Høje el- og varmepriser

Priserne på el og varme er langt højere, end vi er vant til. Det betyder, at dine regninger sikkert er større end normalt. Heldigvis kan du selv gøre…

Tæt på 90 % af energibehovet til opvarmning af bygninger og varmt brugsvand i Furesø Kommune dækkes i dag af naturgas og fjernvarme. Naturgas dækker ca. 45 % af energibehovet, fjernvarme ca. 42 % og olie, elvarme og varmepumper godt 13 %.

Kort over kollektiv varmeforsyning i Furesø Kommune

På kortet nedenfor kan du se de godkendte fjernvarme- og naturgasområder, og du kan indtaste din adresse for at se, om din ejendom kan tilsluttes fjernvarmenettet.

Med afsæt i nationale og lokale klimamålsætninger samarbejder Furesø Kommune med de lokale fjernvarmeselskaber om en CO2-neutral energiforsyning, herunder fjernvarmeproduktion baseret på vedvarende energikilder.

Varmeplan 2022 viser, at der er et stort potentiale for at omstille eksisterende naturgasområder til miljørigtig fjernvarme, mens borgere og virksomheder i de øvrige områder skal kigge efter individuelle eller fælles lokale opvarmningsløsninger i form af varmepumper og jordvarmeanlæg.

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her:

Energi i boligen

Vær opmærksom på, at din bolig kan være omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning

Du kan læse mere om tilslutningspligt og se, om din bolig er omfattet, her

BBR

Husk at rette din boligs oplysninger i BBR når du skifter varmeform.