Skip til hoved indholdet

Ungefokuspuljen

Foreninger kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13-25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune.

Retningslinjer for Ungefokuspuljen

Formål

Målgruppe

Alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Furesø Kommune.

Puljen dækker

Du kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13-25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune.

Det kan eksempelvis være til konkrete events med fokus på målgruppen, såfremt disse har til formål at tiltrække nye medlemmer:

 • Nye initiativer, der konkret har fokus på målgruppen samt
 • materialer, som vil højne oplevelsen af eksisterende aktiviteter med henblik på at fastholde målgruppen aktiv i foreningslivet.

Puljen dækker ikke

 • Almindelige foreningsarrangementer, der ikke specifikt er rettet mod de 13 til 25-årige samt aktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljemidler.

Formål

Målgruppe

Alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Furesø Kommune.

Puljen dækker

Du kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13-25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune.

Det kan eksempelvis være til konkrete events med fokus på målgruppen, såfremt disse har til formål at tiltrække nye medlemmer:

 • Nye initiativer, der konkret har fokus på målgruppen samt
 • materialer, som vil højne oplevelsen af eksisterende aktiviteter med henblik på at fastholde målgruppen aktiv i foreningslivet.

Puljen dækker ikke

 • Almindelige foreningsarrangementer, der ikke specifikt er rettet mod de 13 til 25-årige samt aktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljemidler.

Bevillingsramme

Puljen er på 150.000 kr., som også dækker Idræts- og fritidspuljen. 

 

Bevillingsramme

Puljen er på 150.000 kr., som også dækker Idræts- og fritidspuljen. 

 

Ansøgning og omfang

Ansøgningsproces

Foreningen skal indsende en kort ansøgning med beskrivelse af aktiviteten.

Folkeoplysningsudvalget behandler og indstiller alle ansøgningerne.

De udvalgte foreninger får herefter besked om at fremsende en uddybende projektbeskrivelse.

Ansøgningen skal svare på følgende spørgsmål

 • Fuld projektbeskrivelse (formål)
 • Beskrivelse af aktiviteten
 • Forventning i forhold til fastholdelse af de 13 til 25-årige.
 • Forankring i foreningen
 • Tidsplan (aktiviteten skal afholdes inden for 12 mdr. efter den udvidede projektbeskrivelse er godkendt)
 • Detaljeret budget
 • Antal unge, projektet er relevant for
 • Forventning om øget ungeaktivitet i foreningen.

Ansøgningsfrist

Folkeoplysende foreninger kan løbende søge puljen, dog senest 14. dage inden forestående, ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra de nævnte retningslinjer og ud fra en samlet vurdering.

Evaluering og regnskab skal fremsendes, når arrangementet er afholdt.

Ansøgning og omfang

Ansøgningsproces

Foreningen skal indsende en kort ansøgning med beskrivelse af aktiviteten.

Folkeoplysningsudvalget behandler og indstiller alle ansøgningerne.

De udvalgte foreninger får herefter besked om at fremsende en uddybende projektbeskrivelse.

Ansøgningen skal svare på følgende spørgsmål

 • Fuld projektbeskrivelse (formål)
 • Beskrivelse af aktiviteten
 • Forventning i forhold til fastholdelse af de 13 til 25-årige.
 • Forankring i foreningen
 • Tidsplan (aktiviteten skal afholdes inden for 12 mdr. efter den udvidede projektbeskrivelse er godkendt)
 • Detaljeret budget
 • Antal unge, projektet er relevant for
 • Forventning om øget ungeaktivitet i foreningen.

Ansøgningsfrist

Folkeoplysende foreninger kan løbende søge puljen, dog senest 14. dage inden forestående, ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra de nævnte retningslinjer og ud fra en samlet vurdering.

Evaluering og regnskab skal fremsendes, når arrangementet er afholdt.

Se flere puljer

Kontakt

Kultur og Fritid

Stiager 2
3500 Værløse
fritid@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback