Formål

At rådgive Furesø Byråd i alle handicaprelaterede spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem borgere og byråd ved tilrettelæggelsen af Furesø Kommunes handicappolitik.

Grundprincipper

Tilrettelæggelsen af Furesø Kommunes handicappolitik skal bygge på de fire grundprincipper i dansk handicappolitik:

  • Kompensationsprincippet
  • Sektoransvarlighedsprincippet
  • Solidaritetsprincippet
  • Ligebehandlingsprincippet.

Vejledning og spørgsmål

Har du brug for vejledning i en konkret sag eller spørgsmål vedrørende hverdagens problemstillinger for borgere med handicap, kan du se på hjemmesiden for Danske Handicaporganisationer Furesø lokalafdeling eller ringe til lokalformand Marianne Rosenvold på 4495 5720.

Årsberetninger