Skip til hoved indholdet

Espebo Børnecenter

Espebo Børnecenter er en selvejende aldersintegreret institution i Furesø Kommune

Om Espebo Børnecenter

Espebo er et sted, hvor vi mødes. Vores værdigrundlag bygger på et menneskesyn, om at alle børn skal mødes ligeværdigt. De skal være ligeværdige i fællesskabet. Igennem pædagogiske rammer skaber vi muligheder for, at alle børn kan indgå i fællesskaber.

Espebo Børnecenter rummer mange forskellige nationaliteter og vi ser styrken i forskellighed. Dette afspejles i vores fordeling af børn på stuerne samt diversiteten i personalegruppen og vores pædagogiske grundlag.

Vi arbejder med indretning indendørs på stuerne og i vores alrum, så børnene kan udfordres og stimuleres i omgivelser, der tilgodeser børnenes udviklingspotentiale.

Legepladsen er delt op i vuggestue og børnehave med mulighed for at kunne gå på opdagelse på hele legepladsen. Børnene bevæger sig rundt, som de vil. De skal have mulighed for at kunne undersøge deres omverden uden begrænsninger. Børnene, store og små mødes og leger på tværs af stuer og alder.

Legepladsen er bygget i november 2020 og indrettet med legemiljøer, der på forskellige måder kan stimulere og inspirere børnene til egne initierede lege, samt udfordre og understøtte børnenes udvikling.

Vi er en institution med mange traditioner, som vi værner om. I årets løb afholdes der flere tilbagevendende sociale arrangementer, hvor børnenes familier indbydes.

I april fejrer vi Espebos fødselsdag med klovneri og lagkagebord. I juni holder vi sommerhygge for børn, forældre og personaler.
I november har vi fest, hvor alle børn optræder for forældre med efterfølgende fælles buffet.

I december går de ældste børn Lucia for forældre og søskende.

Vi ønsker, at barnet oplever en helhed mellem hjemmet og Espebo som et større sammenhængende fællesskab, hvor samarbejdet mellem personale, forældre og bestyrelse prioriteres højt.

At vi er en selvejende institution giver os mulighed for, at nye pædagogiske ideer får lov at vokse frem blandt de voksne, som er tættest på barnet. Det giver de bedste forudsætninger for at medtænke alle aspekter ved det enkelte barn i fællesskabet, således at hvert pædagogisk tiltag har det bedst mulige grundlag for at blive en succes.

At vi er en selvejende institution giver os mulighed for at have et tæt og godt samarbejde imellem personale og forældre (repræsenteret ved en forældrebestyrelse), hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Dette betyder, at der tidligt i et forløb kan være en konstruktiv og betydningsfuld dialog omkring de forskellige tiltag, der vedrører dagligdagen og udviklingen i institutionen.

Det tilsigtes, at personale og forældre oplever, at vi i fællesskab har et mål om at give Furesøs børn en hverdag i et trygt og udviklende dagtilbud. Igennem vores pædagogiske arbejde skal børnene have en følelse af at høre til og deltage i en dagligdag som er identitetsskabende og karakterdannende. Vi sørger herved for, at børnene oplever at være deltagere i det gode børneliv.

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.

Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Espebo Børnecenter:

Tilsynsrapport Espebo 2022

Tilsynsrapport Espebo 2021

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Espebo Børnecenter

Ryetvej 157
3500 Værløse

Åbningstider

Dagtilbudsleder

Tine Sterup
7216 4091
tist@furesoe.dk 

Direkte kontakt til stuerne

Vuggestuen:

Blåmejsen 72 16 51 69

Sommerfuglen 72 16 38 61

Mariehønen 72 16 51 54

 

Børnehaven:

Egernet 72 16 45 96

Guldsmeden 72 16 43 23

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback