Formål

At rådgive Furesø Byråd i alle handicaprelaterede spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem borgere og byråd ved tilrettelæggelsen af Furesø Kommunes handicappolitik.

Grundprincipper

Tilrettelæggelsen af Furesø Kommunes handicappolitik skal bygge på de fire grundprincipper i dansk handicappolitik:

  • Kompensationsprincippet
  • Sektoransvarlighedsprincippet
  • Solidaritetsprincippet
  • Ligebehandlingsprincippet.

Vejledning og spørgsmål

Har du brug for vejledning i en konkret sag eller spørgsmål vedrørende hverdagens problemstillinger for borgere med handicap, kan du se på hjemmesiden for Danske Handicaporganisationer Furesø lokalafdeling eller ringe til lokalformand Marianne Rosenvold på 4495 5720.