Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig Ejerbolig Bidrag Om bidrag

Om bidrag

Om bidrag

Du modtager en bidragsopgørelse for 2024 i starten af december 2023.

Her kan du se, hvad du skal betale for bidrag i hele år 2024. Betalingen vil være fordelt på to rater:

1. rate har sidste rettidige indbetalingsdato den 2. januar 2024.
2. rate ejendomsskat har sidste rettidige indbetalingsdato den 1. juli 2024.

Du burde have modtaget information fra Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen er ved at udsende nye vurderinger til alle boligejere i Danmark. Disse vurderinger har været længe undervejs, og du skulle gerne løbende have modtaget information fra Vurderingsstyrelsen omkring din egen ejendom.
 
Hos Vurderingsstyrelsen kan du læse mere specifikt om, hvilken information du bør have modtaget fra Vurderingsstyrelsen .

Du modtager nye skattebilletter fra kommunen for årene 2021, 2022 og 2023

Når kommunen har beregnet den endelige grundskyld på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen en ny ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023.
Til og med 2023 var der skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år.
 
Da langt de fleste boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset, så du først skal betale, når du sælger boligen.
 

Indefrysningsordning (Lån til stigning i grundskyld)

Hvis der står 0 i den nye 3. rate, er stigningen i grundskyld blevet indefrosset. Der vil fremgå en linje på din skattebillet, hvor der står, hvor højt et beløb, der er indefrosset for skatteåret. 
 
Indefrysningsordningen hedder også ”Lån til stigning i grundskyld”, og den blev indført i forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejere” i 2018, som en obligatorisk indefrysning af stigning i grundskyld.
 
 
Hvis du ikke tidligere har haft en stigning i din grundskyld, så vil indefrysningsordningen først blive aktuel i forbindelse med denne regulering på baggrund af din 2020-vurdering. 
 
Indefrysningsordningen skal indfries ved salg. For nuværende løber der ikke renter på. Du kan altid afmelde ordningen på www.Borger.dk .

Hvorfor reguleres der tilbage til 2021?

Da grundskylden for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen for ejerboliger endnu ikke klar.

Derfor er grundskylden for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag.

Det er vedtaget ved lov, at kommunerne skal genberegne ejendomsskatten for årene 2021-2023, når de endelige 2020-vurderinger foreligger. Du kan læse mere om genberegning af ejendomsskatten hos Vurderingsstyrelsen

Der reguleres til nuværende ejer

Jf. Vurderingsstyrelsens vejledende udtalelse om efterregulering af grundskyld efter ejendomsskattelovens § 27, stk. 4 skal reguleringen af grundskyld for skatteårene 2021-2023 ske til aktuel ejer, uanset om der er tale om en meropkrævning eller en udbetaling.
 
Selvom du først har overtaget ejendommen senere, hæfter du som nuværende ejer for reguleringen for alle årene.
 
Du kan evt. kontakte din ejendomsmægler eller boligadvokat, hvis denne regulering ikke allerede er skrevet ind i købskontrakten. 
 

Din betaling

Hvis din nye vurdering resulterer i en merbetaling, og du har frameldt dig indefrysningsordningen, vil der nederst på den nye skattebillet fremgå en rate 3 med beløb og dato for forfald.
 
Hvis du er tilmeldt automatisk betaling, vil denne rate blive trukket automatisk.
 
Hvis du ikke er tilmeldt automatisk betaling, vil du modtage et indbetalingskort i din E-boks. 
 

Fra 2024 og frem

Ejendomsskat/grundskyld for skatteåret 2024 og fremadrettet forvaltes af Skattestyrelsen.
 
Du kan få et overblik over din fremadrettede grundskyld og indefrysning i din skattemappe på www.skat.dk . 
 
Ejendomsbidrag betales fortsat til Furesø Kommune. Du kan læse mere om ejendomsbidrag her.

Fra d. 1. januar 2024 skal du ikke længere betale ejendomsskat til kommunen. Skorstensfejer, renovation og rottebekæmpelse betales fortsat til kommunen.


Ejendomsskat vil fremover blive opkrævet sammen med din ejendomsværdiskat via din personskat, og du kan se din nye boligskat på din forskudsopgørelse i din skattemappe på www.skat.dk 

Hvis du er uenig i beregningsgrundlaget for ejendomsskatten, kan du kontakte Vurderingsstyrelsen på mail vurdst@vurdst.dk eller tlf. 7222 1616.

Du kan læse mere om ejendomsvurderinger på www.vurderingsportalen.dk 

Når du har modtaget din endelige vurdering fra Vurderingsstyrelsen, bliver der dannet nye skattebilletter i kommunen for skatteårene 2021-2023, som sendes til aktuel ejer.

Denne regulering kan være en opkrævning eller en udbetaling og skal afregnes med kommunen, da kommunen stadig behandler skatteårene 2021-2023 på baggrund af den vurdering, vi modtager fra Vurderingsstyrelsen.

Alle ejere af en ejendom modtager et indbetalingskort, medmindre der er tilmeldt til automatisk betaling. Automatisk betaling er enten Betalingsservice eller MobilePay.

Hvis der står ”kopi” på dit indbetalingskort, kan det kun bruges til indbetaling. For at tilmelde til automatisk betaling, skal det originale indbetalingskort anvendes.

Du kan også betale via kommunens selvbetjeningsløsning www.furesoe.dk/mitbetalingsoverblik. Her kan du også tilmelde dig til automatisk betaling. Kun indehaveren af den originale opkrævning kan tilmelde sig.

Det kan betale sig at betale til tiden. Betaler du senere end sidste rettidige betalingsdato, tilskrives der renter pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen. Derefter sendes der rykkerskrivelser til alle ejere, hvor der tillægges et rykkergebyr. Hvis du efter 2 rykkerskrivelser forsat ikke har betalt, vil Furesø Kommune videresende gælden til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Har du kun skyldige renter og gebyr, vil de ikke blive opkrævet særskilt, men sammen med fremtidige rater ejendomsskat.

Fra 1. januar 2024 beregnes beløbet for rottebekæmpelse ud fra dit bebyggede areal, hvor det tidligere blev beregnet ud fra ejendomsværdien.

Miljøministeriet har fastsat 1. januar 2023 som skæringsdato for arealet, der benyttes som beregningsgrundlag for rottebidraget i 2024.

På samme vis vil d. 1. januar 2024 være skæringsdato for det areal, som vil ligge til baggrund for beregningen af rottebekæmpelsesbidraget i 2025.

Alle ejendomme skal betale rottebekæmpelsesafgift.

Furesø Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejerne.

Har du spørgsmål til skorstensfejning eller opkrævning af denne, skal du henvende dig til din skorstensfejer.

Skorstensfejer i Værløse - Marc Bring Zepernick, telefonnummer 44 92 25 85, marc@skorstensfejer.nu 

Skorstensfejer i Farum - Jørn Ystrøm, telefonnummer 48 28 03 31, jy@skorstensfejeren.dk 

Furesø Kommune opkræver gebyrer til dækning af omkostningerne til håndtering af affald fra husholdninger.

Hvis du har spørgsmål til det opkrævede beløb, kan du kontakte kundeservice, Vestforbrænding på mail: kundeservice@vestfor.dk eller på telefon: 70 25 70 60.

Regulering af affaldsgebyr for tidligere år opkræves/udbetales særskilt i starten af 2024.

Her kan du læse mere om affald og genbrug: www.furesoe.dk/borger/affald-og-genbrug, hvorfra du også bliver henvist til en selvbetjeningsløsning.

Har du spørgsmål til affaldsgebyrer og betaling, skal du kontakte Vestforbrænding.

Kontaktoplysninger til Vestforbrændings kundeservice: mail kundeservice@vestfor.dk eller telefon: 70 25 70 60.

Det er den aktuelle ejer pr. 1. januar i det pågældende år, som hæfter for ejendomsbidrag for hele det kommende år.

Hvis en ejendom skifter ejer efter d. 1. januar, er det dermed sælger der fortsat hæfter året ud.

Ejendomsbidrag for det kommende år bør derfor medtages på refusionsopgørelsen mellem sælger og køber. 

Ved henvendelse til Team Betaling på teambetaling@furesoe.dk eller tlf. 7235 4097 er det muligt at anmode om at få 2. rate pr. 1. juli faktureret med det samme.

Affaldsgebyrer

Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.

Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald og madaffald.

Fra 2024 modtager du ikke længere en ejendomsskattebillet fra din kommune. Det skyldes, at ejendomsskatten fremover betales via skatten og fremgår af din forskudsopgørelse.

Du vil i stedet modtage en bidragsopgørelse fra din kommune for betaling af forbrugsafgifter for 2024 (renovation, skorstensfejer og rottebekæmpelse).

Hvis du har ændret dine affaldsordninger i 2023, vil du modtage en ny, revideret ejendomsskattebillet for 2023, hvor dine affaldsgebyrer er reguleret. Din kommune forventer at sende de nye skattebilletter ud til de borgere, som skal reguleres i løbet af 1. kvartal 2024.

Dit affaldsgebyr for 2024 opkræves på en bidragsopgørelse fra din kommune.

Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2024. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de affaldsordninger, som du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen.

På næste års opgørelse får du reguleret det, som du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

Hvis du har ændret din affaldsordning, vil du ikke modtage en revideret skattebillet for 2023 på nuværende tidspunkt.

Din kommune forventer at opgøre reguleringer i løbet af 1. kvartal 2024.

Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk 

Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  

Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret næste gang din kommune opgør ændringerne.

Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

Hvis dit hus er revet ned, kan du fritages for beholdergebyr.

Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden, eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk 

Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback