Gå til sidens indhold

Mad og måltidsstrategi i Furesøs dagtilbud og skoler

Furesø Kommune har udarbejdet en Mad- og måltidsstrategi, som skal sikre kvaliteten af den mad, som børn og unge tilbydes i Furesø Kommunes dagtilbud, skoler og FFO'er, og af de rammer som maden indtages i.

På baggrund af ønsker fra forældre, har en arbejdsgruppen bestående af forældre, en skoleleder og en områdeleder og medarbejdere fra forvaltningen udarbejdet en strategi for mad- og måltider på skole- og dagtilbudsområdet i Furesø Kommune.

Formålet med at udarbejde en sammenhængende strategi for mad- og måltid på skole- og dagtilbudsområdet er, at sikre kvaliteten af den mad, som børn og unge tilbydes i Furesø Kommunes dagtilbud, skoler og FFO-er, og af de rammer som maden indtages i.

Hovedvægten i strategien er:

·         Mad og måltider som sociale samlingspunkter

·         Fokus på sundhed, økologi og bæredygtighed

·         Fælles ansvar for børn, forældre og fagpersonale

Mad- og måltidsstrategien har været sendt i høring i bestyrelser og lokalråd, hvorefter strategien blev politisk godkendt i august 2015 og træder i kraft den 1. januar 2016.

Del:
Menu