Skip til hoved indholdet

Vedligeholdelse af veje

Kommunen fører tilsyn med de offentlige kommunale veje. Her kan du se planlagte asfaltarbejder i 2024.

Asfaltering af veje i Furesø Kommune


Følgende strækninger fræset, asfalteret og afstribet fra 26. juni til 12. juli 2024

 • Tibberup Alle: Hele vejen: Udføres  onsdag d. 26 juni til 2. juli mellem kl. 7-18.
 • Skovmose Alle: Hele vejen: Udføres  onsdag d. 26 juni til 5. juli mellem kl. 7-18.
 • Gl. Hareskovvej: Fra Åvej til Birkevang: Vejen fræses torsdag den 27. juni. Asfaltarbejde opdeles i to etaper. Etape 1: Den 8.-9. juli kl. 7-18. Etape 2: Den 11.-12. juli kl. 7-18. 

Arbejdet vil generelt medføre kø, omkørsel og begrænsede muligheder for parkering langs vejen m.m. Der vil være adgang til Hareskov Station via en omkørsel. Følg skiltene. Når der arbejdes vil vejen være spærret for gennemkørsel, og der vil være omkørsel. Se nedenstående skilte og omkørselsplaner. 

Furesø Kommune opfordrer til, at der køres mindst muligt på strækningerne, mens arbejdet står på, og at man finder andre ruter. Hvis der er spørgsmål, så kontakt os på telefonnumre nederst på siden.  

Følgende strækninger forventes i perioden 12. august til 27. september 2024

 • Regimentsvej: Hele vejen
 • Høveltsvangsvej: Fra Hyrebakken til Kommunegrænsen
 • Skovlystvej: Hele vejen
 • Ballerupvej: Fra Hejrebakken til Jonstrupvangvej
 • Lejrvej: Fra Sandet til Udsigten
 • Gangsti ved Gl. Hareskovvej: Fra Gl. Hareskovvej 349 til nr. 335
 • Lejrstien: Stien fra Kirke Værløsevej til Søndersø

Strækningerne vil være farbar i begrænset omfang under arbejdet. Arbejdet kan, mens det står på, give fx kø og begrænsede muligheder for parkering langs vejen m.m. Vi vil forsøge at nedbringe generne ved hjælp af oplysningstavler på vejene. Beboer vil på de berørte strækninger kunne opleve gener ved at køre ind og ud af jeres ejendomme, når der arbejdes på strækningerne, dog vil det være muligt at køre ind og ud af sin ejendom.  

Furesø Kommune opfordrer til, at der køres mindst muligt på strækningen, mens arbejdet står på, og at man finder andre ruter. Spærring etape 1 - Asfaltarbejde på Gammel HareskovvejOmkørsel etape 1 - Asfaltarbejde på Gammel HareskovvejSpærring etape 2 - Asfaltarbejde på Gammel HareskovvejOmkørsel etape 2 - Asfaltarbejde på Gammel Hareskovvej


Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

 • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
 • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
 • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback