På baggrund af ønsker fra forældre, har en arbejdsgruppen bestående af forældre, en skoleleder og en områdeleder og medarbejdere fra forvaltningen udarbejdet en strategi for mad- og måltider på skole- og dagtilbudsområdet i Furesø Kommune.

Formålet med at udarbejde en sammenhængende strategi for mad- og måltid på skole- og dagtilbudsområdet er, at sikre kvaliteten af den mad, som børn og unge tilbydes i Furesø Kommunes dagtilbud, skoler og FFO-er, og af de rammer som maden indtages i.

Hovedvægten i strategien er:

  • Mad og måltider som sociale samlingspunkter

  • Fokus på sundhed, økologi og bæredygtighed

  • Fælles ansvar for børn, forældre og fagpersonale

Mad- og måltidsstrategien har været sendt i høring i bestyrelser og lokalråd, hvorefter strategien blev politisk godkendt i august 2015 og træder i kraft den 1. januar 2016.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: