Lyt med til byrådsmødet

Du kan lytte med til byrådsmødet den 3. april 2020 kl. 14.00, når det streames live på facebook

Byrådsmøderne er offentlige, og du er derfor altid velkommen til at møde op i multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse. Byrådsmøderne foregår som hovedregel den sidste onsdag i måneden og starter kl. 18.

Mødedatoerne for byrådsmøder i 2020 er følgende:

 • Onsdag den 29. januar
 • Onsdag den 26. februar
 • Onsdag den 25. marts
 • Onsdag den 29. april
 • Onsdag den 27. maj
 • Onsdag den 24. juni
 • Onsdag den 2. september
 • Onsdag den 23. september
 • Onsdag den 7. oktober
 • Onsdag den 25. november
 • Onsdag den 16. december

Byrådets konstitueringsaftale 2018 - 2022

Furesø Byråd Februar 2018
Furesø Byråd 2018 - 2021

Furesø Byråd om udligning

Der er i Furesø Kommunes byråd bred enighed om, at der er behov for udligning mellem kommuner, da der er strukturelle forskelle i indtægter fra skat og kommunernes udgiftsbehov. Dog bør udligningssystemet – og Furesø Kommunes udligningsbidrag, beregnes på en transparent måde. På nuværende tidspunkt er det uigennemskueligt, om kommunens udligningsbidrag på 320 mio. kr. i 2019 har det rette niveau. Årsagerne til, at stigningen i kommunens bidrag til udligning, der er fordoblet siden 2009, er uklare. Det er byrådets opfattelse, at den nødvendige udligning mellem kommunerne bør baseres på et mere oplyst og transparent grundlag.