Skip til hoved indholdet

Hjælpemidler, du kan låne

Hjælpemidler, som du låner af os, bliver også kaldt genbrugshjælpemidler og kan fx være en kørestol, rollator eller badetaburet.


Godt at vide før du søger

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

er nødvendigt for, at du kan varetage et arbejde.
Bemærk, at børn og unge under 18 år ikke selv kan søge om et hjælpemiddel. Det skal en forælder med forældremyndighed eller værge gøre.

Det er servicelovens §112 der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælpemidler.


Bekendtgørelse af lov om social service

Ja.

Den der søger på dine vegne skal bruge en fuldmagt. Du finder et link til en skabelon til fuldmagt i den digitale ansøgningsblanket. 

Du kan også finde blanketten til fuldmagt herunder.

Vær opmærksom på, at fuldmagten skal printes ud og skrives under.  

Der findes for eksempel:

  • Hjælpemidler til personlig pleje (badebænk, toiletforhøjer mv.) 
  • Hjælpemidler til mobilitet (kørestol, rollator mv.)
  • Hjælpemidler til husholdningen (special arbejdsstol mv.)
  • Hjælpemidler til indretning af boligen (løs rampe, greb mv.)

De tekniske hjælpemidler bliver også kaldt genbrugshjælpemidler, da de ydes som et lån og vi genbruger dem via vores depotfunktion.

Det kommer an på typen af produktet, du søger om. Produkterne inddeles i to typer: hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis vi bevilger dig et genbrugshjælpemiddel, er det typisk et produkt, du låner af os. Du skal som udgangspunkt ikke selv betale noget for hjælpemidlet. Hvis du ønsker et andet hjælpemiddel, der er dyrere end det, kommunen har vurderet som værende bedst og billigst egnet, skal du selv betale den ekstra udgift.

Hvis vi bevilger dig et forbrugsgode, får du som udgangspunkt tilskud til en del af prisen på produktet. Resten skal du selv betale.

Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få en bevilling, eller hvor meget du kan få i tilskud. Støtten er skattefri

Ja.

Hvis produktet er dyrere end den pris, vi kan indkøbe hjælpemidlet til ved den leverandør, vi har indgået indkøbsaftale med, skal du selv betale forskellen.

Vi giver som udgangspunkt ikke støtte til hjælpemidler, du har anskaffet, inden du har modtaget en bevilling.

Spidsbelastninger på telefonen i Visitationen

spidsbelastning

Du kan ringe til Visitationen på 7235 5630 Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-17 
Du kan også skrive til os via Digital Post - se kontaktboks nederst på siden, tryk på "Skriv til os via digital post (borger)".

Skyd genvej til

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback