Skip til hoved indholdet

Spørgetid

Reglement for spørgetid ved møder i Furesø Byråd

§ 1

Der afholdes spørgetid forud for ethvert ordinært møde i byrådet med åben dagsorden.

Spørgetiden bortfalder dog automatisk i de ordinære møder, der ligger inden for de sidste 3 måneder før et kommunalvalg.

Spørgetiden kan maksimalt vare en halv time. Spørgsmål, der ikke kan nå at blive besvaret inden for en halv time, skal af borgmesteren henvises til besvarelse i førstkommende spørgetid forud for det næste ordinære møde i byrådet. Borgmesteren kan dog – med byrådets godkendelse – forlænge spørgetiden med indtil 15 minutter, hvis spørgsmålenes antal og beskaffenhed giver anledning dertil.

Byrådet kan undtagelsesvis på spørgerens begæring i enkeltstående tilfælde vedtage, at der tillige skal være spørgetid forud for begyndelsen af ekstraordinære møder i byrådet med åben dagsorden.

§ 2

Spørgsmål kan skriftligt stilles af enhver borger i kommunen og skal stiles til byrådet.

Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest 8 dage før det møde i byrådet, hvor spørgsmålet/spørgsmålene ønskes besvaret i spørgetiden. Spørgsmål, der retter sig specifikt til punkter, der er på dagsordenen for det pågældende byrådsmøde, skal dog først være byrådet i hænde kl. 12.00 to dage før det møde i byrådet, hvor spørgsmålet/spørgsmålene ønskes besvaret i spørgetiden.

Borgmesteren eller et medlem af byrådet efter borgmesterens beslutning oplæser spørgsmålet/spørgsmålene under spørgetiden.

§ 3

Spørgsmål skal være kortfattede og begrænsede i antal (maksimum 3-5). Spørgsmål skal vedrøre kommunale formål af almen interesse. Spørgsmål betragtes som rettet til byrådet og besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget medlem af byrådet. Det enkelte spørgsmål skal normalt kunne mundtligt fremsættes på 1 minut og besvares på 2 minutter. Herudover kan der gives tid til en kort uddybende kommentar fra henholdsvis spørgeren og borgmesteren eller det medlem af byrådet, der har besvaret spørgsmålet.

Et medlem af byrådet der eventuelt måtte have en afvigende mening, kan få ordet for at tilkendegive dette. Spørgeren har mulighed for replik til uddybning.

§ 4

Spørgsmål såvel som supplerende svar skal holdes i en sober og god tone. 

Spørgsmål, der indeholder personlige angreb, ønske om personlige oplysninger og/eller forudsætter røbelse af privatlivet tilhørende forhold eller andre forhold og/eller anliggender, som ikke kan offentliggøres, afvises af borgmesteren på byrådets vegne. 

Spørgsmål, der vedrører punkter på dagsordenen, vil blive besvaret i forbindelse med behandlingen af den pågældende sag. Der vil i sådanne tilfælde ikke være lejlighed til replik, som anført i punkt 3. 

Borgmesteren kan tillige afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse. 

Spørgsmål, der kan besvares af den kommunale forvaltning, kan af borgmesteren henvises hertil.

Eventuel skriftlig besvarelse sendes til efterretning til byrådets medlemmer. 

Borgmesteren sørger for, at spørgeren får underretning om afvisning eller henvisning af spørgsmål. 

De skriftlige spørgsmål tilknyttes referatet. Af referatet fremgår det, hvem der har stillet spørgsmål og hvem der har besvaret disse. Selve besvarelsen af spørgsmål kan høres på lydoptagelserne fra det enkelte møde.

§ 5

Efter det sidste punkt på byrådets dagsorden kan medlemmerne af byrådet rette forespørgsler til borgmesteren eller andre medlemmer af byrådet vedrørende kommunale forhold i Furesø Kommune.

§ 6 

Spørgetiden ledes af borgmesteren, der også afgør tvivlsspørgsmål om forståelsen af dette reglement. 

Er et medlem af byrådet utilfreds med borgmesterens fortolkning, kan medlemmet efter spørgetiden forlange, at spørgsmålet tages op til endelig afgørelse på det næste møde i byrådet. Indtil den endelige afgørelse foreligger, er borgmesterens fortolkning gældende.

§ 7

Reglementet træder i kraft den 1.januar 2007

Revideret og vedtaget af byrådet for Furesø Kommune den 3. september 2014

 

Ole Bondo Christensen                   

Borgmester                        

Kontakt

Byrådssekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback