Skip til hoved indholdet

Lukkedage og ferielukning i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage og holder derudover ferielukket i to uger i sommerferien.

Ferie- og lukkedage i dagtilbud

I 2024 er der 8 lukkedage, da den 31. december falder på en hverdag.
 1. mandag den 25. marts 2024 (før påske)
 2. tirsdag den 26. marts 2024 (før påske)
 3. onsdag den 27. marts 2024 (før påske)
 4. fredag den 10. maj 2024 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
 5. mandag den 23. december 2024
 6. fredag den 27. december 2024
 7. mandag den 30. december 2024
 8. tirsdag den 31. december 2024

Udover ovenstående kommunalt fastsatte lukkedage er dagtilbud altid lukket på følgende datoer:

 • den 5. juni (grundlovsdag)
 • den 24. december (juleaftensdag)

Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender – ikke som hverdage, og der tilbydes derfor ikke alternativ pasning.

Sommerferielukning

I 2024 er der desuden ferielukket fra og med mandag den 15. juli - 28. juli 2024 (ugerne 29 & 30). 


I 2025 er der 8 lukkedage, da den 31. december falder på en hverdag.

 1. mandag den 14. april 2025 (før påske)
 2. tirsdag den 15. april 2025 (før påske)
 3. onsdag den 16. april 2025 (før påske)
 4. fredag den 30. maj 2025 (dagen efter Kristi himmelfartsdag)
 5. fredag den 6. juni 2025 (dagen efter Grundlovsdag)
 6. mandag den 29. december 2025
 7. tirsdag den 30. december 2025
 8. onsdag den 31. december 2025

Udover ovenstående kommunalt fastsatte lukkedage er dagtilbud altid lukket på følgende datoer:

 • den 5. juni (grundlovsdag)
 • den 24. december (juleaftensdag)

Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender – ikke som hverdage, og der tilbydes derfor ikke alternativ pasning.

Sommerferielukning

I 2025 er der desuden ferielukket fra og med mandag den 14. juli - 27. juli 2024 (ugerne 29 & 30). 

I 2026 er der 8 lukkedage, da den 31. december falder på en hverdag.

 1. fredag den 2. januar
 2. mandag den 30. marts 2026 (før påske)
 3. tirsdag den 31. marts 2026 (før påske)
 4. onsdag den 1. april 2026 (før påske)
 5. mandag den 28. december 2026
 6. tirsdag den 29. december 2026
 7. onsdag den 30. december 2026
 8. torsdag den 31. december 2026

Udover ovenstående kommunalt fastsatte lukkedage er dagtilbud altid lukket på følgende datoer:

 • den 5. juni (grundlovsdag)
 • den 24. december (juleaftensdag)

Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender – ikke som hverdage, og der tilbydes derfor ikke alternativ pasning.

Sommerferielukning

I 2026 er der desuden ferielukket fra og med mandag den 13. juli - 26. juli 2024 (ugerne 29 & 30). 

På de 7 (8) lukkedage samt i de to uger, hvor der holdes ferielukket, vil der blive tilbudt nødpasning i ét dagtilbud i kommunen.

Ved akut opstået pasningsbehov på ferie- eller lukkedage kontakt dagtilbudogskole@furesoe.dk

Udover de centralt fastsatte lukkedage kan det enkelte dagtilbud i samarbejde med bestyrelsen fastlægge en lukkedag pr. skoleår. Lukkedagen skal bruges til pædagogisk udvikling i medarbejdergruppen. Såfremt dit dagtilbud vælger at holde en lokalt fastsat dag, vil det fremgå af institutionens hjemmeside mindst 6 måneder i forvejen.

Som et led i Budgetaftalen for 2008 blev det besluttet, at Furesø Kommunes dagtilbud skulle have 5 årlige lukkedage (dog 6 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag).

Efterfølgende er det som led i Budgetaftalen for 2020 blevet besluttet, at der skal være yderligere to årlige lukkedage på dagtilbudsområdet. Det vi sige, at der på dagtilbudsområdet er i alt 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag).

Endvidere er der som led i Budgetaftalen for 2023 besluttet, at der skal være to ugers sommerferielukket i dagtilbuddene. De to ferieuger skal ligge midt i skolernes sommerferie.

Principper for de kommunalt fastlagte lukkedage vedtaget:

 • Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35 % af børnene
 • Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage
 • På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud

Disse principper gælder fortsat, og forvaltningen er bemyndiget til at placere lukkedage i dagtilbud og FFO’er med afsæt i principperne.


Principper for lukkedage jf. Kommuneaftalen

Udover de kommunalt fastsatte lukkedage er dagtilbud og FFO’er, som følge af Kommuneaftalen, altid lukket på følgende datoer: den 5. juni (grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag). Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender – ikke som hverdage og der skal derfor ikke tilbydes alternativ pasning.

KL følger op på, at kommuners lukkedage i dagtilbud og fritidstilbud ikke placeres på løsrevne dage, men i forbindelse med helligdage og lignende.

Placeringen af lukkedage

Der hvor det ikke er muligt eller hvor der ikke er kalendermæssige oplagte muligheder for at placere lukkedagene i henhold til ovenstående principper, foreslår forvaltningen af lukkedage placeres i tilknytning til juleferien. Formålet med at placere eventuelt resterende lukkedage i tilknytning til juleferien er at reducere energiforbruget til lys og varme i den mørke og kolde tid, og muliggøre en længere nedlukning af dagtilbuddenes og FFO’ernes bygninger og faciliteter.

Placeringen af sommerferieugerne i dagtilbud og FFO

De to sommerferieugers placering på tværs af dagtilbuds- og FFO-området skal koordineres, så det er de samme uger der holdes lukket. Dette af hensyn til de forældre og medarbejdere, som har børn i kommunens dagtilbud og FFO’er. De to lukkeuger i dagtilbud og FFO placeres midt i skolernes sommerferie, og tager afsæt i principperne for skoleferierne, som indebærer, at:

 • Elevernes sommerferie begynder med første feriedag den sidste lørdag i juni, og fredagen før bliver sidste skoledag (dette er lovbestemt i Folkeskoleloven og gælder alle landets folkeskoler).
 • Elevernes sommerferie er på 6 uger.
 • I Furesø Kommune er det vedtaget, at der på et skoleår skal være 200 skoledage og at en enkelt skoledag mellem to fridage så vidt muligt skal undgås. Yderligere overskydende fridage placeres i tilknytning til andre fridage/weekender. Afhængigt af hvordan sommerferiens lovbestemte start og helligdage m.m. falder i året, er det forskelligt hvor mange af de sidstnævnte ”yderligere overskydende fridage”, der skal placeres i skoleårets feriekalender. Disse kan placeres i tilknytning til sommerferien.

Skolernes sommerferie ligger således ikke på bestemte ugenumre og ugenumrene kan variere fra år til år.

Den sidste uge i skolernes sommerferie er en arbejdsuge for alle skolernes medarbejdere, hvor lærere og pædagoger sammen planlægger det kommende skoleår. Af hensyn til at kunne sikre alle medarbejdere i FFO’erne muligheden for at kunne holde tre sammenhængende ugers ferie i sommerferien placeres de to lukkeuger i dagtilbud og FFO midt i skolernes sommerferie (dvs. den 3. og 4. uge i skolernes sommerferie).

Alternativ pasning i lukkeugerne i sommerferien

 • På dagtilbudsområdet tilbydes alternativ pasning i to dagtilbud i kommunen (hhv. Farum og Værløse).
 • På FFO-området tilbydes alternativ pasning til børn i FFO 1. Den alternative pasning samles på en af kommunens FFO’er.

Se også

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback