Container på vej

Søg tilladelser til brug af vejareal

Du skal søge tilladelse til brug af vejareal, ved opstilling af container, gravearbejde, ophængning af plakater, motionsløb mm.

DSC 6682

Søg tilladelse til ændring af overkørsel

Du skal søge tilladelse til at flytte eller udvide din overkørsel.

Seneste nyt om veje og trafik
Fælles Bål, Miljødag ved Farum Bytorv, april 2018
Pressemeddelelse

Kommunen er klar til udeservering for Furesøs cafe- og restaurationsliv

Med udsigten til en genåbning lige om hjørnet, bliver spisesteder, cafeer og restauranter i Furesø nu opfordret til at kontakte kommunen, hvis de har…

Hillerødmotorvejen, Fiskebækbroen, Frederiksborgvej, Niels Plum
Nyhed

Støjen fra Fiskebækbroen skal ned

Efter et møde mellem Furesø Kommune og Vejdirektoratet i sidste uge står det nu klart, at der i år vil blive udarbejdet et konkret forslag til, hvorda…

Støj
Pressemeddelelse

Gladsaxe, Furesø og Realdania går sammen om at reducere støj fra motorveje

Gladsaxe og Furesø kommuner går nu sammen med foreningen Realdania om at indsamle viden fra ind- og udland om mulighederne for at reducere generne af…

Billede af borgere på heste, der ridder ind i skoven
Pressemeddelelse

Furesø Kommune tager Fredningsnævnets vurdering til efterretning

Fredningsnævnet afviser, at der kan etableres aflastningsparkering og fodboldbaner på de fredede arealer i Farum Vest, uden at det vil kræve en delvi…

Lene Munch Petersen Ved Åvej Ring 04
Pressemeddelelse

Hurtig buslinje på Ring 04 vil give mindre trængsel, mindre støj og bedre miljø

Transportministeren støtter nu en undersøgelse af mulighederne for BRT-busser på Ring 04. En eldreven hurtigbus-linje kan mindske trængslen og støjen…

Ensretning Langs Søndersø Dec 2020
Nyhed

Vi ensretter stien rundt om Søndersø

For at mindske smittespredning opfordrer vi til, at vi alle går samme vej, når vi tager en tur rundt om Søndersø.

Del: