Skip til hoved indholdet

Klagemuligheder

Hvis du mener, der er sket fejl eller begået misforståelser i en sag, har du normalt mulighed for at klage. Hvem du skal klage til afhænger af, hvad og hvem du ønsker at klage over.

Eksempler på klagemuligheder

Hvis du oplever fejl i dit møde med sundhedsvæsenet, fx i forbindelse med din pleje eller behandling i såvel kommune, på hospital og hos praktiserende læge, så kan du indberette dem som en utilsigtet hændelse. Så hjælper du os med at skabe et bedre sundhedsvæsen.

Mange borgere er i kontakt med Furesø Kommune i forbindelse med pleje og behandling. Som oftest går det godt, men indimellem forløber plejen eller behandlingen af borgeren ikke som forventet, og der kan opstå en utilsigtet hændelse.

En utilsigtet hændelse er en hændelse, hvor der enten skete en fejl eller kunne være sket en fejl som var skadevoldende. Hændelsen skyldes ikke patientens /borgerens sygdom. Eksempler på utilsigtede hændelser:

  • forkert dosis medicin
  • forsinket pleje eller behandling grundet bortkomne blodprøver eller henvisninger der ikke er nået frem
  • fald grundet vådt gulv eller forhindringer

Utilsigtede hændelser sker som følge af, at mennesker arbejder sammen i komplekse organisationer og med komplicerede funktioner. ”Det er menneskeligt at fejle, men forkert ikke at lære af det”.

Indrapportering

Hvis du eller dine pårørende oplever en fejl eller udsættes for en risiko for fejl, er det vigtig, at du eller dine pårørende indberetter disse hændelser, således at medarbejderne i sundhedsvæsenet kan lære af dem.

Rapporter utilsigtet hændelse

Hvis du kommer til skade på et offentligt areal, fordi der er store huller eller andre store ujævnheder i belægningen, kan du søge erstatning fra kommunen.

Du skal sende en skriftlig anmeldelse med følgende oplysninger:

  • Navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
  • Dato og tidspunkt for uheldet
  • Det nøjagtige skadested
  • Hvordan skete uheldet
  • Hvilken skade er sket – materiel eller personskade
  • Optag og medsend gerne foto af skadestedet

Husk - erstatningskrav skal dokumenteres med kvittering eller lignende.

Borgers anmeldelse om skade sket på offentlig vej, fortov eller område (august 2018)

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback