Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Veje og trafik Veje Søg om ændret overkørsel

Søg om ændret overkørsel

Hvis du skal ændre din overkørsel skal du have tilladelse af vejmyndigheden.

Ved nye overkørsler eller ændringer i tilslutningen til kommunens veje skal du søge tilladelse hos kommunen. Du skal søge om tilladelse hvis du vil

 • Etablere nye adgange til kommunens veje
 • Ændre, flytte eller udvide en eksisterende overkørsel
 • Nedlægge en overkørsel

Sådan skal overkørslen udformes

Uanset hvordan tidligere overkørsel eller nabooverkørsler er udført, skal en ny eller ombygget overkørsel udføres i overensstemmelse med tegningerne vist nedenfor.

Figur 1 - Overkørsel over fliser og betonsten 

Figur 2 - Overkørsel over asfalt, græs eller grus

Figur 3 - Overkørsel over chaussesten

Hav dette parat

 • Du skal bruge dit MitID for at logge ind
 • Navn, adresse (inkl. matrikelnummer), telefonnummer og e-mail på ansøger
 • Navn og telefonnummer på ejer af ejendommen
 • Fuldmagt eller anden gyldig dokumentation, hvis der søges på vegne af andre. Denne skal vedhæftes ansøgningen.
 • Adresse hvor der ønskes overkørsel
 • En målfast skitse/tegning af placeringen for overkørslen
 • Kort beskrivelse af hvad der søges om

Ved ombygning af overkørsel 

Det er grundejerens pligt at sørge for afmærkning og afspærring i tilstrækkelig grad ved arbejdets udførelse. Alle arbejder i forbindelse med anlæg af overkørsel skal udføres på faglig korrekt måde efter gældende normer og udførelsesanvisninger. Grundejeren er ansvarlig for eventuelle skader opstået under arbejdets udførelse. Der gøres specielt opmærksom på, at forsyningsselskabernes kabler og ledninger er nedgravet i fortov, og disse kan forekomme umiddelbart under jordoverfladen. 

Spørgsmål og svar

Nej, i princippet skal der kun være én overkørsel til hver ejendom. I særlige tilfælde kan det tillades, at der kan være to overkørsler.

Der gives normalt kun tilladelse til at etablere én overkørsel per ejendom på grund af trafiksikkerhed, fremkommelighed og udgifter til at genoprette fortov mm. Bygger du to carporte eller garager, kan vi derfor ikke give garanti for, at du får tilladelse til mere end én udkørsel.

Nej, du skal søge kommunen om tilladelse. Det gør du her på siden, via selvbetjeningslinket.

Nej, ejeren af ejendommen skal etablere overkørslen for egen regning og en eventuel asfaltrampe, hvis det kræves.

Bredden af en overkørsel til en boligparcel er normalt mellem 3-5 meter. Det kræver særlige omstændigheder hvis en bredere overkørsel skal godkendes. Og der er krav om, at fortovet skal krydses vinkelret på kantstenen.

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback