Skip til hoved indholdet

Farum Fjernvarme bliver en del af Vestforbrænding

Pressemeddelelse fra Vestforbrænding og Farum Fjernvarme

På et ekstraordinært årsmøde i Farum Fjernvarme besluttede repræsentantskabet onsdag den 13. december at godkende bestyrelsens indstilling til, at Vestforbrænding overtager Farum Fjernvarme. Forud for beslutningen ligger et grundigt analysearbejde og en tæt dialog mellem parterne. Overtagelsen er betinget af godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Efter en sådan godkendelse vil kunderne få prisforbedringerne allerede fra 1. januar 2024 med tilbagevirkende kraft.

Både bestyrelsesformand for Vestforbrænding og borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen, og bestyrelsesformand for Farum Fjernvarme, Henrik Haugaard Pedersen, er glade for sammenlægningen og forløbet, hvor begge parter lægger stor vægt på det tillidsfulde samarbejde, der har præget processen.

“Det har været afgørende for os at finde en løsning, så vi kan sænke varmeprisen i Farummarkant. Men det har også været afgørende at skabe større forsyningssikkerhed og større robusthed gennem et sammenhængende varmesystem. Sammenlægningen vil være til fordel for varmekunderne i Farum og i resten af Vestforbrændings varmeopland, og det vil samtidig styrke mulighederne for at udbrede fjernvarme til endnu flere kunder. Nu afventer vi blot Konkurrencestyrelsens godkendelse,” udtaler Ole Bondo Christensen, som tilføjer, at han er glad for, at både bestyrelsen i Vestforbrænding og repræsentantskabet i Farum Fjernvarme nu har godkendt aftalen.

Fjernvarmekunderne i Farum kan se frem til en halvering af den nuværende fjernvarmepris. Aftalen betyder, at Vestforbrænding overtager både aktiver og passiver i Farum Fjernvarme.

Både Vestforbrænding og Farum Fjernvarme lægger vægt på, at der med aftalen bliver mulighed for at skabe et mere sammenhængende varmesystem og mulighed for at indtænke eksempelvis transmissionsledning til Hillerød, varmepumpe i Allerød og på lidt længere sigt overskudsvarme, geotermi og søvarme fra Furesøen i varmeforsyningen. Sammenlægningen vil således også skabe nye muligheder i forhold til den grønne omstilling.

Henrik Haugaard Pedersen siger:

“Det er en rigtig vigtig beslutning, som nu er blevet truffet. Alle sten er blevet vendt, og aftalen er kommet i hus gennem et godt samarbejde og forhandlingsklima mellem Vestforbrænding og Farum Fjernvarme. Som jeg tidligere har udtalt, så har det været en kompliceret proces. Jeg er ikke mindst glad for, at repræsentantskabet nu har godkendt aftalen, som har været tilgængelig for offentligheden på Farum Fjernvarmes hjemmeside, hurtigt efter den var faldet endeligt på plads. Også jeg kan se store fordele ved det sammenhængende og robuste varmesystem med udviklingspotentiale, vi hermed er med til at skabe i Furesø Kommune.”

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte pressechef i Vestforbrænding, Per-Henrik Goosmann, på 40 38 76 31 eller mail pgo@vestfor.dk eller Farum Fjernvarme på 44 95 08 88 eller mail ffv@farum-fjernvame.dk, hvis du har spørgsmål til denne pressemeddelelse.  

Mål 1: Mere natur og bedre klimaløsninger

”I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klima-løsninger.” Se Furesø Kommunes 2030-mål

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback