Tæt på 90 % af energibehovet til opvarmning af bygninger og varmt brugsvand i Furesø Kommune dækkes i dag af naturgas og fjernvarme. Naturgas dækker ca. 45 % af energibehovet, fjernvarme ca. 42 % og olie, elvarme og varmepumper godt 13 %.

Kort over kollektiv varmeforsyning i Furesø Kommune

På kortet nedenfor kan du se de godkendte fjernvarme- og naturgasområder, og du kan indtaste din adresse for at se, om din ejendom kan tilsluttes fjernvarmenettet.

Med afsæt i nationale og lokale klimamålsætninger samarbejder Furesø Kommune med de lokale fjernvarmeselskaber om en CO2-neutral energiforsyning, herunder fjernvarmeproduktion baseret på vedvarende energikilder.

Varmeplan 2022 viser, at der er et stort potentiale for at omstille eksisterende naturgasområder til miljørigtig fjernvarme, mens borgere og virksomheder i de øvrige områder skal kigge efter individuelle eller fælles lokale opvarmningsløsninger i form af varmepumper og jordvarmeanlæg.

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her: