Skip til hoved indholdet

Furesø Kommune værner om kulturarven

Furesø har en rig kulturarv, hvor bevaringsværdige bygninger i det åbne land er vigtige vidnesbyrd om vores fælles historie. Nu har byrådet besluttet at sende et forslag til en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone i høring. Borgere kan høre om forslaget på et borgermøde den 22. august 2024.

Den 29. maj 2024 besluttede Furesø Byråd at sende ’Forslag til Lokalplan 162 - Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger landzone’ og ’Tillæg 5 til Kommuneplan 2021’ i høring. Temalokalplanen omfatter de bevaringsværdige bygninger i landzone, som er optaget i kommuneplanen, men som ikke i forvejen er omfattet af en bevarende lokalplan. I alt indgår 156 bygninger fordelt på 76 ejendomme i lokalplanforslaget.

Kulturarvens spor

Særligt ejendomme tilknyttet landbrug og skovbrug har sat deres tydelige spor i hele Furesø Kommune. Gårde, husmandssteder og huse tilknyttet skovbruget, men også unikke landsteder er synlige spor af udviklingen i samfundet. Landbrugsreformer, kongens skovbrug og Furesø Kommune som udflugtssted er en del af vores fælles historie.

”Jeg håber, at forslaget til temalokalplanen kan være med til at skabe opmærksomhed om Furesø Kommunes store kulturværdier i det åbne land og inspirere til at værne om vores fælles bygningskulturarv”, siger formand for Plan og Byudvikling, Bettina Ugelvig (A).

”Bygningerne i det åbne land er en del af vores visuelle identitet. Vi genkender dem tydeligt i landskabet og via dem, mærker vi vores fælles historie. Derigennem er de med til at styrke sammenhængskraften lokalt”, siger næstformand for Plan og Byudvikling, Egil Hulgaard (C).

Forslag til ’Lokalplan 162 – Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone’ indeholder bestemmelser, der sikrer bevaringsværdige bygninger i landzone mod nedrivning. Samtidigt skal ydre ændringer af bygningerne ske i overensstemmelse med bygningens bevaringsværdige værdier. Som ejer af et bevaringsværdigt hus skal man således søge om dispensation til at ændre sit hus. Temalokalplanen regulerer ikke ny bebyggelse. Planlovens landzonebestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven gælder fortsat.

Samtidig med temalokalplanen besluttede byrådet også at sende ’Forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2021’ for Klaus Nars Holm i høring. Tillægget fastlægger en kommuneplanramme for øen, som er en forudsætning for, at bygningerne på øen kan omfattes af en lokalplan. Forslaget ændrer ikke på anvendelsen, regulerer ikke udstykning og er ikke byggeretsgivende.

Høring og borgermøde

Forslag til Lokalplan 162 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 er i høring til og med den 1. september 2024.

Der holdes borgermøde om planforslagene den 22. august 2024 kl. 17-18.30 i Multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.

Læs mere om planforslagene, om mulighed for at komme med høringssvar og tilmeld dig borgermøde på furesoe.dk/hoeringsportalen.

Læs mere om planforslaget og om muligheden for at komme med høringssvar.

Læs om planforlaget

Se hvilke områder, der bliver omfattet af temalokalplanen (kort, graveret område)

Bettina Ugelvig

1. viceborgmester

Socialdemokratiet (A)
7216 5909
bum1@furesoe.dk

Egil Hulgaard

Det Konservative Folkeparti (C)

Næstformand for Plan og Byudvikling, medlem af Kultur, Fritid og Idræt, Byrådsmedlem
2151 8188
efh@furesoe.dk

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback