Vil du starte et privat dagtilbud?

Så skal du være opmærksom på Furesø Kommunes kravspecifikationer for private daginstitutioner 0-6 år som kan rekvireres ved henvendelse i Center for Dagtilbud og Skole.

Takster og tilskud i dag- og fritidstilbud

Takster for dag- og fritidstilbud, økonomisk friplads og søskendetilskud.

Skriv dit barn op til en plads i dagtilbud

Opskrivning til venteliste, udmeldelse af dagtilbud eller FFO, pasningsgaranti med mere

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000