Skip til hoved indholdet

Ingen moms på dagrenovation

Ingen moms på dagrenovation

Furesø Kommune fjernede momsen på renovation fra den 1. juli 2021 og fremadrettet.

Ny lovgivning

Tilbage i 2020 traf landsskatteretten afgørelse om, at det er i strid med EU-lovgivningen at opkræve moms på dagrenovationsgebyrer.

Årsagen er, at indsamling af husholdningsaffald er en opgave, som kommunen skal løse, og som borgerne har pligt til at anvende.

Furesø Kommune afventer fortsat Skattestyrelsens endelige udmelding om tolkning af afgørelsen.

Udmeldingen er forsinket og skulle oprindelig været kommet primo 2021.

Den vil beskrive, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at landets kommuner kan rejse krav til SKAT om tilbagebetaling af tidligere betalt moms, og hvor langt tid tilbage kravet kan gøres gældende.

Skattestyrelsens udmelding vil samtidig fastlægge den nye praksis på området for landets kommuner.

Indtil udmeldingen fra Skattestyrelsen offentliggøres, kan Furesø Kommune ikke handle i forhold til den allerede opkrævede moms.

Byrådets beslutning

Byrådet besluttede på deres møde tilbage i april 2021 at ophæve den hidtidige praksis med at opkræve moms på renovation, fra 2. rate 2021 og fremadrettet.

Det mindre beløb, som du bliver opkrævet, svarer ikke til det fulde momsbeløb.

Det skyldes, at alle kommunens udgifter til renovationsordningen skal dækkes, da indsamlingen af husholdningsaffald jf. affaldsbekendtgørelsen skal være et brugerfinansieret område.

Sådan er renovationsgebyrerne beregnet

Før ændringen skulle du betale et gebyr, hvor der blev lagt 25 procent moms på.

Fremover skal du betale gebyret uden moms. Gebyrbeløbet vil dog stige med 18,5 procent, fordi en stor del af de ydelser, som gebyret finansierer, fremover er med moms.

Mens grundejeren ikke længere skal betale ”gebyrmoms”, mister Furesø Kommune nemlig også retten til at få momsen retur for de ydelser, der indgår i affaldsordningerne.

Før betalte Furesø Kommune for eksempel en vognmand for kørsel plus momsen og fik senere momsen retur fra SKAT.

Fremover får Furesø Kommune ikke momsen retur. Det betyder, at grundejeren skal afholde den udgift, fordi dagrenovationens udgifter og indtægter skal hvile i sig selv.

Indtægter og udgifter skal balancere.

Erhvervsaffald - ingen ændringer

Affaldsfraktioner fra erhverv fortsætter uændret. Det vil sige, at der fortsat skal betales moms på erhvervsaffald.

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback