Byrådsmøderne er offentlige, og du er derfor altid velkommen til at møde op på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse. Byrådsmøderne foregår som hovedregel den sidste onsdag i måneden og starter kl. 18.

Mødedatoerne for byrådsmøder i 2019 er følgende:

Onsdag den 30. januar
Onsdag den 27. februar
Tirsdag den 12. marts (ekstraordinært)
Onsdag den 27. marts
Onsdag den 24. april
Onsdag den 29. maj
Onsdag den 26. juni
Onsdag den 4. september
Onsdag den 25. september
Onsdag den 30. oktober (2. behandling af budget 2020)
Onsdag den 27. november
Onsdag den 18. december

 

Byrådets konstitueringsaftale 2018 - 2022

Furesø Byråd Februar 2018
Furesø Byråd 2018 - 2021

Furesø Byråd om udligning

Der er i Furesø Kommunes byråd bred enighed om, at der er behov for udligning mellem kommuner, da der er strukturelle forskelle i indtægter fra skat og kommunernes udgiftsbehov. Dog bør udligningssystemet – og Furesø Kommunes udligningsbidrag, beregnes på en transparent måde. På nuværende tidspunkt er det uigennemskueligt, om kommunens udligningsbidrag på 320 mio. kr. i 2019 har det rette niveau. Årsagerne til, at stigningen i kommunens bidrag til udligning, der er fordoblet siden 2009, er uklare. Det er byrådets opfattelse, at den nødvendige udligning mellem kommunerne bør baseres på et mere oplyst og transparent grundlag.