Skip til hoved indholdet

Borgerrådgiver

Som borger i Furesø kan du henvende dig til borgerrådgiveren for at få hjælp og vejledning, hvis du oplever problemer i dialogen med kommunen.

Sommerferie

Borgerrådgiveren holder ferie i uge 29 og 30.

Vibeke Krohn er Furesø Kommunes borgerrådgiver. Hun kan hjælpe og vejlede dig, hvis du ikke er tilfreds med Furesø Kommunes behandling af din sag. Borgerrådgiveren er uvildig og har tavshedspligt efter gældende lovgivning. 

Her møder du borgerrådgiveren:

 • På Furesø Rådhus efter aftale

Se kontaktoplysninger og telefontider i den lilla kontaktboks nederst på siden

Om rådgivningen

Borgerrådgiveren kan bl.a. hjælpe med at vurdere om:

 • kommunen har behandlet din sag rigtigt
 • medarbejdernes optræden og betjening har været passende i forhold til situationen
 • kommunen løser sine praktiske opgaver som loven beskriver det (på områderne inden for eksempel ældrepleje, undervisning i skolerne, børnepasning i institutionerne osv.)
 • kommunen diskriminerer
 • kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe dig med, at:

 • få ændret en afgørelse, som kommunen har truffet
 • klage over sager, som andre klageinstanser tager sig af
 • klage over sager, der er sendt til ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
 • klage over politiske beslutninger, for eksempel serviceniveau
 • behandle henvendelser vedrørende forhold, som er ældre end 1 år. I særlige situationer kan borgerrådgiveren dog vurdere, at der er grundlag for at realitetsbehandle henvendelsen, selvom forholdet er mere end 1 år gammel.  

Borgerrådgiveren kan heller ikke gå ind i sager om privatretlige forhold eller i sager om medarbejderes ansættelsesforhold i kommunen.

Hvis du har skrevet til borgerrådgiveren, får du som udgangspunkt en skriftlig kvittering inden for fem arbejdsdage. Det betyder ikke nødvendigvis, at borgerrådgiveren har kigget på og færdigbehandlet din henvendelse inden for fem arbejdsdage.

I perioder med ferie eller sygdom kan kvitteringen og behandlingen komme senere.

For at behandle din henvendelse/klage, registrerer borgerrådgiveren oplysninger om dig i det digitale sagsbehandlingssystem (for eksempel dit navn og din adresse og andre oplysninger du måtte have forsynet mig med). Derfor har du nogle rettigheder efter EU's databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Du har ret til at få at vide

 • Hvilke oplysninger borgerrådgiveren har modtaget om dig og brugt i sagsbehandlingen,
 • Hvor borgerrådgiveren har oplysningerne fra (hvis de ikke kommer fra dig selv).
 • Du har også ret til at se oplysningerne.
 • Du har ret til at bede om, at borgerrådgiveren retter eller sletter oplysninger. hvis du mener, de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og borgerrådgiveren har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Borgerrådgiverens indsamling af oplysninger

Borgerrådgiveren registrerer som udgangspunkt navn og adresse på alle, som henvender sig/klager til borgerrådgiveren, i det elektroniske register.

Borgerrådgiveren registrerer også i et vist omfang personer, som er omtalt i en klage.

Ofte har borgerrådgiveren brug for flere oplysninger end dem, der modtages med henvendelsen/klagen. Derfor beder borgerrådgiveren enten den borger der henvender sig (klageren) eller Furesø Kommunes forvaltning om at sende det skriftlige materiale, der findes i sagen. 

Nogle af de oplysninger, borgerrådgiveren behandler om dig kan være fortrolige eller følsomme.

Du skal vide, at borgerrådgiveren i Furesø Kommune har tavshedspligt.

Borgerrådgiveren behandler oplysningerne som led i arbejdet med at rådgive og vejlede borgere samt arbejdet med at føre tilsyn med og vejlede Furesø Kommunes forvaltning.

Grundlaget for registrering og behandling af oplysninger er databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens S 6, stk. 1 og 7, stk. 1.

Opbevaring og offentliggørelse

Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at løse opgaverne som borgerrådgiver.

Enkelte sager kan blive gengivet i borgerrådgiverens årlige beretning til byrådet. Gengivelsen vil dog ske anonymiseret - det vil sige, at navne og andre oplysninger, som kan afsløre klagerens identitet over for udenforstående, fjernes.

Dataansvarlig, klagemulighed og databeskyttelsesrådgiver

Furesø Kommune (repræsenteret ved borgerrådgiveren) er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger i denne sag. Du kan til enhver tid klage over behandlingen til Datatilsynet, som påser overholdelse af databeskyttelses­reglerne.

Furesø Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver kommunen.

Følsomme eller fortrolige personoplysninger – til borgerrådgiveren, databeskyttelsesrådgiver eller kommunen i øvrigt – anbefaler vi, at du sender sikkert via Digital Post.

Borgerrådgiver Vibeke Krohn er uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor hun afsluttede sin uddannelse i 2000.

Vibeke har mange års erhvervserfaring fra bl.a. Ankestyrelsen og kommunerne. I sine ansættelser som jurist og faglig leder har Vibeke haft et særligt fokus på at sikre, at myndighederne træffer korrekte juridiske afgørelser i et sprog, som borgerne skal kunne forstå.

Derudover har Vibeke arbejdet for at sikre, at borgerne bliver medinddraget i sagsbehandlingen, og at borgerne føler sig set, hørt og forstået, i kommunikationen med kommunen

Mød Furesø Kommunes borgerrådgiver

Kontakt

Borgerrådgiver

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback