Skip til hoved indholdet

Ansøg om plejebolig

Plejeboliger er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg, og borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Kriterier for bevilling

Vi foretager altid en konkret og individuel vurdering af din situation, inden vi beslutter, om du kan få tilbudt en plejebolig.

Følgende kriterier indgår i vurderingen:

  • Du har en væsentlig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

  • Dine og/eller din ægtefælles ressourcer slår ikke til i det daglige

  • Du har behov for hjælp døgnet rundt

  • Du kan ikke få dækket dit behov for pleje og hjælp gennem leverandører af hjemmepleje

  • Din evne til at tage vare på dig selv er væsentligt nedsat.

Sådan søger du en plejebolig:

1. Søg plejebolig

Du eller dine nærmeste kan enten ansøge digitalt via ansøgningsskemaet på denne side eller printe ansøgningsskemaet ud og sende til visitationens mail (se nederste kontaktboks). Du er også velkommen til at ringe til visitationen (se kontaktboks nederst på siden).

1. Søg plejebolig

Du eller dine nærmeste kan enten ansøge digitalt via ansøgningsskemaet på denne side eller printe ansøgningsskemaet ud og sende til visitationens mail (se nederste kontaktboks). Du er også velkommen til at ringe til visitationen (se kontaktboks nederst på siden).

2. Besøg i dit hjem

Du eller dine pårørende vil blive kontaktet telefonisk af en visitator vedrørende planlægning af besøg i dit hjem. Under besøget vurderer visitator, om du kan få støtte på anden vis, kan kompenseres i eget hjem eller kan blive indstillet til en plejebolig.

2. Besøg i dit hjem

Du eller dine pårørende vil blive kontaktet telefonisk af en visitator vedrørende planlægning af besøg i dit hjem. Under besøget vurderer visitator, om du kan få støtte på anden vis, kan kompenseres i eget hjem eller kan blive indstillet til en plejebolig.

3. Ønsk Bolig

Under besøget i dit hjem taler du og visitator videre om dine ønsker til en bolig. Du har følgende muligheder, når du skal ønske bolig: 

1. Du kan ønske ét eller flere specifikke plejehjem
Har du specifikke ønsker til plejehjem, kan det dog betyde, at du kommer til at vente længe på en bolig. 

2. Du kan bruge 8 ugers-garantien
Furesø Kommune har en 8 ugers-garanti til plejebolig. Det betyder, at vi kan tilbyde dig en plejebolig senest 8 uger efter, at en visitator har godkendt dig til en plejebolig. 

Det er dog en forudsætning, at du søger alle kommunens plejeboliger, for at være omfattet af garantien. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan stille krav til boligen og skal vælge den første plejebolig, du får tilbudt. 

3. Du kan søge plejebolig i en anden kommune
Når du er godkendt til en plejebolig, kan du også søge en plejebolig i en anden kommune. Ønsker du at flytte i plejebolig i en anden kommune, skal du også godkendes til en plejebolig hos dem. Du kan godt blive godkendt til en plejebolig i Furesø, men få afslag i en anden kommune, da kommunerne kan have forskellige kriterier for at visitere til en plejebolig.

3. Ønsk Bolig

Under besøget i dit hjem taler du og visitator videre om dine ønsker til en bolig. Du har følgende muligheder, når du skal ønske bolig: 

1. Du kan ønske ét eller flere specifikke plejehjem
Har du specifikke ønsker til plejehjem, kan det dog betyde, at du kommer til at vente længe på en bolig. 

2. Du kan bruge 8 ugers-garantien
Furesø Kommune har en 8 ugers-garanti til plejebolig. Det betyder, at vi kan tilbyde dig en plejebolig senest 8 uger efter, at en visitator har godkendt dig til en plejebolig. 

Det er dog en forudsætning, at du søger alle kommunens plejeboliger, for at være omfattet af garantien. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan stille krav til boligen og skal vælge den første plejebolig, du får tilbudt. 

3. Du kan søge plejebolig i en anden kommune
Når du er godkendt til en plejebolig, kan du også søge en plejebolig i en anden kommune. Ønsker du at flytte i plejebolig i en anden kommune, skal du også godkendes til en plejebolig hos dem. Du kan godt blive godkendt til en plejebolig i Furesø, men få afslag i en anden kommune, da kommunerne kan have forskellige kriterier for at visitere til en plejebolig.

4. Du modtager et afgørelsesbrev

Du vil modtage et afgørelsesbrev i din digitale postkasse. Er du fritaget fra digital post vil du modtage et brev i din postkasse. 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller hvis du er utilfreds med behandlingen af din ansøgning. Vi lærer rigtig meget af tilbagemeldinger fra Furesøs borgere, og i Visitationen tror vi på, at vi når længst med en god dialog. Vi skal have modtaget din klage senest 4 uger, efter at du har modtaget denne afgørelse. 

Når vi har modtaget din klage, ser vi på sagen igen inden for 4 uger. Hvis vi ikke ændrer vores afgørelse, sender vi din klage og de øvrige akter videre til behandling i Ankestyrelsen. Du vil samtidig modtage besked om, at klagen er videresendt.

4. Du modtager et afgørelsesbrev

Du vil modtage et afgørelsesbrev i din digitale postkasse. Er du fritaget fra digital post vil du modtage et brev i din postkasse. 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller hvis du er utilfreds med behandlingen af din ansøgning. Vi lærer rigtig meget af tilbagemeldinger fra Furesøs borgere, og i Visitationen tror vi på, at vi når længst med en god dialog. Vi skal have modtaget din klage senest 4 uger, efter at du har modtaget denne afgørelse. 

Når vi har modtaget din klage, ser vi på sagen igen inden for 4 uger. Hvis vi ikke ændrer vores afgørelse, sender vi din klage og de øvrige akter videre til behandling i Ankestyrelsen. Du vil samtidig modtage besked om, at klagen er videresendt.

5. Team Bolig anviser en bolig

Hvis du får en bevilling, sender visitator din sag videre til Ring til Furesø. De finder en bolig til dig ud fra dine boligønsker. Ventetiden varierer afhængig af, om du bruger 8 ugers-garantien eller ønsker en specifik plejebolig. Du vil blive kontaktet af Team Bolig telefonisk. Boligerne tildeles efter størst behov.

5. Team Bolig anviser en bolig

Hvis du får en bevilling, sender visitator din sag videre til Ring til Furesø. De finder en bolig til dig ud fra dine boligønsker. Ventetiden varierer afhængig af, om du bruger 8 ugers-garantien eller ønsker en specifik plejebolig. Du vil blive kontaktet af Team Bolig telefonisk. Boligerne tildeles efter størst behov.

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse
teambolig@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback