Skip til hoved indholdet

Private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik. Læs her om ansvar for vedligehold og regler for skiltning.

Ansvar for vedligehold

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

De private fællesveje reguleres i forhold til lovgivningen af Lov om Private Fællesveje.

Opsætning af skilte på private veje - fx legende børn

Ønsker man at opsætte et skilt med ”Legende børn” i stil med 'pigen med ballonen' skal man ansøge om tilladelse til dette på en privat fællesvej.

Ansøgningen skal være vedlagt en tegning, som viser skiltets placering og anvisning af skiltets udseende og størrelse. Det skal fremgå af ansøgningen af et flertal af de vejberettigede, grundejerforeningen eller vejlauget ønsker skiltet opsat.

Ansøgningen skal sendes til Vej, Trafik og Grøn Omstilling.

Alle omkostninger til opsætning af skilt, drift og vedligeholdelse skal afholdes af de berørte vejberettigede, grundejerforening eller vejlaug. 

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback