Skip til hoved indholdet

Idræts- og fritidspuljen

Foreninger og enkeltpersoner kan søge om puljemidler til nye initiativer på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye initiativer, udviklingsarbejde eller enkeltstående projekter som fornyer og udvikler idræts- og fritidstilbuddene i Furesø Kommune.

Retningslinjer for puljen

Formål

Målgruppe

Alle folkeoplysende foreninger og enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Furesø Kommune.

Hvad kan du søge puljemidler til

Du kan søge om puljemidler til nye initiativer og aktiviteter på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være initiativer, som fornyer og udvikler kommunens idræts- og fritidstilbud, fx: 

 • Aktiviteter, der kan omfatte alle borgere i Furesø Kommune
 • Undervisning, der er relevant for arbejdet i en frivillig forening
 • Udgifter til fremmede instruktører

Folkeoplysningsudvalget bevilger som hovedregel en underskudsgaranti til ansøgeren fra Idræts-og Fritidspuljen. En underskudsgaranti betyder, at et evt. underskud ved et arrangement kan dækkes med op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti.

Hvad gives der ikke støtte til

 • Almindelige foreningsaktiviteter, der kun er rettet mod foreningens medlemmer
 • Foreningsaktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljer
 • Driftsmidler og materialer til almindelige foreningsaktiviteter
 • Bespisning, løn/ honorar eller gaver
 • Kommercielle aktiviteter
 • Der kan dog søges om puljemidler til materialer og lignende, som skal anvendes udelukkende til enkeltstående arrangementer, f.eks. mesterskaber og større træningssamlinger.

Formål

Målgruppe

Alle folkeoplysende foreninger og enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Furesø Kommune.

Hvad kan du søge puljemidler til

Du kan søge om puljemidler til nye initiativer og aktiviteter på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være initiativer, som fornyer og udvikler kommunens idræts- og fritidstilbud, fx: 

 • Aktiviteter, der kan omfatte alle borgere i Furesø Kommune
 • Undervisning, der er relevant for arbejdet i en frivillig forening
 • Udgifter til fremmede instruktører

Folkeoplysningsudvalget bevilger som hovedregel en underskudsgaranti til ansøgeren fra Idræts-og Fritidspuljen. En underskudsgaranti betyder, at et evt. underskud ved et arrangement kan dækkes med op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti.

Hvad gives der ikke støtte til

 • Almindelige foreningsaktiviteter, der kun er rettet mod foreningens medlemmer
 • Foreningsaktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljer
 • Driftsmidler og materialer til almindelige foreningsaktiviteter
 • Bespisning, løn/ honorar eller gaver
 • Kommercielle aktiviteter
 • Der kan dog søges om puljemidler til materialer og lignende, som skal anvendes udelukkende til enkeltstående arrangementer, f.eks. mesterskaber og større træningssamlinger.

Bevillingsramme

Puljen er på 150.000 kr., som også dækker Ungefokuspuljen.

Bevillingsramme

Puljen er på 150.000 kr., som også dækker Ungefokuspuljen.

Ansøgning og omfang

Puljen ansøges via mail til Kultur- og fritidsforvaltningen.

Der findes ikke et ansøgningsskema til denne pulje.

Find kontaktinformationer nederst på siden.

Frist for at søge puljen

Du kan søge hele året, dog skal vi modtage din ansøgning senest 14. dage inden et ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget.

Møderækken fremgår af Folkeoplysningsudvalgets informationsside.

Udvalget træffer afgørelse ud fra nedenstående kriterier.

Ansøgning skal besvare følgende spørgsmål

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Beskrivelse

Indhold i aktiviteten

Formål

Hvad er ideen med aktiviteten?

Målgruppe

Hvem henvender aktiviteten sig til?

Indhold

Hvordan skal det foregå?

Medvirkende

Hvem medvirker ved udførelsen?

Tidspunkt

Hvornår finder arrangementet sted?

Sted

Hvor finder arrangementet sted?

Budget

Det forudsættes, at ansøger selv bidrager økonomisk – enten ved egenbetaling og/ eller gennem deltagerbetaling.

Ansøgning og omfang

Puljen ansøges via mail til Kultur- og fritidsforvaltningen.

Der findes ikke et ansøgningsskema til denne pulje.

Find kontaktinformationer nederst på siden.

Frist for at søge puljen

Du kan søge hele året, dog skal vi modtage din ansøgning senest 14. dage inden et ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget.

Møderækken fremgår af Folkeoplysningsudvalgets informationsside.

Udvalget træffer afgørelse ud fra nedenstående kriterier.

Ansøgning skal besvare følgende spørgsmål

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Beskrivelse

Indhold i aktiviteten

Formål

Hvad er ideen med aktiviteten?

Målgruppe

Hvem henvender aktiviteten sig til?

Indhold

Hvordan skal det foregå?

Medvirkende

Hvem medvirker ved udførelsen?

Tidspunkt

Hvornår finder arrangementet sted?

Sted

Hvor finder arrangementet sted?

Budget

Det forudsættes, at ansøger selv bidrager økonomisk – enten ved egenbetaling og/ eller gennem deltagerbetaling.

Relevante links

Kontakt

Kultur og Fritid

Stiager 2
3500 Værløse
fritid@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback