Skip til hoved indholdet

Tilbud til voksne med handicap

Tilbud til borgere med handicap, sindslidelser eller særlige behov

Furesø kommune har forskellige tilbud til personer med handicap eller særlige behov

Hjælpen omfatter indretning af boligen, som er nødvendig for at gøre den bedre egnet. Der kan være tale om opsætning af gelænder/greb, fjernelse af dørtrin, eller ændring af adgangsforhold.

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning, som alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Beslutning om bevilling træffes på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes behov. Kommunens visitator vil i den forbindelse, efter aftale, aflægge et besøg hjemmet.

Ved behov for større boligindretninger, for eksempel tilbygning eller større ombygninger, vil det indgå i vurderingen, om der kan findes alternative løsninger, eventuelt flytning til en bedre egnet bolig. Er der tale om en ejerbolig, hvor boligindretningen medfører en forøgelse af boligens værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til betaling ved ejerskifte.

Her finder du flere oplysninger om Pensionister og Helbredstillæg.

Der ydes i visse tilfælde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse for personer i alderen 18-65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Merudgiften skal være en direkte følge af den nedsatte funktionsevne og egenbetalingen skal udgøre mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned.

Furesø Kommune har udarbejdet to håndbøger til dig, der har fået bevilget Kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96.

Kontant tilskud efter servicelovens § 95 er et kommunalt tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til personlig hjælp og pleje, samt praktiske opgaver.

Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens § 96 er et kommunalt tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, praktiske opgaver, overvågning og ledsagelse.

Vi håber, at håndbøgerne giver dig den viden, du har brug for, og ellers kan du altid kontakte din sagsbehandler for råd og vejledning. Du kan kontakte Voksenhandicap og psykiatri på e-mail handicap@furesoe.dk.

Du kan læse håndbøgerne her:

Håndbog om Kontant tilskudsordning 2023

Håndbog om Borgerstyret personlig assistance 2023

Furesø Kommunes udvalg for henholdsvis "Dagtilbud og Familier" og "Handicap, Social og Psykiatri" har vedtaget vejledende serviceniveauer for børne- og voksenhandicapområdet.

De gældende serviceniveauer er:

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback