Skip til hoved indholdet

Kan du få fjernvarme?

Kort over kollektiv varmeforsyning i Furesø Kommune

På kortet kan du se de godkendte fjernvarme- og naturgasområder, og du kan indtaste din adresse for at se, om din ejendom kan tilsluttes fjernvarmenettet.

Hvis du skal udskifte dit naturgas- eller oliefyr til en grønnere og billigere varmetype, kan du skifte til fjernvarme, hvis det er en mulighed. Hvis fjernvarme ikke er – eller forventes at blive – en mulighed, kan du i stedet overveje at skifte til en luft til vand-varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

På SparEnergi.dk kan du læse mere om fjernvarme, varmepumpe og Link til sparenergi.dk, jordvarme.

Fjernvarme er et enten regionalt eller lokalt varmedistributionssystem, der kan distribuere varme over større afstande. I Danmark produceres varmen ofte sammen med elproduktion eller ved afbrænding af fossile brændstoffer, halm, affald eller fra store elektriske varmepumper.

SparEnergi.dk kan du finde en oversigt over de gennemsnitlige priser for fjernvarme, naturgas, olie, elvarme og varmepumper.

Du kan også benytte SparEnergi's Ny Varme-beregner, hvor du kan indtaste din adresse og se, om du kan spare penge ved at skifte til en ny type varme.

Farum Fjernvarmes aktuelle varmepriser kan du se her.

Værløse Varmeværks aktuelle varmepriser kan du se her.

Vestforbrændings aktuelle varmepriser kan du se her.

Fjernvarmeselskaberne vil som udgangspunkt sikre, at ejendomme med vandbåren varmefordelingsanlæg, der tilsluttes fjernvarmen, vil modtage en tilstrækkelig høj fremløbstemperatur til at dække varmebehovet. Fjernvarmeselskaberne vil hjælpe med at afdække mulige løsninger for eventuelle særlige forhold ud fra en målsætning om at reducere kundernes gener ved fjernvarmeetablering til et minimum.

Du skal kontakte dit gasselskab for at blive frakoblet naturgasnettet. Kontakt dit gasselskab for yderligere oplysninger.

Fjernvarmeselskaberne kan vejlede dig om frakobling i de områder hvor der tilbydes fjernvarme.

Det er muligt at få en fjernvarmeunit, der er egnet til 1-strenget varmesystemer. Det kan fjernvarmeselskaberne oplyse mere om.

Et 1-strenget varmesystem er kendetegnet ved at der kun er ét rør, der føres gennem alle huset rum, hvor alle radiatorer og gulvarme er tilsluttet.

Et hus med 1-strengs varmesystem har et varmerør, der fører varme frem til alle husets radiatorer i alle rum, og returvandet fra radiatorerne ledes tilbage til det samme rør. For at opnå en god afkøling er det vigtigt at bruge alle radiatorer i huset. Hvis man kun bruger enkelte radiatorer og lader andre radiatorer være lukket, så løber der varmt centralvarmevand forbi de lukkede radiatorer uden at blive afkølet.

en-strenget system

Et 2- strenget varmesystem er kendetegnet ved at radiatorerne er parallelforbundne. Der er ét rør, der fører det varme fjernvarmevand ind i radiatoren, og ét rør, der fører fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeanlægget. Med et 2- strenget varmesystem er det lettere at afkøle fjernvarmevandet nok og få en god returtemperatur.

2-strenget system

Farum Fjernvarme forsyner den nordlige del af Furesø Kommune.

Værløse Varmeværk forsyner områder i Værløse.

Vestforbrænding forsyner dele i Værløse og forventes af forsyne den sydlige del af Furesø Kommune. Der er planer om øget samarbejde mellem Farum Fjernvarme og Vestforbrænding.

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her:

Farum Fjernvarmes udbygningsplaner

Værløse Varmeværks udbygningsplaner

Vestforbrændings udbygningsplaner

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback