Hvis du ønsker at omlægge din varmeforsyning eller energirenovere dit hus, kan du finde gode råd og vejledning på Energistyrelsens hjemmeside Spar Energi. Du kan også kontakte dem direkte for gratis og uvildig rådgivning på 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk. De kan bl.a. svare på dine spørgsmål om

 • Tilskud til energibesparelser i din bolig
 • Viden om varmepumper
 • Isolering af boligen
 • Udskiftning af olie- og gasfyr
 • Valg af håndværker eller rådgiver
 • Energirenovering når du bygger om

Spar energi

Få mere viden om varmeforsyning og energirenovering af dit hus her

Husk at rette din boligs oplysninger når du skifter varmeform.

BBR

Ret din boligs oplysninger om varmeform her

Fjernvarme

Hvis du vil vide, om du kan få fjernvarme, skal du kontakte dit lokale varmeværk.

 • Farum Fjernvarme leverer fjernvarme i Farum.
 • Værløse Varmeværk leverer fjernvarme i Værløse.

Derudover leverer Vestforbrænding fjernvarme til enkelte ejendomme i Værløse.

Naturgas

Naturgas nettet i Furesø Kommune drives af HMN Gasnet.

Individuel opvarmning

Der er mange forskellige måder at opvarme dit hus:

 • Varmepumper

  En varmepumpe er et klimavenligt valg til individuel varmeforsyning. Teknologien har inden for de seneste år været igennem en rivende udvikling, hvilket har gjort dem til en særdeles attraktiv opvarmningsform.

  En varmepumpe fungerer ved at overføre energien fra udeluft, jord eller en anden varmekilde til indeluften. Varmepumper har ofte et betydeligt lavere energiforbrug end alternative opvarmningsformer og kan derfor medføre en besparelse på varmeregningen.

  Du kan læse mere om varmepumper på Energistyrelsens side, hvor du også kan få hjælp til valg af varmepumpe. Hvis du vælger at installere en almindelig luft-til-luft eller luft-til-vand varmepumpe, skal du ikke søge kommunen om tilladelse.

  Støj

  Støj fra varmepumper kan være et problem og er en potentiel årsag til nabostridigheder. Derfor er det enormt vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i forholdene og taler med dine naboer, inden du bestemmer dig for at sætte en varmepumpe op:

  Vis hensyn

  Hvis du vil etablere en varmepumpe på din ejendom, skal du være opmærksom på, at selv "støjsvage" varmepumper kan være til gene for dine naboer, især i de kolde måneder hvor de kører ofte og i længere tid ad gangen. Derudover skal du placere pumpen et sted, der ikke er tæt på skel til dine naboer.

  Støjgrænser

  Der findes ikke præcise krav til støj fra varmepumper, men i tilfælde af klager over støj fra en varmepumpe, kan kommunen give påbud efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven om nedbringelse af støjen. I så fald vil kommunen fastlægge en støjgrænse på 35 dB(A) ved skel til naboen, hvilket svarer til det tilladte støjniveau om natten fra virksomheder i boligområder for åben og lav boligbebyggelse.

  Kontrollér inden køb

  Inden køb bør du sikre dig, at der er tale om en støjsvag varmepumpe. Dernæst bør du spørge forhandleren om kildestyrken for støjen fra pumpen, og om den kan overholde 35 dB(A) i de relevante afstande til naboerne.

  Energistyrelsen har udviklet et lille støjberegningsprogram som kan hjælpe med at finde den mest hensigtsmæssige placering af din varmepumpe.

 • Jordvarme

  Jordvarme kan være en klimavenlig og driftsikker måde at opvarme dit hus, hvis du har mulighed for det. Du kan læse mere om jordvarme på Energistyrelsens side om Spar Energi.

  Ansøgning om jordvarme

  Før etablering af jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Du ansøger via Byg og Miljø.

  Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget når det er installeret. Når vi har modtaget færdigmeldingen, registrerer vi jordvarmeanlægget i BBR.

  Ved ansøgning om jordvarmeanlæg skal kommunen bl.a. have oplyst afstanden fra det ansøgte jordvarmeanlæg til eventuelle drikkevandsboringer/-brønde.

 • Din energiadfærd

  Du kan spare meget på din el- og varmeregning ved at tænke over dine vaner. Fx kan du spare 5 % på varmeregningen ved at sænke temperaturen bare 1 grad. Det samme gælder temperaturen i dit køleskab, hvor du sparer 5 % af elforbruget, hvis der er 5 grader i stedet for 4 grader.

  Få mange flere gode spareråd på Energistyrelsens hjemmeside under din boligtype.