Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig Ejerbolig Varme og energi Jordvarme og varmepumper

Jordvarme og varmepumper

Varmepumper

En varmepumpe er et varmeanlæg, der optager varmeenergi fra omgivelserne med et lavt temperaturniveau. Ved hjælp af et lukket kredsløb med et kølemiddel og en kompressor kan varmen omsættes til et højere temperaturniveau end udeluften (grundet kompression), som kan anvendes til opvarmning af boligen.

Kontakt en leverandør, som kan give et tilbud på en varmepumpe til din ejendom.

SparEnergi.dk kan du finde information og gode råd til valg af varmepumpe.

Hvis du vælger at installere en almindelig luft-til-vand eller luft-til-luft varmepumpe, skal du ikke søge kommunen om tilladelse.

Støj fra varmepumper kan være et problem og er en potentiel årsag til nabostridigheder. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i forholdene og taler med dine naboer, inden du bestemmer dig for at sætte en varmepumpe op.

Hvis du vil etablere en varmepumpe på din ejendom, skal du være opmærksom på, at selv støjsvage varmepumper kan være til gene for dine naboer, især i de kolde måneder hvor de kører ofte og i længere tid ad gangen. Derudover skal du placere pumpen et sted, der ikke er tæt på skel til dine naboer.

Varmepumper skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. I tilfælde af klager over støj fra en varmepumpe, kan kommunen give påbud efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven om nedbringelse af støjen. I så fald vil kommunen fastlægge en støjgrænse ved skel til naboen og i den forbindelse skele til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser gældende i nattetimerne; henholdsvis 35 dB(A) i områder for åben og lav boligbebyggelse og 40 dB(A) for etageboligområder.

Inden køb bør du sikre dig, at der er tale om en støjsvag varmepumpe. Dernæst bør du spørge forhandleren om kildestyrken for støjen fra pumpen, og om den kan overholde 35 dB(A) i de relevante afstande til naboerne.

Energistyrelsen har udviklet et støjberegningsprogram, som kan hjælpe med at finde den mest hensigtsmæssige placering af din varmepumpe.

Energistyrelsen har en tilskudsordning - Bygningspuljen – som giver mulighed for at skrotte et gammel olie- eller gasfyr eller konvertere energislugende elvarmeløsninger til en ny varmepumpe. Du kan kun søge tilskud til konvertering af boligens primære varmekilde til varmepumpe, hvis boligen ligger uden for fjernvarmeområde eller et besluttet udlagt fjernvarmeområde.

Bygningspuljen åbner for nye ansøgninger i foråret 2023. Der tilføres nye midler til Bygningspuljen frem til 2026.

Jordvarmeanlæg

Jordvarme kan være en klimavenlig og driftsikker måde at opvarme dit hus, hvis du har mulighed for det.

Du kan læse mere om jordvarme på Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk.

Før etablering af jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Du ansøger via Byg og Miljø

Ved ansøgning om jordvarmeanlæg skal kommunen bl.a. have oplyst afstanden fra det ansøgte jordvarmeanlæg til eventuelle drikkevandsboringer/-brønde.

Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget når det er installeret. Når vi har modtaget færdigmeldingen, registrerer vi jordvarmeanlægget i BBR.

BBR

Husk at rette din boligs oplysninger i BBR når du skifter varmeform.

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback