Skip til hoved indholdet

Hjælpemidler til kommunikation, syn og hørelse

Hvis du har en funktionsnedsættelse, der giver dig betydelige læse- og/eller skrivevanskeligheder, nedsat kommunikationsevne kan du søge om kommunikationshjælpemidler. Du kan også søge om kommunikationshjælpemidler, hvis du har et væsentligt syns- eller høretab.

De 4 trin du skal igennem når du søger støtte til hjælpemidler til kommunikation, syn og hørelse

1. Ansøgning

Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel til at afhjælpe en funktionsnedsættelse, som følge af betydelig læse- og/eller skrivevanskeligheder, nedsat kommunikationsevne, høre- eller synstab, skal du søge elektronisk via borger.dk (tryk på selvbetjeningsløsningen øverst på denne side). Alle henvendelser omkring hjælpemidler til at afhjælpe en af ovenstående funktionsnedsættelser skal ske via Visitationen.

1. Ansøgning

Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel til at afhjælpe en funktionsnedsættelse, som følge af betydelig læse- og/eller skrivevanskeligheder, nedsat kommunikationsevne, høre- eller synstab, skal du søge elektronisk via borger.dk (tryk på selvbetjeningsløsningen øverst på denne side). Alle henvendelser omkring hjælpemidler til at afhjælpe en af ovenstående funktionsnedsættelser skal ske via Visitationen.

2. Vurdering

Din ansøgning vil efterfølgende blive vurderet af en sagsbehandler. Sagsbehandleren vil vurdere om der skal foretages afprøvning hos en af kommunens leverandører, eller om der skal foretages en udredning hos et Kommunikationscenter. Hvis der ikke er behov for afprøvning eller udredning, vil der blive truffet en afgørelse i din sag inden for 8 uger, efter vi har modtaget ansøgningen. Du vil modtage afgørelsen direkte i din digitale postkasse (e-Boks, borger.dk). Du kan opleve, at sagsbehandleren kontakter dig, for yderligere oplysninger til din sag, inden der træffes afgørelse om det videre forløb.

2. Vurdering

Din ansøgning vil efterfølgende blive vurderet af en sagsbehandler. Sagsbehandleren vil vurdere om der skal foretages afprøvning hos en af kommunens leverandører, eller om der skal foretages en udredning hos et Kommunikationscenter. Hvis der ikke er behov for afprøvning eller udredning, vil der blive truffet en afgørelse i din sag inden for 8 uger, efter vi har modtaget ansøgningen. Du vil modtage afgørelsen direkte i din digitale postkasse (e-Boks, borger.dk). Du kan opleve, at sagsbehandleren kontakter dig, for yderligere oplysninger til din sag, inden der træffes afgørelse om det videre forløb.

3. Afprøvning eller udredning?

Afprøvning

Hvis du bliver indkaldt til afprøvning, vil du blive indkaldt direkte af leverandøren. Afhængig af hvilket hjælpemiddel der er tale om, vil afprøvningen ske enten i dit hjem eller hos leverandøren, og du vil få lov til at afprøve hjælpemidlet på stedet. Herefter vil Visitationen modtaget en kort afprøvningsrapport fra leverandøren, som vil blive indgå i sagsbehandlingen. Afprøvninger hos leverandøren sker oftest inden for 14 dage efter henvisningen fra Visitationen.

Udredning

Hvis du bliver henvist til udredning hos et kommunikationscenter, vil du blive kontaktet direkte af Kommunikationscentret for aftale om udredningsforløbet. Efter udredningen fremsender Kommunikationscentret en udredningsrapport med anbefaling om det videre forløb, herunder anbefaling af eventuelle hjælpemidler. Udredningen vil indgå i sagsbehandlingen. Afhængig af forløbet hos Kommunikationscentret, vil du afprøve hjælpemidlet under udredningen, og i nogle tilfælde får du hjælpemidlet med hjem, til afprøvning over en længere periode.

3. Afprøvning eller udredning?

Afprøvning

Hvis du bliver indkaldt til afprøvning, vil du blive indkaldt direkte af leverandøren. Afhængig af hvilket hjælpemiddel der er tale om, vil afprøvningen ske enten i dit hjem eller hos leverandøren, og du vil få lov til at afprøve hjælpemidlet på stedet. Herefter vil Visitationen modtaget en kort afprøvningsrapport fra leverandøren, som vil blive indgå i sagsbehandlingen. Afprøvninger hos leverandøren sker oftest inden for 14 dage efter henvisningen fra Visitationen.

Udredning

Hvis du bliver henvist til udredning hos et kommunikationscenter, vil du blive kontaktet direkte af Kommunikationscentret for aftale om udredningsforløbet. Efter udredningen fremsender Kommunikationscentret en udredningsrapport med anbefaling om det videre forløb, herunder anbefaling af eventuelle hjælpemidler. Udredningen vil indgå i sagsbehandlingen. Afhængig af forløbet hos Kommunikationscentret, vil du afprøve hjælpemidlet under udredningen, og i nogle tilfælde får du hjælpemidlet med hjem, til afprøvning over en længere periode.

4. Du vil modtage en afgørelse

Det er Visitationen som træffer afgørelse om hvorvidt hjælpemidlet kan bevilges. Indstillinger fra både leverandører og Kommunikationscentrene er vejledende og anbefalinger. Du kan derfor godt opleve, at afprøve et produkt, som der ikke kan bevilges tilskud til.

4. Du vil modtage en afgørelse

Det er Visitationen som træffer afgørelse om hvorvidt hjælpemidlet kan bevilges. Indstillinger fra både leverandører og Kommunikationscentrene er vejledende og anbefalinger. Du kan derfor godt opleve, at afprøve et produkt, som der ikke kan bevilges tilskud til.

Godt at vide før du søger

Det er en forudsætning, at du har en varig nedsat funktionsevne, og at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af dit kommunikationshandicap i din dagligdag.

Bemærk, at børn og unge under 18 år ikke selv kan søge om et hjælpemiddel. Det skal en forælder med forældremyndighed eller værge gøre.

Det er servicelovens paragraf 112, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælpemidler.

Et kommunikationshjælpemiddel kan fx være:

  • Bogstavstavler eller kommunikationsbøger
  • Kommunikatorer (fx Speakout)
  • Særlige kommunikationsprogrammer herunder syntetisk tale og ordforslagsprogrammer
  • Særligt betjeningsudstyr til computere som mus erstatninger, skærmtastaturer, forstørrelsesprogrammer, scanningsprogrammer og øjenstyringsudstyr
  • Høretekniske hjælpemidler
  • Optiske hjælpemidler

Hvis du har en væsentlig synsnedsættelse og har behov for hjælpemidler som kan afhjælpe dette, kan du søge Visitationen om optiske hjælpemidler. Inden du søger om optiske hjælpemidler, er det en fordel at få foretaget en synsprøve hos en optiker eller øjenlæge, for afklaring af om du skal have korrigerende briller/linser.

Økonomisk støtte som pensionist
Nogle folkepensionister og førtidspensionister har mulighed for at søge udvidet helbredstillæg. I særlige tilfælde kan du som borger søge kommunen om økonomisk hjælp, hvis du står i en vanskelig situation.

Har du behov for briller, kontaktlinser eller øjenproteser, kan du søge hos kommunen, hvis du lever op til en af forudsætningerne.

De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Hvis du har en væsentlig hørenedsættelse og har behov for hjælpemidler, som kan afhjælpe dette, kan du søge Visitationen om supplerende høretekniske hjælpemidler, som kan opkobles til dine høreapparater. Inden du søger om høretekniske hjælpemidler, skal du have afklaret om dine høreapparater er justeret til din hørenedsættelse, eller om der er andre årsager til, at høreapparaterne ikke kompensere fuldt ud for høretabet, det kan f.eks. være propper af ørevoks, tab af hørefunktionen mm. Du kan henvende dig til en ørelæge eller leverandøren af dine høreapparater for afklaring af om der er andre årsager til, at dine høreapparater ikke kompenserer fuldt ud for dit høretab.

Høretekniske hjælpemidler kan f.eks. være forstærkertelefon eller teleslynge til lydoverførelse af lyden fra tv eller radio til høreapparaterne.

Fjernbetjening og hjælpemiddel til telefoni udleveres fra den offentlige leverandør, hvor du har fået udleveret dit høreapparat.

Har du brug for et høreapparat, kan du læse om dine muligheder på Region Hovedstadens hjemmeside.

Bemærk: Folkepensionister og førtidspensionister efter den gamle ordning kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen i forbindelse med deres helbredstillæg. Læs mere om helbredstillæg.

Læs mere om

Kontakt

Kommunikationshjælpemidler

Stiager 2
3500 Værløse
Hjaelpemidler.kommunikation@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback