Skip til hoved indholdet

Pulje til arbejde med børn og voksne med særlige behov

Puljen skal støtte og hjælpe sårbare mennesker i form af involverende aktiviteter.

Eksempel på brug af puljemidler

En forening kan lave aktiviteter med forskellige målgrupper, som kan fokusere på:

 • Fysiske  aktiviteter, herunder sportsaktiviteter, til voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (fx støtte til gennemførelse af botilbuddenes årlige idrætsfestival)
 • Aktiviteter med børn, mens forældre er til kurser i Familiehuset.
 • Aktiviteter med overvægtige børn i forskellige aldre i samarbejde med Sundhedsplejen.

Retningslinjer for puljen

Formål

Puljen skal støtte og hjælpe sårbare mennesker i form af involverende aktiviteter.

Center for Børn og Voksne er i kontakt med børn, familier, unge og voksne, som har særlige behov, fx fordi de er socialt udsatte, har psykiske lidelser eller er fysisk handicappede.

Samarbejdet består typisk af iværksættelse af forskellige tilbud efter Serviceloven, fx i Familiehuset, Sundhedsplejen eller nogle af kommunens bofællesskaber, Svanepunktet eller Langkærgård.

Kommunen har en forpligtelse i forhold til at sikre, at tilbuddet matcher borgerens behov, og kommunen skal desuden løbende følge op på indsatsen.

Målgruppe

Puljen kan søges af alle foreninger i Furesø Kommune, der ønsker at løfte en social opgave. Aktiviteter skal i udgangspunktet etableres i samarbejde med kommunens sociale tilbud.

Formål

Puljen skal støtte og hjælpe sårbare mennesker i form af involverende aktiviteter.

Center for Børn og Voksne er i kontakt med børn, familier, unge og voksne, som har særlige behov, fx fordi de er socialt udsatte, har psykiske lidelser eller er fysisk handicappede.

Samarbejdet består typisk af iværksættelse af forskellige tilbud efter Serviceloven, fx i Familiehuset, Sundhedsplejen eller nogle af kommunens bofællesskaber, Svanepunktet eller Langkærgård.

Kommunen har en forpligtelse i forhold til at sikre, at tilbuddet matcher borgerens behov, og kommunen skal desuden løbende følge op på indsatsen.

Målgruppe

Puljen kan søges af alle foreninger i Furesø Kommune, der ønsker at løfte en social opgave. Aktiviteter skal i udgangspunktet etableres i samarbejde med kommunens sociale tilbud.

Bevillingsramme

Puljen er på i alt 50.000 kr. årligt.

Bevillingsramme

Puljen er på i alt 50.000 kr. årligt.

Ansøgning og omfang

Interesserede foreninger, som har mod på at indgå i samarbejde med denne målgruppe, kan søge om puljemidler til konkrete aktiviteter, som typisk skal koordineres med kommunens etablerede sociale tilbud.

Aktiviteterne kan være i form af et længerevarende forløb eller af mere eventpræget karakter.

Eksempler kunne være at støtte op om sportsaktiviteter (fx botilbuddenes årlige idrætsfestival), lektiehjælp (fx i Ungehuset) eller aktiviteter med børn, hvis forældre er til kurser (i Familiehuset).

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

 • Formål, herunder mål og succeskriterier
 • Målgruppe
 • Aktiviteter
 • Tidsplan hvor hyppigheden af aktiviteterne
  fremgår
 • Ansvarsfordeling, hvem i foreningen har
  ansvaret for indsatsen?
 • Budget, herunder egenfinansiering eller anden finansiering samt ønske om økonomisk støtte fra Integrationspuljen
 • Forankring, hvad skal der ske efterfølgende?

Ansøgningsfrist

Puljerne kan søges to gange årligt og i forlængelse af et forpligtende informationsmøde, som annonceres til foreningerne og i lokalavisens informationsannonce samt på Furesø Kommunes Facebookside.

Ansøgning og omfang

Interesserede foreninger, som har mod på at indgå i samarbejde med denne målgruppe, kan søge om puljemidler til konkrete aktiviteter, som typisk skal koordineres med kommunens etablerede sociale tilbud.

Aktiviteterne kan være i form af et længerevarende forløb eller af mere eventpræget karakter.

Eksempler kunne være at støtte op om sportsaktiviteter (fx botilbuddenes årlige idrætsfestival), lektiehjælp (fx i Ungehuset) eller aktiviteter med børn, hvis forældre er til kurser (i Familiehuset).

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

 • Formål, herunder mål og succeskriterier
 • Målgruppe
 • Aktiviteter
 • Tidsplan hvor hyppigheden af aktiviteterne
  fremgår
 • Ansvarsfordeling, hvem i foreningen har
  ansvaret for indsatsen?
 • Budget, herunder egenfinansiering eller anden finansiering samt ønske om økonomisk støtte fra Integrationspuljen
 • Forankring, hvad skal der ske efterfølgende?

Ansøgningsfrist

Puljerne kan søges to gange årligt og i forlængelse af et forpligtende informationsmøde, som annonceres til foreningerne og i lokalavisens informationsannonce samt på Furesø Kommunes Facebookside.

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback