Skip til hoved indholdet

Facilitetstilskudspuljen

Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som forbedrer rammerne i de faciliteter, som foreningerne i Furesø Kommune anvender. Puljen har ansøgningsfrist den 15. marts 2024 og er dermed lukket for ansøgninger.

Eksempel på brug af puljen

Du kan se alle bevillinger i 2024 under retningslinjerne for puljen.

Retningslinjer for puljen

Læs her om, hvilke retningslinjer, der er for at søge puljen, om ansøgningsfrist, behandling af ansøgninger samt evaluering.

Formål

Formål

Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som forbedrer rammerne i de faciliteter, som foreningerne i Furesø Kommune anvender.

Hvad dækker puljen?

Foreninger kan søge om puljemidler i form af tilskud eller gerne som medfinansiering.

Se følgende eksempler:

 • opførsel af hegn ved en spejderhytte,
 • en ekstra håndvask til opfyldning af vanddunke,
 • opsætning af støjvægge,
 • udvidelse af bænke i omklædningsrum,
 • indkøb af maling til at få malet klubrummet og lignende.

Tilskud kan også søges til gør-det-selv projekter, herunder køb af materialer og lignende.

Hvad dækker puljen ikke?

 • Projekter, der allerede er startet og eller gennemført.
 • Materialer med videre, som er købt før tilsagnsdatoen.
 • Kontorudstyr, herunder computer, printere, papir, kontorartikler med videre.
 • Udstyr som eksempelvis basketballkurve, hjørneflag, bolde med videre.
 • Dækker ikke længerevarende projekter, det vil sige, at projektet skal afsluttes i år.
 • Dækker ikke ønsker, som mangler relevant myndighedsgodkendelser, herunder byggetilladelser med videre.

Hvem kan søge puljen?

Godkendte foreninger med hjemsted i Furesø Kommune, som har fået godkendt de fire årlige foreningsdokumenter.

Årlige foreningsdokumenter

Hvert år skal foreninger fremsende følgende fire dokumenter til Kultur og idræt:

 1. Tro og love-erklæring om indhentelse af børneattest
 2. Foreningens gældende vedtægter
 3. Referat af den seneste generalforsamling
 4. Foreningens årsregnskab 2023, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.


For alle foreninger der afholder Generalforsamling (GF) før 31. maj 2024 skal følgende uploades:

 • Referat fra GF 2024
 • Regnskab fra 2023
 • Erklæring om Børneattest for 2024
 • Vedtægter – de senest godkendte


For foreninger der holder Generalforsamling mellem 1. juni 2024 og 31. december 2024, skal følgende uploades:

 • Referat fra GF 2023 - Seneste godkendte regnskab (2023 eller 2022)
 • Erklæring om Børneattest 2024
 • Vedtægter - de senest godkendte

Uanset hvornår en forening afvikler generalforsamling, så skal ovenstående være uploadet senest den 1. juni 2024.

Læs mere og upload dokumenterne på Aktivfuresoe.dk.

Kræver login til portalen.

Formål

Formål

Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som forbedrer rammerne i de faciliteter, som foreningerne i Furesø Kommune anvender.

Hvad dækker puljen?

Foreninger kan søge om puljemidler i form af tilskud eller gerne som medfinansiering.

Se følgende eksempler:

 • opførsel af hegn ved en spejderhytte,
 • en ekstra håndvask til opfyldning af vanddunke,
 • opsætning af støjvægge,
 • udvidelse af bænke i omklædningsrum,
 • indkøb af maling til at få malet klubrummet og lignende.

Tilskud kan også søges til gør-det-selv projekter, herunder køb af materialer og lignende.

Hvad dækker puljen ikke?

 • Projekter, der allerede er startet og eller gennemført.
 • Materialer med videre, som er købt før tilsagnsdatoen.
 • Kontorudstyr, herunder computer, printere, papir, kontorartikler med videre.
 • Udstyr som eksempelvis basketballkurve, hjørneflag, bolde med videre.
 • Dækker ikke længerevarende projekter, det vil sige, at projektet skal afsluttes i år.
 • Dækker ikke ønsker, som mangler relevant myndighedsgodkendelser, herunder byggetilladelser med videre.

Hvem kan søge puljen?

Godkendte foreninger med hjemsted i Furesø Kommune, som har fået godkendt de fire årlige foreningsdokumenter.

Årlige foreningsdokumenter

Hvert år skal foreninger fremsende følgende fire dokumenter til Kultur og idræt:

 1. Tro og love-erklæring om indhentelse af børneattest
 2. Foreningens gældende vedtægter
 3. Referat af den seneste generalforsamling
 4. Foreningens årsregnskab 2023, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.


For alle foreninger der afholder Generalforsamling (GF) før 31. maj 2024 skal følgende uploades:

 • Referat fra GF 2024
 • Regnskab fra 2023
 • Erklæring om Børneattest for 2024
 • Vedtægter – de senest godkendte


For foreninger der holder Generalforsamling mellem 1. juni 2024 og 31. december 2024, skal følgende uploades:

 • Referat fra GF 2023 - Seneste godkendte regnskab (2023 eller 2022)
 • Erklæring om Børneattest 2024
 • Vedtægter - de senest godkendte

Uanset hvornår en forening afvikler generalforsamling, så skal ovenstående være uploadet senest den 1. juni 2024.

Læs mere og upload dokumenterne på Aktivfuresoe.dk.

Kræver login til portalen.

Bevillingsramme

Der er ikke sat en øvre grænse på, hvilket beløb foreningerne må søge om. Dog vil projekter under 40.000 kr. blive vægtet højest, så flere ansøgninger kan tilgodeses.

Vær opmærksom på, at tilskuddet vil være øremærket.

Puljen er på i alt 300.000,00 kr. I år har der været ansøgninger for i alt 734.674,00 kr. 

Bevillingsramme

Der er ikke sat en øvre grænse på, hvilket beløb foreningerne må søge om. Dog vil projekter under 40.000 kr. blive vægtet højest, så flere ansøgninger kan tilgodeses.

Vær opmærksom på, at tilskuddet vil være øremærket.

Puljen er på i alt 300.000,00 kr. I år har der været ansøgninger for i alt 734.674,00 kr. 

Ansøgning og omfang

Ansøgningsperiode

Foreningerne kunne søge midler fra puljen i perioden fra den 12. februar 2024 til og med den 15. marts 2024.

Sådan søges puljen

Foreninger må gerne gå sammen om at søge et fællestilskud.

I ansøgningen skal følgende fremgå:

 • Beskrivelse af idéen/ønsket og hvor det skal udføres
 • Budget for idéen/ønsket
 • Hvor meget der søges i tilskud – beløb udspecificeres
 • Hvem vil få glæde af idéen/ønsket

Ønskes der hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, så kontakt Kultur- og fritidsforvaltningen på fritid@furesoe.dk

Ansøgningsskema

Skemaet er fjernet fra denne side, da puljens frist i 2024 er overskredet.

Hvem vurderer ansøgningen

Et udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget bestående af repræsentanter fra kulturområdet, spejderområdet og idrætsområdet behandler ansøgningerne start april 2024, og ansøgere får svar herefter i form af enten et tilsagnsbrev eller et afslagsbrev.

Udbetaling af beløb

Har foreningen modtaget tilsagn, vil tilskuddet blive udbetalt, når forvaltningen har modtaget og godkendt regnskab samt dokumentationen for de afholdte udgifter.

Regnskabet: Regnearket som foreningen modtager med tilsagnsbrevet, skal være udfyldt og underskrevet, og alle udgiftsbilag skal vedhæftes regnskabet. 

Regnskab, CVR-nummer og dokumentation sendes til bak1@furesoe.dk

Projektet skal være gennemført og dokumentation indsendt senest den 1. oktober 2024.

Ansøgning og omfang

Ansøgningsperiode

Foreningerne kunne søge midler fra puljen i perioden fra den 12. februar 2024 til og med den 15. marts 2024.

Sådan søges puljen

Foreninger må gerne gå sammen om at søge et fællestilskud.

I ansøgningen skal følgende fremgå:

 • Beskrivelse af idéen/ønsket og hvor det skal udføres
 • Budget for idéen/ønsket
 • Hvor meget der søges i tilskud – beløb udspecificeres
 • Hvem vil få glæde af idéen/ønsket

Ønskes der hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, så kontakt Kultur- og fritidsforvaltningen på fritid@furesoe.dk

Ansøgningsskema

Skemaet er fjernet fra denne side, da puljens frist i 2024 er overskredet.

Hvem vurderer ansøgningen

Et udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget bestående af repræsentanter fra kulturområdet, spejderområdet og idrætsområdet behandler ansøgningerne start april 2024, og ansøgere får svar herefter i form af enten et tilsagnsbrev eller et afslagsbrev.

Udbetaling af beløb

Har foreningen modtaget tilsagn, vil tilskuddet blive udbetalt, når forvaltningen har modtaget og godkendt regnskab samt dokumentationen for de afholdte udgifter.

Regnskabet: Regnearket som foreningen modtager med tilsagnsbrevet, skal være udfyldt og underskrevet, og alle udgiftsbilag skal vedhæftes regnskabet. 

Regnskab, CVR-nummer og dokumentation sendes til bak1@furesoe.dk

Projektet skal være gennemført og dokumentation indsendt senest den 1. oktober 2024.

Persondata

I forbindelse med din anmodning om puljemidler skal du afgive en række informationer til Kultur og Fritid, herunder persondata om dig selv. Hvis der er spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte Furesø kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Det er nødvendigt, at vi har disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og for at kunne dokumentere vores sagsbehandling i myndighedsudøvelsen. Du kan læse mere om dine rettigheder og vores behandling i vores persondatapolitik her. Din ansøgning journaliseres i vores sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem i op til 5 år efter, at vi har modtaget den.

Dine oplysninger deles med den arbejdsgruppe, der behandler ansøgninger. 

Udover ovenstående pålægger Forordningen om databeskyttelse (GDPR) os at oplyse om følgende:
 • Furesø kommune, Center for Borgerservice og Kultur er dataansvarlig for oplysningerne.
 • Vores adresse/kontaktinformationer er Kultur og fritid, Stiager 2, 3500 Værløse, fritid@furesoe.dk, 72354730.
 • Grundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra c (offentlig myndighedsudøvelse/samfundsmæssig interesse).
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på  datatilsynet.dk.

Persondata

I forbindelse med din anmodning om puljemidler skal du afgive en række informationer til Kultur og Fritid, herunder persondata om dig selv. Hvis der er spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte Furesø kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Det er nødvendigt, at vi har disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og for at kunne dokumentere vores sagsbehandling i myndighedsudøvelsen. Du kan læse mere om dine rettigheder og vores behandling i vores persondatapolitik her. Din ansøgning journaliseres i vores sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem i op til 5 år efter, at vi har modtaget den.

Dine oplysninger deles med den arbejdsgruppe, der behandler ansøgninger. 

Udover ovenstående pålægger Forordningen om databeskyttelse (GDPR) os at oplyse om følgende:
 • Furesø kommune, Center for Borgerservice og Kultur er dataansvarlig for oplysningerne.
 • Vores adresse/kontaktinformationer er Kultur og fritid, Stiager 2, 3500 Værløse, fritid@furesoe.dk, 72354730.
 • Grundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra c (offentlig myndighedsudøvelse/samfundsmæssig interesse).
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på  datatilsynet.dk.

Bevillinger 2024

Facilitetstilskudspuljeudvalget besluttede ved fordelingsudvalgsmødet den
2. april 2024 hvilke foreninger, der i år modtager midler fra Facilitetstilskudspuljen.

