Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Dagtilbud, skole og unge Dagtilbud Pladsanvisning

Pladsanvisning

På denne side kan du skrive dit barn op til en plads i dagtilbud, dagpleje eller FFO. Det er også her, du udmelder dit barn. Du kan endvidere læse om kommunens visitationsregler.

Regler for opskrivning, venteliste, pasningsgaranti, søskende med mere

Når du vil skrive dit barn på venteliste til en plads i dagtilbud, skal du gøre det via Den Digitale Pladsanvisning. Anciennitet tildeles fra den dato, pladsanvisningen modtager ansøgning. Opskrivning kan ske fra barnets fødsel. Når barnet er indmeldt i vuggestue/dagpleje, vil barnet få anciennitet fra to års fødselsdagen ved opskrivning til børnehave.

Tilflyttere får anciennitet fra den dato ansøgningen modtages i kommunen. Opskrivning til en plads i Furesø kommune kan ske, når man kan dokumentere tilflytning. Det er en forudsætning, at barnet har folkeregisteradresse i kommunen for at få anvist en plads.

Pasningsgarantien i Furesø Kommune er to måneder. De to måneder beregnes fra opskrivning eller behovsdato, hvis denne er senere end to måneder fra opskrivning.

Pasningsgarantien gælder til en plads i et dagtilbud i Furesø Kommune, men vi kan ikke garantere en plads i et prioriteret dagtilbud. Siger du nej til en garantiplads, kan pasningsgarantien ikke sættes på igen.

Hvis tilbuddet om en garantiplads gives i første prioriterede dagtilbud og accepteres, lukkes ansøgningen om plads. Det betyder, at barnet ikke længere står på venteliste.

Hvis dit barn tildeles en plads på pasningsgarantien i et ikke-prioriteret dagtilbud, som accepteres, kan man vælge at blive på venteliste til de prioriterede dagtilbud. For at forblive på ventelisten skal der aktivt vælges ”accepter og bliv på venteliste”, hvis der kun vælges ”accepter” kan barnet kun komme tilbage på ventelisten ved en ny opskrivning.

Søskende søges så vidt muligt optaget i samme dagtilbud.

Plads kan tilbydes den 1. eller den 16. i en måned. Vi indskriver ikke børn i sommerferieperioden til start den 16. juli. Det skal sikre, at alle børn får en god og tryg start i deres nye dagtilbud, hvor der kan tilknyttes faste og kendte voksne til den enkelte barn og dets forældre.

Pladstilbuddet skal besvares inden fem dage på Den Digitale Pladsanvisning, ellers bliver tilbuddet lukket. Dagtilbuddet bliver fjernet fra prioriteringsliste, hvis tilbuddet ikke bliver besvaret, eller der svares nej tak.

Hvis tilbud om plads til første prioritet accepteres, lukkes ansøgningen om plads. Det betyder at barnet ikke længere står på venteliste.

Hvis barnet bliver tilbudt et af de andre prioriterede dagtilbud (prioritet 2-5), kan man sige ”ja tak” og vælge at blive på venteliste til sin første prioritet, men kun til første prioritet. For at forblive på ventelisten skal der aktivt vælges svar ”accepter og bliv på venteliste”. Vælges der kun ”accepter” kan man kun komme tilbage på ventelisten ved en ny opskrivning.

Hvis barnet bliver tilbudt et af de prioriterede dagtilbud, og man siger ”nej tak”, lukkes dette ønske og kan ikke sættes på igen uden en ny opskrivning.

Tilbud om plads kan afslås med ny behovsdato max to gange, herefter bliver ansøgningen lukket.
Vær opmærksom på selv at rykke behovsdatoen inden modtagelse af tilbud om plads, det vil sige senest fem måneder inden behovsdato.

Hvis man fortryder en accepteret plads, skal denne opsiges med en måneds varsel, opsiges pladsen med mindre end en måneds varsel, betales der for den måned.

Udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning med en måneds varsel til den 30./31. eller 15. i en måned. Du finder linket til den digitale pladsanvisning nederst på siden.

Kommunen kan dispensere fra gældende visitationsprincipper, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til barnets tarv.

Furesø Kommune ordner det administrative, når børn fx skal flytte fra daginstitution til folkeskole. Når der flyttes fra kommunalt tilbud til privat tilbud er det forældrenes opgave selv at melde sig ud af det kommunale tilbud og ind i det private. Sker udmelding fra det kommunale system ikke, står barnet stadig som indskrevet i Furesø Kommunes tilbud, selv om man har fået plads i et privat tilbud, og der skal betales for pladsen.

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne betyder, at alle børn kan få plads i en dagpleje, vuggestue eller børnehave i den kommune, deres forældre ønsker, uanset om familien bor i kommunen eller ej. En kommune kan vælge at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis kommunen ikke kan opretholde pasningsgarantien. 
Furesø Kommune har lukket for ventelisten for børn, der ikke har bopæl i kommunen.,

Hvis du vil flytte til Furesø Kommune

Har du planer om at flytte til Furesø Kommune, kan du få skrevet dit barn på ventelisten fra det tidspunkt flytningen er registreret hos folkeregisteret. Hvis du allerede inden selve flytningen kan dokumentere, at du flytter til Furesø Kommune på et senere tidspunkt (f.eks. ved en lejekontrakt, købsaftale eller lignende), kan du skrive dit barn på venteliste før tilflytningen. Du skal blot medsende en kopi af dokumentationen sammen med din ansøgning om optagelse på ventelisten.

Dit barn får anciennitet fra den dato, din ansøgning modtages i Pladsanvisningen. Du kan skrive dit barn på ventelisten via den Digitale Pladsanvisning i topbjælken.

Du kan beholde dit barns plads når du flytter

Reglerne om frit valg over kommunegrænserne gør det muligt, at beholde dit barns institutionsplads i Furesø Kommune, selvom I fraflytter. Vær dog opmærksom på, at forældrebetalingen kan ændre sig.

Egenbetaling for dagtilbud/dagpleje i anden kommune

Det er bopælskommunen, der skal opkræve forældrebetalingen på udførerkommunens vegne.  Der kan være stor forskel i egenbetalingen i den gamle kommune og den nye kommune. Er du i tvivl om, hvor meget du skal betale efter flytningen, skal du kontakte din nye bopælskommune.

Egenbetaling for SFO i anden kommune

Går barnet i SFO, opkræves den dyreste takst.

Søskendetilskud og økonomisk friplads

Eventuelle søskendetilskud og økonomisk friplads beregnes i forhold til bopælskommunens takst. Man kan ikke få søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud af den mellemkommunale difference.

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Læs også

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback