø Kommune videresende gælden til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

  Har du kun skyldige renter og gebyr, vil de ikke blive opkrævet særskilt, men sammen med fremtidige rater ejendomsskat.

 • Rottebekæmpelse

  Fra 1. januar 2024 beregnes beløbet for rottebekæmpelse ud fra dit bebyggede areal, hvor det tidligere blev beregnet ud fra ejendomsværdien.

  Miljøministeriet har fastsat 1. januar 2023 som skæringsdato for arealet, der benyttes som beregningsgrundlag for rottebidraget i 2024.

  På samme vis vil d. 1. januar 2024 være skæringsdato for det areal, som vil ligge til baggrund for beregningen af rottebekæmpelsesbidraget i 2025.

  Alle ejendomme skal betale rottebekæmpelsesafgift.

 • Skorstensfejning

  Furesø Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejerne.


  Har du spørgsmål til skorstensfejning eller opkrævning af denne, skal du henvende dig til din skorstensfejer.


  Skorstensfejer i Værløse - Marc Bring Zepernick, telefonnummer 44 92 25 85, marc@skorstensfejer.nu

  Skorstensfejer i Farum - Jørn Ystrøm, telefonnummer 48 28 03 31, jy@skorstensfejeren.dk

 • Affaldsgebyr

  Affaldsgebyr
  Furesø Kommune opkræver affaldsgebyr på vegne af Vestforbrænding.

  Hvis du har spørgsmål til det opkrævede beløb, kan du kontakte kundeservice, Vestforbrænding på mail: kundeservice@vestfor.dk eller på telefon: 70 25 70 60.

  Regulering af affaldsgebyr for tidligere år opkræves/udbetales særskilt i starten af 2024.

  Her kan du læse mere om affald og genbrug: www.furesoe.dk/borger/affald-og-genbrug, hvorfra du også bliver henvist til en selvbetjeningsløsning.

  Har du spørgsmål til affaldsgebyrer og betaling, skal du kontakte Vestforbrænding. Kontaktoplysninger til Vestforbrændings kundeservice: mail kundeservice@vestfor.dk eller telefon: 70 25 70 60.

   

Mere om affaldsgebyrer
 • Hvad dækker gebyrerne?

  Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.

  Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald og madaffald.

 • Ny praksis for opkrævning af affaldsgebyrer

  Fra 2024 modtager du ikke længere en ejendomsskattebillet fra din kommune. Det skyldes, at ejendomsskatten fremover betales via skatten og fremgår af din forskudsopgørelse.

  Du vil i stedet modtage en bidragsopgørelse fra din kommune for betaling af forbrugsafgifter for 2024 (renovation, skorstensfejer og rottebekæmpelse).

  Hvis du har ændret dine affaldsordninger i 2023, vil du modtage en ny, revideret ejendomsskattebillet for 2023, hvor dine affaldsgebyrer er reguleret. Din kommune forventer at sende de nye skattebilletter ud til de borgere, som skal reguleres i løbet af 1. kvartal 2024.

 • Hvordan opkræves affaldsgebyrer?

  Dit affaldsgebyr for 2024 opkræves på en bidragsopgørelse fra din kommune.

  Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2024. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de affaldsordninger, du har tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

 • Jeg har ændret ordning i efteråret, men jeg har ikke modtaget en revideret skattebillet for 2023

  Hvis du har ændret din affaldsordning, vil du ikke modtage en revideret skattebillet for 2023 på nuværende tidspunkt. Din kommune forventer at opgøre reguleringer i løbet af 1. kvartal 2024.

 • Der er fejl i min opkrævning

  Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk

  Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

  Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret næste gang din kommune opgør ændringerne.

 • Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

  Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

  Hvis dit hus er revet ned, kan du fritages for beholdergebyr.

  Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

  Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk

  Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

   

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14