Projekt

Bevilling

DDS Mjølner Gruppe
 • Renovering af eksisterende bålplads

25.900,00 kr.

DDS Ravnehus Spejderne
 • Køb af materialer til raftestativ samt køb af skabe og stole

12.500,00 kr.

Farum Badminton
 • Medfinansiering til køb af sofa fx købt hos Spejdernes Genbrug og til køb af maling til klublokale

9.000,00 kr.

Farum Keramisk Forening
 • Medfinansiering til køb af en Greenline 210 ovn

40.000,00 kr.

Farum Squash Klub
 • Udskiftning af vinylgulv samt medfinansiering til udskiftning af vandrør

25.000,00 kr.

Farum Tennis Klub
 • Udskiftning af nagelfast bagvægsnet

19.875,00 kr.

Furesø Bordtennis Klub
 • Køb af maling og malerudstyr samt køb af lang løber

10.750,00 kr.

Furesø Svømmeklub
 • Etablering af vandhane

14.000,00 kr.

Hareskovby Medborgerforening - Annexgården
 • Reparation af fletsæder på stole i Annexgården

39.000,00 kr.

Jonstrup IF (Jonstrup fodbold)
 • Køb af ventilator inkl. montering

16.000,00 kr.

Sct. Georgs Gildet i Farum
 • Installation af luft til luft varmepumpe

20.000,00 kr.

Skiklubben Hareskov
 • Etablering af stikkontakter og forbedring af udendørsbelysning

11.625,00 kr.

Visens Venner Furesø
 • Forbedring af trapper og gelænder til scenen i Ellegården

7.000,00 kr.

Værløse Flyhistoriske Hangar
 • Isolering af vægge og udskiftning af dør

15.000,00 kr.

Værløse Rideklub
 • Køb af maling og træbeskyttelse til hegn og dommervogne

35.000,00 kr.

Bevillinger 2024

Facilitetstilskudspuljeudvalget besluttede ved fordelingsudvalgsmødet den
2. april 2024 hvilke foreninger, der i år modtager midler fra Facilitetstilskudspuljen.

Projekt

Bevilling

DDS Mjølner Gruppe
 • Renovering af eksisterende bålplads

25.900,00 kr.

DDS Ravnehus Spejderne
 • Køb af materialer til raftestativ samt køb af skabe og stole

12.500,00 kr.

Farum Badminton
 • Medfinansiering til køb af sofa fx købt hos Spejdernes Genbrug og til køb af maling til klublokale

9.000,00 kr.

Farum Keramisk Forening
 • Medfinansiering til køb af en Greenline 210 ovn

40.000,00 kr.

Farum Squash Klub
 • Udskiftning af vinylgulv samt medfinansiering til udskiftning af vandrør

25.000,00 kr.

Farum Tennis Klub
 • Udskiftning af nagelfast bagvægsnet

19.875,00 kr.

Furesø Bordtennis Klub
 • Køb af maling og malerudstyr samt køb af lang løber

10.750,00 kr.

Furesø Svømmeklub
 • Etablering af vandhane

14.000,00 kr.

Hareskovby Medborgerforening - Annexgården
 • Reparation af fletsæder på stole i Annexgården

39.000,00 kr.

Jonstrup IF (Jonstrup fodbold)
 • Køb af ventilator inkl. montering

16.000,00 kr.

Sct. Georgs Gildet i Farum
 • Installation af luft til luft varmepumpe

20.000,00 kr.

Skiklubben Hareskov
 • Etablering af stikkontakter og forbedring af udendørsbelysning

11.625,00 kr.

Visens Venner Furesø
 • Forbedring af trapper og gelænder til scenen i Ellegården

7.000,00 kr.

Værløse Flyhistoriske Hangar
 • Isolering af vægge og udskiftning af dør

15.000,00 kr.

Værløse Rideklub
 • Køb af maling og træbeskyttelse til hegn og dommervogne

35.000,00 kr.

Se relevante links

Kontakt

Kultur og Fritid

Stiager 2
3500 Værløse
fritid@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback