• Hvem kan søge?

  Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

  • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

  • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

  • er nødvendigt for, at du kan varetage et arbejde.

  Bemærk, at børn og unge under 18 år ikke selv kan søge om et hjælpemiddel. Det skal en forælder med forældremyndighed eller værge gøre.

  Det er servicelovens § 112, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælpemidler.

 • Kan en anden søge for mig?

  Ja.

  Den der søger på dine vegne skal bruge en fuldmagt. Du finder et link til en skabelon til fuldmagt i den digitale ansøgningsblanket. 

  Du kan også finde blanketten til fuldmagt her.

  Vær opmærksom på, at fuldmagten skal printes ud og skrives under.  

 • Typer af hjælpemidler

  Der findes for eksempel:

  • Hjælpemidler til personlig pleje (badebænk, toiletforhøjer mv.) 

  • Hjælpemidler til mobilitet (kørestol, rollator mv.)

  • Hjælpemidler til husholdningen (special arbejdsstol mv.)

  • Hjælpemidler til indretning af boligen (løs rampe, greb mv.)

  De tekniske hjælpemidler bliver også kaldt genbrugshjælpemidler, da de ydes som et lån og vi genbruger dem via vores depotfunktion. 

 • Skal jeg selv betale noget af prisen for hjælpemidlet?

  Det kommer an på typen af produktet, du søger om. Produkterne inddeles i to typer: hjælpemidler og forbrugsgoder.

  Hvis vi bevilger dig et genbrugshjælpemiddel, er det typisk et produkt, du låner af os. Du skal som udgangspunkt ikke selv betale noget for hjælpemidlet. Hvis du ønsker et andet hjælpemiddel, der er dyrere end det, kommunen har vurderet som værende bedst og billigst egnet, skal du selv betale den ekstra udgift.

  Hvis vi bevilger dig et forbrugsgode, får du som udgangspunkt tilskud til en del af prisen på produktet. Resten skal du selv betale.

  Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få en bevilling, eller hvor meget du kan få i tilskud. Støtten er skattefri

 • Må jeg selv vælge leverandør?

  Ja.

  Hvis produktet er dyrere end den pris, vi kan indkøbe hjælpemidlet til ved den leverandør, vi har indgået indkøbsaftale med, skal du selv betale forskellen.

 • Må jeg købe hjælpemidlet, inden jeg har fået en afgørelse?

  Vi giver som udgangspunkt ikke støtte til hjælpemidler, du har anskaffet, inden du har modtaget en bevilling.

Åbent hus på hjælpemiddeldepotet

Hvis du har brug for mindre hjælpemidler, kan du henvende dig direkte på depotet til åbent hus.

Service og reparation af hjælpemidler

Du kan læse om vedligeholdelse og reparation af hjælpemidler nedenfor.

Har du brug for hjælpemidler til dit arbejde?

Så skal du søge via Furesø Jobcenter

Tider for sagsbehandling på handicap- og ældreområdet

Nedenfor finder du tider for sagsbehandling på handicap- og ældreområdet