Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Dagtilbud, skole og unge Dagtilbud Kommunale dagtilbud Integrerede institutioner Børnehuset Egetræet

Børnehuset Egetræet

Et børnehus med overskud, nærværende voksne og nysgerrige børn. Vi har både familiestuer og traditionelle vuggestuer og børnehavestuer.

Om Børnehuset Egetræet

Børnehuset Egetræet er et 0-6-års dagtilbud. Der er i alt 7 stuer, fordelt på 2 adresser som er beliggende 100 meter fra hinanden.

På Skovlinien 23, der i daglig tale kaldes Skovstjernen, er der 2 vuggestue-stuer (0-3 år), 2 børnehavestuer (3-6 år) og en familiestue (0-6 år), mens der på Tornekrogen 64, der i daglig tale kaldes KolleKolle, er 2 familiestuer (0-6 år).

Det særlige ved familiestuerne handler blandt andet om, at børnene kan have hele deres dagtilbudstid på samme stue – og derved springe overgangen mellem vuggestue og børnehavestue over. Desuden at søskende kan være på samme stue og at de yngste lærer af de ældste mens de ældste lærer at vise hensyn.

I Egetræet er vi én personalegruppe; én ledelse og et fælles pædagogisk grundlag. Det pædagogiske grundlag kan der læses mere om under Egetræets pædagogiske læreplan, der godt nok er under revision, men udemærket kan læses som baggrundsviden.

Der er 28 pædagogiske medarbejdere hvoraf over halvdelen er uddannede pædagoger, 2 er PAU-uddannede mens de resterende er dygtige pædagogmedhjælpere. Desuden er der 2 køkkenmedarbejdere og en dagtilbudsleder.

 

Plads i Egetræet:

Det er pladsanvisningen i Furesø, der tilbyder forældre plads til deres barn. Pladsanvisningen administrerer ud fra at Egetræet er ét dagtilbud. Således har pladsanvisningen hverken indsigt i, hvilke stuer der er på hvilken adresse, eller hvilken stue der har en given plads.

Når I som familie er tilbudt en plads i Egetræet, er I velkomne til at kontakte dagtilbudslederen for at høre hvilken stue pladsen er på. Hvis I som forældre har et særligt ønske til hvilken stue jeres barn tilknyttes, så lad os endelig tale sammen om det, men I må være forberedt på, at det ikke er sikkert at ønsket kan gå i opfyldelse.

Det er Egetræet, ikke pladsanvisningen, der med faglig indsigt og viden om kapacitet og kerneopgave, næsten et helt år forud beslutter hvilken stue barnet bliver tilknyttet.

 

Mad:

I Egetræet er der forældrebetalt frokostordning, hvilket betyder at køkkenmedarbejderne tilbereder og anretter frokostmåltidet. Derudover er der en morgen -og en eftermiddags-snack, der har til formål at stille børnenes sult, hvilket er noget andet end barnets oplevelse af mæthed.

Maden, der tilberedes fra ”bunden”, er 95% økologisk. Egetræets ambitiøse madvision har været implementeret de sidste par år og blev evalueret af forældrebestyrelsen i foråret 2023. I korthed er forældregruppen i Egetræet meget tilfredse med madvisionen og den forældrebetalte frokostordning. Egetræets sukkerpolitik indgår i madvisionen. Med afsæt Furesøs Mad- og Måltidsstrategi, viden om ernæring, pædagogik og sundhed – samt skelen til nogle af Egetræets traditioner om højtider og fællesskaber, har forældrebestyrelsen aftalt at sukkerpolitikkens del af madvisionen skal gendrøftes. 

Læs eventuelt mere om Furesø Kommunes skoler og dagtilbuds 'Mad og måltidsstrategi' her:
Mad- og måltidsstrategi | Furesø Kommune (furesoe.dk)

 

”Arbejdsmiljø” og arbejdsmiljø:

Det gode ”Arbejdsmiljø” for børn og arbejdsmiljøet for medarbejderne er afgørende for trivsel og virkelyst. Derfor er det meget glædeligt, at Egetræets 2 seneste pædagogiske tilsyn er så flotte, med så få anbefalinger og ingen påbud. Desuden at arbejdstilsynets besøg i foråret 2023 medførte en rapport uden nogen form for anbefalinger, anmærkninger eller påbud.

Egetræet ligger i Værløse.

Børnehuset Egetræet er et stort læringsmiljø, beliggende i naturskønne omgivelser. Tæt på skoven, tæt på Lillestjernen/Syvstjerneskolen og tæt på bymidtens muligheder.

Der er store og attraktive legepladser, som supplerer det indendørs læringsmiljøs mange legezoner – alle som én med en bevidst pædagogisk tanke bag.

Egetræet har en sund økonomi og er et af Værløses større børnehuse. Både ift. de fysiske forhold, antallet af stuer, antallet af børn og antallet af medarbejdere. Det giver stærke forudsætninger for at tilpasse resurserne hensigtsmæssigt ift. børnenes behov, udvikling, læring og trivsel. Samtidig giver det gode forudsætninger for at kompetenceudvikle medarbejderne, således at det høje faglige niveau kan følge med tid og kerneopgave.  

I Egetræet ved vi hvor vigtigt det er, at både børn og forældre oplever tryghed i hverdagen – måske særligt i opstartsfasen. Forældre er velkommen til at aftale besøg inden opstart. På den måde kan vi fra starten planlægge et trygt forløb.

Personalet, fra stuen hvor det nye barn starter, ringer 2-3 uger før opstartsdatoen. Hvis I som forældre ikke har hørt fra Egetræet 2 uger før opstart, så kontakt endelig dagtilbudslederen så der kommer styr på det. Opstartsperioden aftales med stuen. Erfaringen er, at forældre til et vuggestuebarn typisk bør afsætte to uger til opstarten, mens forældre til et børnehavebarn bør afsætte ca. en uge. Egetræet anbefaler at forældre har mulighed for at tage fleksible arbejdsdage/frihed under opstartsperioden.

2-4 måneder efter at barnet er startet, tilbydes forældre en samtale om hvordan barnet er faldet til i de nye omgivelser.  

Egetræet har tradition for en aktiv forældrebestyrelse, som har reel medindflydelse på børnenes hverdag.

Der er valg til forældrebestyrelsen i maj måned. Forældrebestyrelsen afholder 4-6 møder om året. Der er 2 medarbejderrepræsentanter og dagtilbudslederen er sekretær. På møderne drøftes emner og forhold om Egetræets indhold, rammer og vilkår på et generelt niveau. Disse drøftelser kan føre til fornyet politik for Egetræet. En repræsentant fra forældrebestyrelsen deltager endvidere i Furesøs 2-3 årlige samrådsmøder.

Forældrebestyrelsen er også behjælpelig, hvis I som forældre har lyst til at henvende jer med spørgsmål eller gode ideer til forældrebestyrelsesarbejdet. Enhver forældre er også velkommen til at tage kontakt til dagtilbudslederen hvis noget er uklart, ideer skal spredes eller spørgsmål stilles.

Forældrebestyrelsen har eksempelvis været med til at beslutte, at en del af budgettet skal gå til at understøtte børnenes udendørs rammer og været med til arbejde for etablering af det nye køkken. Der drøftes endvidere madvisioner og rekrutteringsudfordringer mm. Forældrebestyrelsen planlægger forældrearbejdsdage og børnefotografering og deltager i ansættelsessamtaler når det er muligt.

Egetræets forældrebestyrelse har udformet en måltidspolitik, som sætter en ambitiøs ramme for, hvilken rolle maden har i Egetræet.

Madvision For Egetræet

Besluttet af forældrebestyrelsen i Børnehuset Egetræet d. 07.11.2023.

Egetræets sukkerpolitik, revideret november 2023

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.
Børnehuset Egetræets kan læses her:

Egetræets pædagogiske læreplan 2023

Evaluering af pædagogisk læreplan Egetræet 2023

Center for Dagtilbud og Skole fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.
Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Børnehuset Egetræet:

Tilsynsrapport Egetræet 2022

Tilsynsrapport Egetræet 2021

Læs om rammerne for Tilsyn i dagtilbud

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Se flere videoer og søg ledige pædagogjobs

Vil du være vikar i dagtilbud?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Mere om børneområdet

Kontakt

Børnehuset Egetræet

Skovlinien 23 (Skovstjernen) og Tornekrogen 64 (Kollekolle)
3500 Værløse
egetraeet@furesoe.dk 

Ring til os

Åbningstider

Dagtilbudsleder Mikkel Rasmussen

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback